Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Vasútállomás Vasútállomás, Késmárk
Késmárk, az egykori nagy hatalmú, gazdag és fontos szepesi szász város - és egyben az egész régió - gazdasági jelentősége az ország központi részéhez képest az újkorban fokozatosan csökkent. A fő kereskedelmi utak, vasútvonalak éppúgy elkerülték Késmárkot meg az ország e...
Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor romjai Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor romjai, Gombaszög
Az Árpád-kori eredetű településről a fennmaradt írott források először 1243-ban tesznek említést. Pálos kolostorát 1371-ben a Bebek család alapítja. A gótikus stílusban épült, egykor gazdag kolostor templomból, ehhez kapcsolódó, elnyújtott, poligonális záródású szentély...
Új kastély Új kastély, Lajtakáta
A Magyar Királyság nyugati határszélén már a korai Árpád-korban létrejött a határőrök települése, Kata, melynek első említése 1209-ből származik. A település a 17. század végén az Esterházy-családhoz került, majd a 18. század 2. felétől fogva a Batthyányiaké. Az �...
Szeplőtelen Szűz Mária oszlop Szeplőtelen Szűz Mária oszlop, Ménhárd
A plasztika a Szent Szervác plébániatemplomtól délre, a harangtoronytól délnyugatra áll. Feltehetően az 1720-as években készült, klasszikus barokk Immaculata-alkotás. A masszív talapzatról nyúlik fel a karcsú oszlop, annak tetején áll Mária alakja. Első felújítására az 1820-...
Református templom Református templom, Aranyosgerend
Az Árpád-kori eredetű falu Erdély egyik fontos, ősi útvonala mellett fekszik. Első írásos említése 1268-ból való: terra Gerende. A Gerendi család ősi birtoka. Ők építtették a román stílusú templomot és a 18. századi kastélyt elődjét is. A falu egykori plébániatemploma...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink