Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Megyeháza Megyeháza, Rimaszombat
A nagy múltú, több különálló, Árpád-kori eredetű településrész összeforrása nyomán kialakult, szabadalmas mezőváros a középkorban a Rima-mente legjelentősebb településévé vált. Legfontosabb középületei, templomai és gazdag polgárainak lakóházai a középkori eredetű, majdnem szabályos négyszög alakú,...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Felsőőr
Bár 1697 óta bizonyítottan élnek evangélikusok Felsőőrőn, a templomot csak 1812 és 1815 között építették klasszicista stílusban. Az evangélikus térszervezési igényeknek megfelelően egy egyenes záródású csarnoktemplomépült fel, DK-i homlokzata előtt gúlasisakos toronnyal. A templom belsejében a déli...
Szent Mária templom Szent Mária templom, Zára
A Szent Mária-templomot Čika nemesasszony alapította 1066-ban. A háromhajós templomot 1091-ben szentelték fel. Čika lánya, Vekenega a 12. század elején udvart és harangtornyot építtetett. A hölgy 1111-ben elhunyt, az ő sírboltja a templomban található. A 11. századi horvát királyság fontos építet em...
Unitárius templom Unitárius templom, Székelyderzs
Székelyderzs (Dârjiu) erődtemploma ma kiemelkedő jelentőségű műemlék.1274-ben Miklós magister a dersi esperes. A falut 1334-ben a pápai tizedjegyzék Ers néven jegyzi. 1525-ben Ders, 1566-ban Kányád Ders a neve. 1567-ben a regestrum 45 kapuval említi. 1274-ben plébániatemploma van, sőt esperese, M...
Református templom Református templom, Körösfő
Bánffyhunyadtól DK-re, a Kalotaszeg középső részén található Kőrösfő (Izvoru Crişului) falu. A falu feletti dombon áll a védőfallal kerített templom. A helység 1276-ban Krysfew, 1282-ben Keresfev, 1341-ben villa episcopalis Keresfeu, 1608-ban Kereösfeö, 1666-ban Körösfeö néven jelentkezik az okl...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink