Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Az egykori Járásbíróság Az egykori Járásbíróság, Székelyhíd
A járási bíróság 1872-ben alakult. Akkori épülete később kicsinek és korszerűtlennek bizonyult, így 1912–1913 között épült a ma is álló épület, eklektikus stílusban. Tervezője Hübner Jenő műépítész volt. Akkoriban „igazságügyi palotának” nevezték. 1945-ig működött ebben az épületbe...
Ungár-ház Ungár-ház, Bácskossuthfalva
A házat építtető, emancipált zsidó Ungár család a 19. század végétől a település legjelentősebb birtokosainak egyike volt. Földterületeik mellett Szabadka városban több házzal is rendelkeztek, de Budapesten is volt lakásuk. Az utcafronton álló épület a 19. század második felében, téglából épült....
Porta Coeli női ciszterci kolostor Porta Coeli női ciszterci kolostor, Tišnov - Předklášteří
A Porta Coeli nevet viselő ciszterci apátságot és női kolostort I. Přemysl Ottokár cseh király és felesége, Konstancia alapította 1230-ban. A régi cseh iratokban "Magyar Konstancia" néven szereplő királyné III. Béla magyar király lánya volt. Férje halála után, 1233-ra építtette föl a kolostort, ahol...
Városerődítés Városerődítés, Lőcse
Az Árpád-kori eredetű Lőcse településre az első német ajkú telepesek még a 12. században érkeztek és szorgos iparosként, kereskedőként benépesítették és fellendítették ezt az addig gyér szláv lakosságú, óriási egybefüggő erdőséggel borított tájat. Első megtelepedési helyük a mai belvárostól távolabb...
Romtemplom és görög katolikus templom Romtemplom és görög katolikus templom, Óradna
A települést az itt a felszín közelében található nemesérc-lelőhelyek kitermelésére érkező, német ajkú telepesek népesítették be a 12. században. 1241-ben a Kárpátok hágóin hazánkba beözönlő tatár sereg a közeli Major faluval együtt először ezt a települést lepte meg, és pusztította el. Többen menek...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink