Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Mária mennybemenetele plébániatemplom Mária mennybemenetele plébániatemplom, Gölnicbánya
A Felső-Magyarország egyik legkorábbi és magát a legjelentősebbek közé felküzdő bányász települését német telepesek alapították, még a 12. században. A tatárjárás (1241-42.) pusztítása után érkező újabb telepesek újra benépesítették a települést, amely még e században városi rangot is kapott, bizton...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Nagydemeter
Nagydemeter falu a Borgói-hegység Ny-i lábánál, a Malomárok (Malom) - patak mentén fekszik. Gótikus szász evangélikus erődtemplomát sajnos átépítették, a hatalmas kaputorony azonban még ma is áll. A helység 1317–1320 között Demetrii néven jelentkezik a forrásokban. 1332-ben villa Demetrii,...
Református templom Református templom, Gálospetri
A Nagyvárad–Szatmárnémeti főútvonalon fekvő Értarcsától keletre levő település első említése 1291-ből származik Petri néven, majd 1321-től Galuspeturyként jelenik meg. A Petri helységnév a Péter személynévnek birtoklást kifejező -i képzős származéka. Jelentése Péteré. A Gálos- előnév egy Gálos...
Sükösd kastély Sükösd kastély, Alsórákos
Kőhalomtól mintegy 20 km-re K-re, az Olt jobb partján fekvő Alsórákos (Racoş) községben épült a szabályos, négyszög alaprajzú, kis méretű várkastély, sarkain egy-egy hengeres, emeletes bástyával. Bejárata a déli fal középső részén emelkedő, több emelet magas, négyszögletes, középkori eredetű kaputor...
Fekete-templom Fekete-templom, Brassó
A háromhajós, gótikus csarnoktemplom 1383 és 1477 között épült, Szűz Mária tiszteletére. Mai, közismert nevét (Fekete templom) az 1689. évi tűzvész után kapta. Annak koromrétegét évszázadokon keresztül hordozta. Szentélye sokszögzáródású, két-, illetve háromosztatú gótikus ablakai, valamint a béllet...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink