Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom, Szenttamás
A mai templom elődje egy régi, vert falú épület volt. Ennek helyére a Kincstár 1814-15-ben felépítette a mai templom magjaként szolgáló, keletelt tengelyű, egyhajós, 16 öl hosszú és 6 öl széles, 44,5x11,5 m kerületű templomot. Ugyanekkor épült tornya 16 öl magas volt. Az 1848-49-es forradalom és...
Római katolikus plébániatemplom Római katolikus plébániatemplom, Szilágysomlyó
Szilágysomlyó középkori eredetű katolikus temploma az egykori Kraszna vármegye, a mai Szilágy megye egyik legjelentősebb műemléke. A somlyói Báthori család több tagját temették az azóta jó párszor földúlt, kifosztott, szentély alatti kriptába, köztük a fejedelem Báthori István és Kristóf atyját, Bát...
Varjúvár Varjúvár, Sztána
Sztána Árpád-kori eredetű, ma román-magyar vegyes lakosságú falu az Erdély nyugati kapujában elhelyezkedő Kalotaszegen, Bánffyhunyadtól északkeletre. A falutól délre, a régi vasútállomás közelében a századfordulón előkelő villanegyed jött létre, számos szép, polgári villával. Ezek közül többet időse...
Magyar kápolna Magyar kápolna, Visintini
1916 második felében kezdték építeni a kápolnát a magyar katonák, ahogyan több más imahelyet is a doberdói frontvonalon. A szinte folyamatos harcok, erős tüzérségi tűz miatt lassan haladta, 1918 januárjában a frontra látogató I. Károly király személyesen adta parancsba, hogy kegyeleti épületet hozza...
Református templom Református templom, Szádalmás
A falu nyugati részén, a település nevéhez hűen, kiterjedt almáskert közepén álló templomot a helyi hívek emelték, önerőből, 1796-98. években, barokk stílusban. Az észak-déli tengelyű, egyhajós templom déli homlokzata előtt emelkedő, barokkos sisakú, 29 méter magas toronnyal csak 1821-ben bővült az...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink