Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Fekete Sas szálloda Fekete Sas szálloda, Rimaszombat
A nagy múltú, több különálló, Árpád-kori eredetű településrész összeforrása nyomán kialakult, szabadalmas mezőváros a középkorban a Rima-mente legjelentősebb településévé vált. Legfontosabb középületei, templomai és gazdag polgárainak lakóházai a középkori eredetű, majdnem szabályos négyszög alakú,...
Romtemplom és görög katolikus templom Romtemplom és görög katolikus templom, Óradna
A települést az itt a felszín közelében található nemesérc-lelőhelyek kitermelésére érkező, német ajkú telepesek népesítették be a 12. században. 1241-ben a Kárpátok hágóin hazánkba beözönlő tatár sereg a közeli Major faluval együtt először ezt a települést lepte meg, és pusztította el. Többen menek...
Református templom Református templom, Zsip
A Balog-melléki várföldekből kiszakadt területű falu valószínűleg a 12. században jött létre. A fontos utak találkozásánál épült település a török kor háborúságait olyannyira megszenvedte, hogy csaknem el is néptelenedett. Egykor Szűz Mária tiszteletére szentelt plébániatemploma a 13-14. század f...
Szűz Mária szent neve római katolikus templom Szűz Mária szent neve római katolikus templom, Munkács
Az abszolút többségben élő ukránokon, ruszinokon kívül jelentős számú német, illetve néhány német-magyar él Munkács Váralja nevű településrészén, amely a munkácsi várhegy tövében terül el, attól nyugatra. A község a várbeliek ellátását végző iparosok, földművesek letelepedésével jött létre a 17. szá...
Németi református templom Németi református templom, Szatmárnémeti
A jelenlegi templom építésére csak a II. József Türelmi Rendeletének kiadása után nyílt lehetőség. Az alapkövet 1793-ban tették le, a munkálatokat a város másik nagy református templomához, a szatmári Láncos templomhoz hasonlóan Preinlich Zsigmond kőművesmester irányította, az építkezés folyamán tám...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink