Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bethlen-Rákóczi-kastély Bethlen-Rákóczi-kastély, Beregszász
A város központjában földszintes, portikuszos klasszicista kastély áll. Az épület XVI. századi udvarházként épült, amelyet 1629-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem épített újjá. Ezt a dátumot az épület keleti homlokzatán lévő emléktábla is megörökíti. A Thököly-felkel...
Református templom Református templom, Zeherje
A középkorban létrejött, eredetileg kishonti település Alsópokorágy társgyülekezete volt. A 17. század derekán fogadták el a kálvini hitelveket. Lakosságának nagyobb része a 2. világháború után a Magyarországra történt kényszerű áttelepítés áldozata lett. Helyükbe szlo...
Római vízesés Római vízesés, Betlér
A mai kastélyba belefoglalt legkorábbi betléri várkastélyt az Andrássy-család építtette még a 17. század végén. Mai formáját az 1880-as, eklektikus stílusú átépítés során nyerte el. Ma is meglévő könyvtárát 1793-ban alapította Andrássy Lipót. Jelenleg is sok tíz hektá...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Rohonc
A Rohoncon élő, jelentős számú protestáns hívő II. József 1781-es Türelmi Rendelete nyomán kapott lehetőséget arra, hogy templomot építhessen. Mivel a rendelet szerint a templom ajtaja nem nyílhatott közvetlenül az utcára, így csak a mai templom északi részét kitevő hajót é...
Szent Márton székesegyház Szent Márton székesegyház, Szepeshely
Szepeshely speciális módon csak a káptalan épületeiből álló, egyutcás település, melyet a 17. sz-ban ma is álló fallal és bástyákkal erősítettek meg. Legfontosabb épülete a templom román kori eredetű, három hajós székesegyház, NY-i homlokzatán két jelentős toronnyal. A S...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink