Megújulásunk támogatója:  

Gimnázium (Szent István Gimnázium)

azonosító:
2212
törzsszám:
573
szélesség (lat):
N 46° 31,671'
hosszúság (lon):
E 18° 58,633'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
gimnázium
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típus:
gimnázium
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
353
település KSH kódja:
6442
földhivatal:
Kalocsa Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Átmenő telken álló, keretes beépítésű, belső udvart körülvevő épület. Három szárnya különböző szélességű és magasságú, többnyire nyereg- és kontyolt nyeregtetővel fedett, ÉNy-i udvari szárnyát a jezsuita templom alkotja (trsz.: 572). ÉK-i, Hunyadi u.-i és DNy-i, Szent István király úti homlokzata kétemeletes. Az ÉK-i szárny utcai homlokzatán kis kiülésű közép- és sarokrizalitok, fölöttük attika. Bejárat a középrizalit középtengelyében, fölötte építési felirat: 1765, 1828, 1860, 1869). A középrizalit fölött a csillagvizsgáló tömbje, poligonális alaprajzú, nyitható kupolával, kovácsoltvas mellvédes utcai középerkéllyel és udvari függőfolyosóval. Az ÉK-i szárnyat a jezsuita templom szentélyével kocsiáthajtós nyaktag köti össze. Az ÉK-i szárny egytraktusos, folyosóval. Földszinti helyiségei csehsüveg boltozatosak, az első emeletiek síkmennyezetesek, a folyosó mindkét szinten szegmentdongás boltozatos. A második emelet síkmennyezetes. A díszterem síkmennyezetes, páros faloszlopokkal tagolt oldalfalakkal. A DNy-i szárny utcai homlokzatának templom felőli négy tengelyét a földszinten áttörve, nyitott átjáró-csarnokot alakítottak ki. Oldalfalain falfestmények: 1984 (Bujdosó Ernő és Nagy Gábor). A DK-i, udvari szárny homlokzata elé földszintes tornaterem épült. A DNy-i és DK-i szárnyban síkmennyezetes helyiségek. Kunszt József érsek 1859-ben készült végrendeletében az akkoriban a jezsuita rendház (trsz.: 572) épületében működő gimnáziumra hagyta a templom és a jelenlegi börtön közötti Ugróczy-ház telkét, az intézmény bővítése céljából. A Hunyadi u.-i szárny 1869-ben, Haynald Lajos érsek adományából épült, tetején a csillagvizsgáló 1877-ben. Az udvari szárnyat 1886-ban, a Szent István király úti szárnyat 1904-1905-ben építették, földszintjének megnyitása 1980-1984 között történt.
külső leírás:
A Szent István és a Hunyadi utcák által közrefogott tömbben elhelyezkedő, zárt utcavonalas beépítésben álló, körülépített udvaros, több periódusban épült épületszárnyakból álló, kétemeletes épület, Hunyadi utcai szárnya felett kétkupolás csillagvizsgálóval.
2-3-3-3-2 tengelyes (közülük az első és utolsó kettő sarokrizalitként, a középső három középrizalitként kissé a homlokzat elé lép) Hunyadi utcai homlokzatát vízszintesen az emeletek közötti osztópárkányok tagolják. A földszinti 7. és 12. tengelyben keretezetlen, szegmentíves nyílásban kapuk állnak, közülük az első az épületbelsőbe, a 2. - kocsiáthajtóként - az udvarra vezet. Előbbi felett vörösmészkő építési tábla látható, két oldalán emléktáblák állnak. A földszint többi nyílása tagolt vakolatkeretezésben álló hatszemes ablak. Az 1. emelet ablakai tagolt vakolatkeretezésben álló, könyöklő- és szemöldökpárkánnyal, vakolatkeretezésű mellvédmezővel ellátott ablakok, közülük a 6-8. tengelyben (középrizalit) állók nagyobbak, mellvédmezejükben és - fogrovatos díszítésű - szemöldökpárkányuk felett növényi ornamentikájú mezőkkel. Hasonló díszítés jelenik meg a sarokrizalitok szemöldökpárkányai felett is, azonban itt a mellvédmező díszítése elmarad. A 2. emelet nyílásai hasonló kialakításúak azzal a különbséggel, hogy a rizalitok nyílásainak könyöklőpárkányait a széleken kisméretű konzolok támasztják alá. A középrizalit felett emelkedik a csillagvizsgáló három szintet átfogó tömege, vakolatsávos homlokzatkiképzéssel, az alsó középső tengely előtt kovácsoltvas mellvédes erkéllyel, bádogozott kupolával.
A Szent István király utcai szárny utcai homlokzata kilenctengelyes. A kváderezett földszinti szakasz bal oldalán négy utólagos kialakítású árkádnyílás töri át a homlokzatot, a többi nyílás könyöklőpárkányos, tükrös díszítésű mellvédmezős ablak, alattuk a lábazatban fekvőtéglány alakú pinceablakok állnak. A fogrovatos osztópárkánnyal elválasztott, karcolt homlokzatkiképzésű 1. emelet ablakai előtt mellvéd áll. Az ablakok szemöldökére a karcolt díszítés ráfordul. Az egyszerű vakolatkeretezésben álló 2. emeleti ablakok mellvédmezejében egyszerű tükör áll, a vállak magasságában háromrészes párkány fut végig, az ablakok között geometrikus díszítéssel. A homlokzatot konzolsoros főpárkány zárja.
A jellegtelen, építészeti tagozatok nélküli, egyszerű udvari homlokzatok mélységükben tagoltak, későbbi toldalékokkal. Az északnyugati szárnyhoz a Szent István templom csatlakozik, a délkeleti elé földszintes tornatermet építettek. A Szt. István utcai homlokzat utólag áttört árkádjai alatt Bujdosó Ernő és Nagy Gábor két freskója látható az 1980-as évekből.

Állapotjelentések

2015.03.24 13:23 Lacipap állapot: 4 - koordináta: N 46° 31,679' E 18° 58,609' - pont: 20

Teljesen egyetértek az előző jelentésekkel. Az épületegyüttes állapota néhány helyen jó, másutt kevésbé.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.