Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kisboldogasszony római katolikus kápolna Kisboldogasszony római katolikus kápolna, Körösmező - Szvidovec
Körösmező központjától jóval délre, a H 09 jelű főút mentén helyezkedik el Szvidovec településrész. Itt a nem rég épült, modern formájú Kisboldogasszony templom mellett szinte eltörpül a hasonnevű kápolna. Ezt a helyi hívek közadakozásából építették fel 1902-ben. A négyszögletes alaprajzú apró épüle...
Trnovo híd Trnovo híd, Ljubljana
A mai Szlovénia fővárosának déli külvárosa Trnovo, melyen keresztülfolyik a város fő folyójába torkolló Gradaščica patak. Ennek déli partján áll a városrész Keresztelő Szent Jánoshoz címzett temploma, melynek főhomlokzata előtti teresedésen kis híd vezet át a patak felett. Ez a Trnovo híd (Trnovski...
Szűz Mária születése kolostortemplom Szűz Mária születése kolostortemplom, Máriavölgy
A templom története egybefonódik a Mária-völgyi zarándokhely történetével. Erről az első hiteles írott adat 1377-ből maradt fenn. Ekkor Nagy Lajos magyar király látogatott ide, megszemlélendő az itteni, csodatévő hírében álló forrást és Szűz Mária-szobrot. Ő rendelte el, hogy a mariazelli templom mi...
Tájház Tájház, Kisgérce
A Turc községbeli Kisgércéről vásárolt ház az ugocsai szórt típusú települések jellemző lakóépületeinek egyike. Eredetileg 1920 körül készült, építőanyagának legjelentősebb hányada fa. A domboldalakra épült házak hagyományos építési rendje szerint, az alapot a helyi bányákból kitermelt kőből rakták,...
Osztrák katonai emlékmű (Rukavina-emlékmű, Szégyenszobor) Osztrák katonai emlékmű (Rukavina-emlékmű, Szégyenszobor), Temesvár
Az újkorban erődített katonavárossá alakított, soknemzetiségű bánsági Temesvár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is komoly katonai szerepet vitt. A Bánság az országos harci cselekmények tekintetében legtöbbször mellékhadszíntérnek számított. Bár a város lakossága lelkesen fogadta az 1...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink