Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Alexandriai Szent Katalin-templom Alexandriai Szent Katalin-templom, Kakaslomnic
13. századból származó keletelt templom, a 15. század elején gótikus stílusban építették át. A templom legfontosabb értéke a sekrestye északi falán fennmaradt, 1317 körül készült Szent László falkép-ciklus, amely az üldözés, a birkózás és a lefejezés jeleneteit tartalmazza....
Csizmakészítő Ipartársulat székháza Csizmakészítő Ipartársulat székháza, Marosvásárhely
Vásárhelyen a csizma- és lábbelikészítő mesterek igen népes csoportja 1620-ban tömörült céhbe, melyhez Bethlen Gábor fejedelemtől szereztek szabadalmat. A céhek 1873-as megszüntetését követően a városi mesterek ipartársulatba tömörültek. A fő terén, a Nagypiacon ma álló, emeletes épületek többség...
Martinuzzi-Bethlen kastély romjai Martinuzzi-Bethlen kastély romjai, Alvinc
Az egykori impozáns, négyszögű udvart körülölelő reneszánsz emeletes várkastély néhol még a párkánymagasságig álló romja Alvinc északnyugati határában áll, a Borberek felé vezető út bal oldalán, a Maros hídja közelében. A kastély helyén eredetileg kolostor állt, melyet a 13. és 14. század fordulójá...
Szent Rókus kápolna Szent Rókus kápolna, Cinfalva
A pestisben megbetegedett, abból gyógyult emberek védőszentjeként ismert Szent Rókus tiszteletére a római katolikus cinfalviak 1732 körül állítottak egy kápolnát. Négyzetes alaprajzú, aedicula-típusú barokk épület. Sátor tetőzetét ritka megoldásként kőlapokkal fedték. Ennek négy sarkán kis tornyo...
Firtos vára Firtos vára, Firtosváralja
Szováta városától 20 km-re D-re, Firtosváralja (Firtuşu) É-i határában, a Firtos-fennsík északi tetőrészén 1042 m magasan állt valaha Firtos vára. A környék a bronzkor óta lakott, a várról sajnos nem maradtak fenn történeti adatok. Az Árpád-korban épülhetett a 11-12. század fordulója körül, az erdél...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink