Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Steinhausz-ház (Szepesi Ház) Steinhausz-ház (Szepesi Ház), Lőcse
Az Árpád-kori eredetű szász telepes város, Lőcse, a hagyomány szerint az 1241-42-es tatárjárást követően települt mai helyére. A pusztítást kiheverve már a 14. században az ország egyik fontos kereskedővárosává vált, hogy aztán a középkor idején a szepességi száz terület egyik gazdasági, kulturális...
Landeszeughaus (Fegyvertár) Landeszeughaus (Fegyvertár), Graz
A Belső-Ausztria néven létrejött Stájerország, Karintia és Krajna hercegségek történetének a 15. és a 18. század közötti időszakára az Oszmán Birodalommal, majd a magyar ellenállással szemben vívott folyamatos fegyveres támadások és háborús összetűzések nyomták rá bélyegjüket. A stájer rendek 1642 é...
Ady Endre szülőháza és emlékmúzeuma Ady Endre szülőháza és emlékmúzeuma, Érmindszent
Ma a költőről elnevezett Érmindszent falu 5 km-re fekszik Érkávástól, a községközponttól. Az emlékmúzeum együttesét két különálló épület alkotja a költő szobrától jobbra, illetve balra: a régi ház, ahol költő született, valamint a család által a két világháború között lakott új ház. Az 1877-ben...
Fehér Kereszt szálloda Fehér Kereszt szálloda, Arad
Az épület helyén korábban postakocsi-állomás és vendégfogadó állt. Ennek helyén emelték 1840-41-ben a város első szállodáját, amelynek tervezője Franz Mahler bécsi építész volt. A tervezéskor figyelembe kellett vennie az épület rendeltetését, ezért a megszokott boltíves kapubehajtó helyett tágas bej...
Orsolya-rendi templom és apácakolostor Orsolya-rendi templom és apácakolostor, Kassa
A Felső-Magyarország egyik legfontosabb és leggazdagabb szabad királyi városának számító Kassa fő utcája, tulajdonképpen inkább fő tere az észak-déli irányú Fő utca. Ennek a „szilvamag” alakú térnek a közepén áll a székesegyház. A város legfontosabb középületei, több temploma ill. leggaz...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink