Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bükkvidéki tájház Bükkvidéki tájház, Pácafalu
A jellegzetes bükkaljai parasztház a 20. század első felében épült. A gazdaságot a ház, a csűr és a gabonás (magtár) alkotja. A házat zúzott kőalapra emelték gerendákból. Négy helyiségből áll: az első- vagy a tisztaszoba, a pitvar, a lakószoba, mögötte a kamra. Az első szobában vannak a vidékre...
Volt Szent Simon és Júda evangélikus templom Volt Szent Simon és Júda evangélikus templom, Pinták
A Borgói-hegység Ny-i lábánál, a Pintáki-patak mellett fekszik Pinták (Pintak, Slătiniţa) falu. 1332-ben jelentkezik először oklevelekben Pintuk, Pyntuk néven. 1335-ben Pintuc, 1428-ban Penthwk formában fordul elő. Már 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Titzmann a pápai tizedjeg...
Andrássy-kastély parkja Andrássy-kastély parkja, Parnó
Bár a Molnár család által a 17. században felépített, majd Andrássy Manó gróf által a 19. században alaposan átépített és kibővített parnói kastély ma már nem áll, a körülötte elterülő és még ma is létező, értékes, angol stílusú kastélypark apropóján érdemes megemlékeznünk a helyről. A parnói kas...
Görög katolikus templom Görög katolikus templom, Szászavinc
A hegyek közé szorult, szűk völgyben, a falu fölé emelkedő, meredek dombon épült fel a település középkori eredetű plébániatemploma. Keletelt tengelyű, egyhajós építmény, melyet cserép héjalatú, kontyolt nyereg tető fed be. Téglalap alaprajzú hajójához keletről némileg keskenyebb és alacsonyabb geri...
Református templom Református templom, Nagytoronya
A templom legjelentősebb része a románkori hajó, nyugati végén karzattal, mely toronyban folytatódik. Patrocíniuma 1335-től Szent Mihály. A nagytoronyai beálló középtornyos nyugati karzatnak – helyileg, formailag és az építéshez használt azonos méretű téglák alapján is – legközelebbi ana...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink