Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent István király
azonosító:
6507
törzsszám:
5436
szélesség (lat):
N 47° 52,398'
hosszúság (lon):
E 19° 14,571'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
112
település KSH kódja:
16425
földhivatal:
Rétság Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, régi temetőben, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, oromfalas Ny-i homlokzattal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású, támpilléres szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik; a D-i hajófal közepén bejárati előcsarnokkal. A hajó fölött nyeregtető, a D-i előcsarnok nyereg-, a sekrestye félnyereg-tetős. A D-i hajófalon a barokk ablakok körül gótikus ablakok kibontott maradványai, az É-in befalazott gótikus kapu nyoma és festett csúcsíves mező, utóbbi megjelenik a sekrestye Ny-i falán is. A szentély D-i falán csúcsíves ablakok, az É-in festett díszítőelem. Ny-i kapuja barokk. A hajó csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzat, a szentélyben gótikus boltozatindításokon keresztboltozat. Falképek: az É-i hajó-, és szentélyfalon, töredékek, 15. század. Berendezés: jellemzően 19-20. század; főoltárkép: 1972 (Szilágyi János); mellékoltár: a barokk építmény, oltárkép: 1903 (Szelle Andor). Épült a 15. században, hajóját 1724-ben Jeszenszky István régi anyagból átépíttette. A diadalív kronosztikonos felirata szerint 1759-ben Bacskadi Pál és felesége, Hunyadi Anna beboltoztatta, kórust építtetett, renováltatta, befedette és oltárt állított benne. A templom közelében áll: harangtorony (trsz.: 5437); Werbőczy-emlék (trsz.: 5438); kőfeszület, kőkorpusszal.
külső leírás:
A település D-i részén, magaslaton, a régi temetőben szabadon álló templom. Homlokzata torony nélküli, oromfalas; a nyolcszög 5 oldalával záródó szentélye a hajónál keskenyebb, de vcele azonos magasságú; a hajó DK-i falához kisméretű, nyeregtetős előcsarnok a szentély ÉK-i falához sekrestye kapcsolódik. A templom közelében, a szentélytől K-re kőfeszület áll, kőkorpusszal. A templomkertben, ugyanezen a helyrajzi számon áll még a harangtorony és a Werbőczy-emlék.
A templomon alacsony kőlábazat fut körbe, a hajófalakat nagyméretű, festett tükrök tagolják. A főhomlokzat orommezejében három kör alakú nyílás helyezkedik el, festett kerettel; a középtengelyben nyíló bejárat tarolt szalagkeretes, talpkővel és kagylódíszes zárókővel. A DK-i hajófalon a három barokk ablak alatt és fölött kibontották a gótikus ablakok maradványait; a középső alatt elhelyezkedő előcsarnok bejárata félköríves záródású. A másik hajófalon befalazott gótikus kapu nyoma és csúcsíves festett mező látható; utóbbi megjelenik a kapcsolódó sekrestyefalon is. A szentély sarkain támpillérek emelkednek, DK-i falát csúcsíves ablakok tagolják; egyik oldalán festett, barokk dístítőmotívumot tártak fel.

Állapotjelentések

2016.09.24 15:03 carmin állapot: 5 - pont: 24

Szép állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.