Megújulásunk támogatója:  

Jezsuita rendház és templom

titulus:
Szent István király
azonosító:
2211
törzsszám:
572
szélesség (lat):
N 46° 31,673'
hosszúság (lon):
E 18° 58,546'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kolostor
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típus:
gyermekotthon
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
355, 354
település KSH kódja:
6442
földhivatal:
Kalocsa Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Három utca határolta saroktelken álló, keretes beépítésű, nagyméretű belső udvart körülvevő, kétemeletes szárnyakból álló, három homlokzatával az utcavonalhoz igazodó, DK-i, udvari szárnyával a templomhoz kapcsolódó, nyeregtetős épület. A homlokzatok kialakítása, architektonikus tagolása, és a tető gerincmagassága alapján az épületnek három része különíthető el. Az első, DNy-i, Szent István király úti szárny, mely befordul a Batthyány u.-ba és a Kisszemináriumhoz (trsz.: 571) átvezető, zárt hídig tart. A második, a Batthyány u.-i, ÉNy-i szárny hídon túli része, amely befordul a Hunyadi u.-ba s a Hunyadi u.-i, ÉK-i szárnynak körülbelül a feléig tart, a harmadik, a Batthyány u.-i szárny másik fele. Az első épületrész Szent István király úti homlokzatán két kis kiülésű, pilaszterekkel határolt, attikával lezárt rizalit. A Szent István király úti homlokzaton két, a Batthyány u.-in egy bejárat. A Szent István király úti második kapu fölött emléktábla: 1860. A második épületrész homlokzatain kis kiülésű, armírozott szélű rizalitok, bejárata a Batthyány u.-ról. A harmadik épületrész két szélén oromzatos, haránt irányú nyeregtetővel fedett szakaszok. A földszinten kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű, teknő- és szegmentdongás boltozatos, valamint síkmennyezetes helyiségekkel. Az első emeleten poroszsüveg boltozatos és síkmennyezetes helyiségek, szegmentdongás boltozatos folyosó. A második emelet egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel. A szinteken belül az épületrészek kapcsolódásánál néhány lépcsőfoknyi eltérés. A templom egyhajós, poligonális szentélyzáródású, DNy-i homlokzati tornyos, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel. A hajó DK-i, a gimnázium (trsz.: 573) udvarára néző homlokzatát és a szentélyt támpillérek és csúcsíves záródású ablakok tagolják. DNy-i homlokzatán ívsoros oromzati párkány, csúcsíves záródású nyílások. Kapuja bélletes. Keresztboltozatos hajó, a hajó bejárati oldalán karzattal. Berendezés: jellemzően 19. század második fele. Az első épület ezen a területen egy uradalmi vendéglő volt, melyben 1733-ban helyezték el a gróf Patachich Gábor érsek által alapított papneveldét. A szeminárium új épületének (trsz.: 569) elkészültével az épület rendeltetés nélkül maradt. Gróf Batthyány József érsek építtette át a piaristák számára 1771-1772-ben (építész: Oswald Gáspár piarista szerzetes). Az épülettömböt egységesebb palota jellegűre formálja, a héttengelyes középső rész kétemeletes lesz. A rendház és gimnázium temploma 1801-1804 között épült. 1860-ban Kunszt József érsek a Kalocsára hívott jezsuitákra bízta a gimnázium vezetését, s a tanulói számára megalapította a Stephanaeum nevelőintézetet. Az átszervezést átépítések kísérték: a régi helyén új templom épült, a már álló épületszárnyakra még egy emelet, a második került, felépült a DK-i udvari szárny. 1912-ben udvari szárnyát és a Hunyadi u.-i szárny egy részét átépítették (építész: Fábián Gáspár). A két épületet összekötő fedett átjáró, az ún. "sóhajok hídja" 1908-ban épült. Jelenleg az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona működik benne, a templom melletti néhány helyiséget az érsekség használja.
külső leírás:
Templom:

Titulusa Szt. István király. Zárt utcavonalas beépítésben álló, egy homlokzati tornyos, egyhajós, poligonális szentélyzáródású épület. Főhomlokzatát négy lizéna osztja három szakaszra. Kétszárnyú, szemöldökgyámos kapuja csúcsíves bélletben helyezkedik el. A kapu két oldalán 1-1- mérműves lőrésablak látható. a kapu felett csúcsíves, mérműves ablak, tagolt vakolatkeretezésben, két oldalán a lentebbieknek megfelelő lőrésablak. E felett rózsaablak, ívsoros főpárkány, majd óratorony, csúcsíves ablakkal. A toronysisak bádoggal fedett. A tagozatok nélküli hajó ablakai csúcsíves, keretezetlen nyílások, közöttük egyszerű támpillérek. A szentély ugyanilyen kialakítású, azzal a különbséggel, hogy felül ívsoros főpárkány zárja a homlokzatot.

Rendház:

A Szt. István, a Batthyány és a Hunyadi utcák határolta tömbben, zársorú beépítésben álló, több periódusban épült, kétemeletes, belső udvaros, cseréppel fedett nyeregtetős, hosszan elnyúló épület. 3-1-1//3//3//3-1-3//3 tengelyes Szt. István utcai főhomlokzatát vízszintesen az emeletek közötti osztópárkányok, függőlegesen lizénák tagolják. A homlokzatot a földszinten vízszintes vakolatsávozás díszíti, az ablakok környéke rusztikázott, az 1. emelet ablakai vakolatkeretezettek, szemöldök- és könyöklőpárkánnyal, geometrikus díszítésű köténnyel, a 2. emelet nyílásai hasonló kialakításúak, köténydísz nélkül. A fehér tagozatok kivételével a homlokzat sárgára festett. A Batthyány utcai homlokzat több periódusban alakult ki. DK-i szakaszának kialakítása megegyezik az előbb ismertetett homlokzatéval. A balról számított 4., 1. emeleti tengelyhez csatlakozik az épületet az általános iskola épületével összekötő "sóhajok hídja". Az ettől ÉNy-ra eső épületrész az egyes emeletek szintmagasságában is eltér az előzőtől, feltehetően később, a Szt. István u-i és a Hunyadi u-i épületszárnyak összekapcsolásakor jött létre. Az 1-2. emelet ablakai függőlegesen kapcsolt vakolatkeretezésben állnak. A Hunyadi u-i szárny utcai homlokzata szintén több építési periódus nyomait viseli magán. Batthyány u. felőli szakasza 2-4-2 tengelyes, a szélek 2-2 tengelye csekély kiülésű sarokrizalitok 1. emeletén ívelt, másutt egyenes szemöldökpárkánnyal, fogrovatos főpárkánnyal. Az ettől ÉK-re eső homlokzatszakasz a Batthyány u-i középrésszel mutat rokonságot.


Állapotjelentések

2015.03.24 14:23 Lacipap állapot: 4 - koordináta: N 46° 31,655' E 18° 58,573' - pont: 20

Összességében jó állapotban van az épületegyüttes. Természetesen itt ott apróbb hibák előfordulhatnak. Vakolat és festék hiányok.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.