Megújulásunk támogatója:  

Katona-ház (Érseki Gazdasági Levéltár és Múzeum)

azonosító:
2204
törzsszám:
567
szélesség (lat):
N 46° 31,791'
hosszúság (lon):
E 18° 58,441'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
jelenlegi típus:
múzeum
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
364, 365, 366
település KSH kódja:
6442
földhivatal:
Kalocsa Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Szabadon álló, két házrészből összetevődő, téglalap alaprajzú, egyemeletes épület, közös kontyolt nyeregtetővel. A ház É-i sarkához falazott kerítés csatlakozik, gyalogkapuval és kocsiáthajtóval. A Katona-házrész DNy-i, Szentháromság téri homlokzatának középső és szélső tengelyei, valamint az ÉNy-i homlokzat szélső tengelyei lizénákkal határolt rizalitokban. A középrizalitban a földszinti kapu fölött íves timpanon, az emeleti ablak fölött alacsony attika évszámmal: 1796, és gazdag faragású keretelésben címerpajzs, Katona István monogramjával. A DK-i homlokzat emeleti középtengelyében vakablak, benne füzéres keretelésű medalionban Katona István portréja, alatta emléktábla, 1932. A másik házrész utcai homlokzatán kis kiülésű középrizalit, a falfelületek bemélyedő tükrökkel tagoltak. Belül a két épületrész átjárható. A kapualj csehsüveg boltozatos, falán Antunovich János kalocsai nagyprépost, választott boszniai püspök emléktáblája. A Katona-házrész kéttraktusos elrendezésű, boltozott, részben átépített helyiségekkel, a másik épületrész egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, boltozott helyiségekkel, lépcsőházzal. Fűtőnyílások, kályhafülkék, 19-20. századi nyílászárók, az egyik helyiségben historizáló cserépkályha. Építtette Katona István (1732-1811) kanonok, történetíró 1796-ban. 1945 után lakások voltak az épületben, majd 1985-től a Városi Képzőművészeti Gyűjtemény és az Érseki Gazdasági Levéltár, amely 1999-től az egész épület és gyűjtemények kezelője lett. Felújítva 2003-ban.
külső leírás:
A Hunyadi János és a Kossuth Lajos u. sarkán.

Jelleg:
A Hunyadi János utcai homlokzatán 12, a Kossuth Lajos utcain 3 tengelyes, egyemeletes épület az utcavonalhoz igazodó, csatlakozó beépítésben: a Hunyadi utcai homlokzat folytatásában gyalogkapuval és kosáríves, kőkeretes-záróköves-kerékvetős kapuval majd téglakerítéssel.

Kossuth Lajos utcai homlokzat: három tengelyes, közülük a középső nyílásai vakablakok. Az épület lábazata és kétrészes golyvázott párkánya néhány cm-es kiülésű, kiemelkedő faltükörrel díszített lizénákkal tagolt falfelületet fog közre. A lizénák közeiben helyezkednek el páronként (egy fszt-i - egy emeleti) az ablaknyílások, ugyancsak kiemelkedő faltükörben.
A két szélső ablakpár keretezését ez a faltükör adja, az emeleti abalakok egyszerű könyöklővel és tagozott szemöldökkel vannak ellátva. A páronkénti ablakok között fennmaradó mellvédmezőt félköríves záródású, korongdíszes kötény tölti ki. A középső tengely vakablakait tagolt szalagkeret kereteli, szegmentíves-füles zárással. A fölsőnek van könyöklője is. Ebben a vakablakban van a Katona István porté, a mellvédmezőben pedig az emléktábla.
A Hunyadi János utcai homlokzat 12 tengelyes, látszik, hogy két öszzeépített házrészből áll az épület. A házrészek tengelyaránya: 7:5. A tulajdonképpeni Katona-ház 1-2-kapu-2-1 tengelyes, a tengelycsoportok között és az épület sarkain a másik homlokzatról már ismert lizénák vannak, a lábazat és a koronázópárkány kialakítása is megegyezik az előzőekével. Az ablakok állótéglány alakúak, a két szélső tengely ablakkereteléseit idézi.
A kapu szegmentíves záródású, kőkeretes, zárókővel és kerékvetőkkel. Két tükrős pilaszter fogja közre, fölöttük íves záródású, fogsorral díszített timpanon. Az ívmezőben Mária-kép van. A kapu fölötti ablaktengelyt szintén az őt közrefogó tükrös lizénák emelik ki, keretelését faoszlopok adják, könyöklővel, szemöldökkel.
Ugyanebben a tengelyben az attikát díszesen faragott, SK monogramos címerpajzs koronázza, alatta 17 96 évszám.
állapot leírása:
Sok helyen vizesedik (1997).

Állapotjelentések

2015.03.23 17:08 Lacipap állapot: 5 - koordináta: N 46° 31,785' E 18° 58,438' - pont: 20

Az épület kiváló állapotban van. Természetesen a funkciója meg is követeli.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.