Megújulásunk támogatója:  

Görögkeleti szerb templom

azonosító:
618
törzsszám:
15459
szélesség (lat):
N 47° 29,370'
hosszúság (lon):
E 19° 3,436'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
g.kel. templom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
23968, 23969, 23970
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Görögkeleti szerb templom, barokk, 1688. Mayerhoffer András, 1733.
:
Szabadon álló, egytornyú barokk templom.
Az egytornyú templom főhomlokzatát monumentális három részes barokk főpárkány zárja le, amely az épület keleti szélső, bejárati traktusának szélességében, - a főhomlokzat megoldásával együtt - folytatódik az északi és déli homlokzatokon is. Az oldalhomlokzatokat egyebütt és a szentély falait az előbbi főpárkány erősen tagolt függőlemezének folytatásaként egy tagú főpárkány zárja le. A három ablaktengelyes keleti oldali főhomlokzatot négy toszkán fejezetű pilaszter tagolja. Az egyenes záródású, kőkeretes kapu a középső ablaktengelyben kapott helyet. Benne kovácsoltvas copf ajtószárnyak lathatók. Felette nagyméretű, tagozatos keretezésű félköríves záródású, zárókődíszes ablakot képeztek ki, fonott korlátú mellvéddel. E nagy falnyílás fölé, a főpárkány szegmensíves szakaszában rokokó keretezésű, - ma már - üres kartust illesztettek. Ezen ablak mellett, két oldalt egy-egy szegmensíves szemöldökpárkány alá vont, kisebb, hasonló kialakítású ablak helyezkedik el, mellvéd nélkül. A templom oldalhomlokzatait öt-öt nagyméretű támpillér támasztja meg. A déli oldali támpillérek eredeti, egyszerű megoldása megmaradt, az északi oldali támpillérek volutás kiképzésűek. A hét tengelyes oldalhomlokzatokon, - a nyugati szélső tengelyek kivételével - tagozatos-füles, zárókődíszes keretezésű, szegmensíves záródású nagy ablakok láthatók. Közülük a nyugati szélső párok nagyobbak, díszesebb kivitelűek és tört-szegmensíves szemöldökpárkánnyal hangsúlyozottak. A homlokzat nyugati szélső tengelyében ezen ablakok alatt oldalanként egy-egy kosáríves toronyfeljárati nyílást alakítottak ki, kovácsoltvas barokk kapuszárnyakkal, lépcsős előtérrel. Az oldalhomlokzatok második és harmadik tengelyében, az ablakok alatt fekvő ovális ablaknyílások illeszkednek, kovácsoltvas barokk rácsokkal. Az északi oldal középső tengelyében kialakított ablak nagyobb a többinél. Alatta, a két közrefogó támpillér közé beépített északi oldali bejárat füles keretezésű, tört-szegmensíves keretezésű kapuja áll. Az apszisban egyszerű, félköríves záródású ablakok helyezkednek el. A középső ablak fölött templom tengelyében tört-íves záródású hornyolt keretet képeztek ki, - eredetileg talán a templom védőszentjének festett képmása számára. A templomhoz, déli oldalán, négy falpillér szélességében végigfutó keskeny sekrestye kapcsolódik. A sekrestye déli falán felé négy fekvőtéglány alakú ablakot nyitottak. A sekrestye nyugati oldali bejáratánál az 1838. évi árvízre utaló, - pravoszláv naptár szerinti - táblát helyeztek el. Az épület két oldal beforduló főpárkányának hosszában fonott, kőváza díszes korlát három oldalról fogja körül a torony előtti teraszt. A terasz mögött monumentális kővázákkal díszített volutacsigás oromzat között áll a torony. A négyzetes alaprajzú torony törzsét két részes osztópárkány tagolja és három részes, az óra-mezők felett oldalanként háromszögben törő fűggőlemezzel ellátott főpárkány zárja le. A torony alsó részének falfelületeit oldalanként lizénák keretezik. Közöttük a nyugati oldalon tört-szegmensíves szemöldökpárkány és fordított tört-szegmensíves lezárású mellvéd közé vont, zárókődíszes álló ovális ablak, az északi és déli oldalon egyszerű ovális ablak látható. A felső toronytömb falfelületeit ión pilaszterek fogjak közre. Itt oldalanként egy-egy monumentális, tagozatos keretezésű, félköríves záródású ablak kapott helyet, domború-íves fonott kő mellvéddel. A nyílások fölé tört-íves szemöldökpárkányokat illesztettek. A torony főpárkányán magas, párnatagos, lanternás toronysisak ül, volutás díszekkel és a csúcsán aranyozott kereszttel.

Állapotjelentések

2014.12.04 14:01 carmin állapot: 5 - pont: 14

Szép állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.025 km)
Lakóház (0.038 km)
Lakóház (0.057 km)
Lakóépület (0.058 km)
Lakóépület (0.084 km)
Lakóház (0.090 km)
Lakóház (0.093 km)
Lakóház (0.096 km)
Lakóház (0.096 km)