Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Rhédey kastély Rhédey kastély, Szőkefalva
A szőkefalvi főúri építkezések elkerülték eddig a kutatók figyelmét, így a kastély történetéről elég bizonytalan állításokat lehet tenni. Fontos, hogy a kulturális minisztérium műemlékjegyzéke Rhédey-Rothenthal kastélyként említi az épületet, Horváth Hilda kutatásai szerint pedig a XX. század elején...
Parti Mária-templom Parti Mária-templom, Bécs
A középkorban még a Duna partján álló templomot elsőként a 12. század közepén említik. Mivel a lépcsői alatt folyt a Duna, ide jártak a hajósok (így a magyar utazók is). A templom mai formáját az 1394 és 1414 közötti gótikus átépítéssel nyerte el.
Gyulay-kastély Gyulay-kastély, Dédács
A kastély klasszicista építmény a XIX. század elejéről. Egyszintes, téglalap alaprajzú épület, jelentősebb díszek nélkül. Kerti homlokzatát három szimmetrikusan elhelyezett rizalit tagolja, mindhármat timpanon zárja. A középrizalitot, amelyhez a kert felől díszlépcső vezet, két pár toszkán oszlo...
Református templom Református templom, Érolaszi
A Székelyhíd-Margitta megyei út mellett fekvő települést először az 1291-1294-es püspöki tizedjegyzék említi Olozy néven. Később Sváb-Olaszi, majd 1880-tól Érolasziként szerepet. Az Olaszi helységnév a vallon telepesek népnevének birtoklását jelzi. A sváb előtag a lakók nemzetiségére, az Ér- előtag...
Alsó Máriácska Alsó Máriácska, Ipolyszalka
A település központjában, a római katolikus templom melletti park déli felében, a Szentháromság-oszlop közelében áll a Lourdes-i Mária-szobor, melyet a helyi hívő közösség csak \"alsó Máriácskának\" ismer. A kő talapzaton álló, kőből faragott Mária alak kék övvel átfogott, fehér ruhában látható. Im...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink