Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus templom

azonosító:
6594
törzsszám:
5800
szélesség (lat):
N 47° 51,453'
hosszúság (lon):
E 19° 13,131'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ev. templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
119
település KSH kódja:
19318
földhivatal:
Rétság Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt a homlokzathoz homorú ívekkel kapcsolódó középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, enyhén íves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A torony bejárata fölött a zárókövön építési évszám: 1824. A toronyalja csehsüveg boltozatos, a hajó és a szentély tükörboltozatos, stukkóval. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: oltár és szószék, 18. század vége. Épült 1786-ban, tornya 1824-ben. Ugyanezen a helyrajzi számú telken áll a lelkészlak téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épülete, a kert felé tornáccal, erősen átalakítva.
külső leírás:
A település középpontjában, a Rákóczi úttal párhuzamosan, kertben szabadon álló barokk evangélikus templom. Homlokzat elé ugró toronnyal, mely ívesen kapcsolódik a homlokzathoz.
Alacsony, körbefutó lábazat, torony alján szegmensíves, kapu nélküli bejárat, felette téglalap alakú osztott ablak. A kapu és ablak faltükörben. Ablak alatt bojtdíszes kötény. Homlokzat szélein falpillérek, mindkét oldalon a karzat magasságában 1-1 téglalap alakú osztott ablak. Alattuk a faltükör széléig futó osztópárkány. A párkány keskeny, tagolt. Tagolt főpárkány, íves oromzat, közepén faltükörben téglalap alakú ablak , fölötte osztott párkány. A torony oldalhomlokzatain hasonló vakablakok. A torony emeletén félköríves harangablakok. Órapárkány, óra felett kihegyesedő lezárással. Bádoggal fedett 8 szögű gúlasisak. Homlokzat út felé eső oldalán 2 emléktábla az I. és II. világháború halottainak emlékére.
A templom bejárata kétszárnyú, új kapuszárnyak, téglalap alakú. Hajó és szentély oldalán 1-1 szegmensíves ablak. Enyhén ívelt szentély, rajta kicsi kör alakú ablak.
Hajón nyeregtető, palafedés, most raknak rá hódfarkú cserepet. A főhomlokzat szélesebb a hajónál, a homlokzatot lezáró és díszítő falpillérek túllógnak az oldalakon.
A templommal egy telken, de kerítéssel elválasztva áll a földszintes, "T" alakú alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, kert felé tornácos plébánia. Egykor nagyon jó épület, de a hatvanas években csúnyán átalakították. Legalábbis az utcai homlokzatát.

állapot leírása:
Most kezdődik a teljas külső és belső tatarozás; lábazati vizesedés

Állapotjelentések

2016.11.26 10:00 piroska állapot: 5 - pont: 46

Öt alá.
Változatlan állapotban, rendezett környezetben.
A régi sírok is szépen rendben tartva.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.