Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Városháza Városháza, Ratkó
A kis gömöri település az Árpád-kor utolsó századában jött létre. Az első, fennmaradt írott forrás a 14. században tesz említést róla. Az ekkor gyors mezővárosi fejlődésnek indult település iparosairól, főleg tímárairól szerzett magának hírnevet. Ezek mellett a kora-újkorban egyéb mesteremberek, fől...
Zsinagóga Zsinagóga, Szabadka
Miután a szegedi zsinagóga tervpályázatán megvételt nyert Komor Marcell és Jakab Dezső terve, megbízást kaptak Szabadka városától, hogy ott valósítsák meg a magyaros-szecessziós alkotást. Az épület 1902-ben készült el, nem a korszakra jellemző konzervatív zsinagóga-építészet, hanem az erősen Lechner...
Kintzig-kastély Kintzig-kastély, Simánd
A századforduló környékén épült különleges épület Arad megyében található, közel a trianoni országhatárhoz. A tornyos kiskastély hatalmas park közepén - a gazdaság és az akkori politika központjaként is szolgált. Értékes épület, hiszen Magyarország építészettörténetében ritkán bukkan fel kastélyo...
Kerepessy síremlék Kerepessy síremlék, Gömörpanyit
A Sajó partján felépült, kis gömöri falu Árpád-kori eredetű. A több újkori kúriával is büszkélkedő település lakossága a 19 században még szinte kizárólag magyar anyanyelvű evangélikusokból állt. A 20. század történelmi fordulatainak hatására mára többségbe kerültek a szlovák anyanyelvű lakosok....
Kelneki vár Kelneki vár, Kelnek
Az épületegyüttes első eleme, a templom a 12. században épült. A lakótornyot a Kelneki család építtette, később kettős fallal kerítették, bástyával erősítették meg.

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink