Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Ferenc templom és kolostor Szent Ferenc templom és kolostor, Érsekújvár
A templom karcsú, keletelt, egyhajós épület, a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel, nyugaton egy toronnyal. Délről csatlakozik hozzá a kolostor négyszöge – az emeletes, négyszárnyú, barokk épület, a közepén udvarral. Ferences templom és kolostor az 1626 és 1631 közötti időben épül...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Felek
A Fogarasi-havasok ÉNy-i lábánál, az Olt lapályán, a DK-ről jövő Feleki (Nagy) patak mellett fekszik Felek község. A helyiség 1364-ben Affrica néven jelentkezik a forrásokban. 1413-ban Ebrek, 1413-ban Ebreg, 1495-ben Frick, 1582-ben Freck formában szerepel. 1384-ben plébániatemploma van, ebben a...
Szent Gál plébániatemplom Szent Gál plébániatemplom, Borcsány
A ma Szent Gál nevére felszentelt templom az aprócska Borcsány falu főutcáján eredetileg egy kis méretű építmény volt. Hajója négyszögletes volt, nyugati oldalán karzattal, nyugati homlokzatában harangtoronnyal. Szentélye eredetileg - a geofizikai kutatások eredményei alapján - félkörös záródású vol...
Szent Orbán kápolna Szent Orbán kápolna, Cinfalva
A szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjének, Szent Orbán pápának természetesen a szőlőhegyen állítottak egy kis kápolnát a cinfalviak. A barokk épület 1734-ben készült el. Kicsi, szabadon álló, nyereg tetős, cseréppel fedett, egyterű épület. Egyetlen dísze a félköríves bejárat fölött elhe...
Római villa maradványai Római villa maradványai, Királyhida
A romegyüttes a carnuntumi legiotábortól dél felé, Scarbantia irányába vezető Borostyánkő-úttól kicsit távolabb, de rendkívül termékeny területen fekszik. Maga a villa összetett alaprajzú épület volt, sok reprezentációs térrel (pl, a félkörívesen zárt aula). A főépületben tárták fel Ausztria legnagy...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink