Megújulásunk támogatója:  

Prónay-kastély és kiskastély

azonosító:
6508
törzsszám:
5435
szélesség (lat):
N 47° 52,330'
hosszúság (lon):
E 19° 14,725'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
177
település KSH kódja:
16425
földhivatal:
Rétság Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Emelkedőn, parkban szabadon álló kastély, tőle DK-re kiskastély, K-re majorsági épület, továbbá a park bejáratánál őrház. A kastély U alaprajzú, földszintes. Ny-i szárnya Ny-i homlokzatán timpanonos középrizalit, a timpanonban címerrel, előtte néhány lépcsőfokkal megemelt terasz, kétoldalt lépcsővel. Nyeregtetője az U szárai fölött lekontyolt, a középrizalit szélességében manzárdtető fedi. Bejárat a Ny-i szárny két homlokzatának középtengelyében. Egytraktusos, oldalfolyosóval, teknőboltozatos és csehsüveg boltozatos helyiségekkel, az elpusztult boltozatok helyén új síkmennyezet, belső terei erősen átalakítva. Új nyílászárók, régi rácsok. Pincéje nagy része betemetve. A kiskastély négyzet alakú udvart bezáró négy földszintes szárnnyal, újabban lefedett belső udvarral, sarokrizalitokkal. A sarokrizalitok fölött manzárdtetővel, a szárak fölött nyeregtetővel fedett. Egytraktusos, síkmennyezetes helyiségekkel. Belső terei erősen átalakítva. Az udvarban toszkán oszlopokkal, terrazzo padozatokkal. A majorsági épület téglalap alaprajzú,
földszintes, régebbi része manzárd-, újabb kontytetős. Egytraktusos, síkmenynyezetes helyiségekkel, belső terei erősen átalakítva. Az őrségház négyzetes alaprajzú, manzárdtetős kis épület. Eredetileg a Gyurcsányi családé volt, csak a 19. század első felében lett a báró Prónay családé.
külső leírás:
A település főutcájában, a templomdombbal átellenben, emelkedő terepen, parkban szabadon álló kastély, a tőle DK-re fekvő kisakastély, avalmint a K-re fekvő majorsági épület, továbbá a park bejáratánál álló őrház.
A kastély U alaprajzú, földszintes, kontytetővel, a tetőn bádog tetőablakokkal. Az épületen lábazat és főpárkány fut körbe, a afalsíkokat lizénák tagolják. Főhomlokzata 3+3+3 tengelyes. A középső 3 tengely manzárdtetős rizalitban; a rizalit homlokzata háromszög-oromzatos, címerrel. A középtengelyben nyíló főbejárathoz a terep adotságai miatt néhány lépcsőfoknyi magas terasz vezet. Az ablakok itt is, a többi homlokzaton is egyenes záródásúak, tagolt, füles szalagkerettel; fölöttük köténydísz, két szélén 3-3 bojttal. Némelyik ablak alatt a lábazatban négyzetes, kőkeretes pinceablak van. A rizalit két ablaka és ajtója félköríves záródású, szalagkerettel, a keretet folytató, magasított íves szemöldökkel. Az oldalhomlokzatok 4-4, a véghomlokzatok 2-2, a belső oldalhmlokzatok 2-2, a belső homlokzat 5 tengelyes; utóbbi homlokzaton is van bejárat, fölötte fém-üveg védőtető.
A kiskastély négyzetes alaprajzú, földszintes, manzárdtetős (bádog tetőablakokkal), sarokrizalitokkal, belső udvarral, ami jelenleg le van fedve. Az épületen lábazat és egyrészes főpárkány fut körbe, a falsíkokat faltükrök tagolják, a sarkokat kettős lizénák hangsúlyozzák. Homlokzatai 1+3+1 tengelyesek, ablakai a főépülethez hasonlóak.
A majorsági épület két részből áll, egy régebbi 3 tengelyesből, és egy újabból, ami 10 tengelyes. Téglalap alaprajzú, földszintes, részben manzárd, részben kontytetős. A manzárdtetős rész ablakai félköríves, a másiké egyenes záródásúak; szalagkeretesek. Alacsony festett lábazat és kétrészes párkány fut körbe rajta. Az őrségház négyzetes alaprajzú, manzárdtetős kis épület.

Állapotjelentések

2012.05.31 12:24 ngabi állapot: 5 - pont: 8

Kitűnő állapot, köszönhetően a magántulajdonnak.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.