Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom harangtornya Református templom harangtornya, Biharpüspöki (Nagyvárad)
A barokkos jellegű torony 1732 és 1764 között épült 300 méternyire délre a templomhajótól. Az első haranglábat az istenháza szomszédságában 1681-ben építették fel. Az új torony kivitelezése a gyülekezet 18. századi anyagi megerősödésére utal. Tervezője és kivitelezője ismeretlen. A torony több alkal...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Felsőőr
Bár 1697 óta bizonyítottan élnek evangélikusok Felsőőrőn, a templomot csak 1812 és 1815 között építették klasszicista stílusban. Az evangélikus térszervezési igényeknek megfelelően egy egyenes záródású csarnoktemplomépült fel, DK-i homlokzata előtt gúlasisakos toronnyal. A templom belsejében a déli...
Református templom Református templom, Bodrogszerdahely
A ma Bodrog-köz egyik legjelentősebb településének számító, magyar többségét máig megőrző Bodrogszerdahely Árpád-kori eredetű település, bár határában magyar honfoglalás-kori (10. századi) leletek is előkerültek. A 12. század óta folyamatosan létező falu egy időben jogilag ketté válva, Egyházas-, il...
Mészáros Ipartársulat székháza Mészáros Ipartársulat székháza, Marosvásárhely
A Vásárhely központjának számító, mai fő tértől (az egykori Nagypiactól) nyugatra helyezkedett el a - mára teljesen beépített - ún. Mészárosrét, ahol a város legrégebbi céhébe tömörült mészárosok a vágóállataikat tartották. Itt, a ferences templom mellett húzódott az egykori Mészáros-köz is, amelyet...
Útmenti kereszt Útmenti kereszt, Pinc
Az egykori Nógrád megye északi részén, a Rimaszombat és Losonc közötti főúton található a középkori eredetű magyar falu, Pinc. A községtől nem messze, nyugati irányban az ősi nyomvonalú főútból dél felé ágazik ki a Bolyk felé vezető bekötőút. Az útelágazás északi oldalán szép 19. századi út ment...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink