Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bozóki vár (volt kolostor) Bozóki vár (volt kolostor), Bozók
A mai erődítmény helyén a 12. század első harmadának végén a ciszterciek alapítottak apátságot, amely néhány évtized múlva a premotreiekhez került. Prépostságként Hont megye meghatározó birtokosa volt, azonban a 15. században a huszita harcok során feldúlták. Balassa Zsigmond birtokába 1530-ban kerü...
Szepességi Művészek Képtára (volt polgárház) Szepességi Művészek Képtára (volt polgárház), Igló
A képtár egy történelmi épületben található, Igló város központjában. Az épület története egészen a 16. század végére nyúlik vissza, amikor az épület még egy egyszerű városi ház volt. A reneszánsz épület három, kereszt- és dongaboltozatú részre oszlik, a fennmaradt csarnokok, oszlopok, párkányok...
Jó Pásztor-ház Jó Pásztor-ház, Pozsony
A pozsonyi Várhegy délkeleti előterében középkori eredetű váralja-település és emellett egy zsidónegyed épült fel, benne számos kis utcácskával, polgár- és kereskedőházzal, iparos műhellyel. Sajnos e hangulatos városrészt a közeli Új-híd és a hozzá vezető utak esztelen és erőszakos módon való felépí...
Görög katolikus templom Görög katolikus templom, Szászavinc
A hegyek közé szorult, szűk völgyben, a falu fölé emelkedő, meredek dombon épült fel a település középkori eredetű plébániatemploma. Keletelt tengelyű, egyhajós építmény, melyet cserép héjalatú, kontyolt nyereg tető fed be. Téglalap alaprajzú hajójához keletről némileg keskenyebb és alacsonyabb geri...
Várhegy Várhegy, Veresmart
Az Oltmelléki hegysor területén fekvő Veresmart (Rothberg, Roşia) falutól K-i irányba emelkedő 561 m magas Várhegyen (Die Burg) találjuk a várat. A községből földút vezet a Várhegy irányába, áthalad a Veresmart-patakon, majd K-i irányba fordulva a Várhegy alá kanyarodik. A várnak okleveles említ...

Dear Visitor!

HATÁRESET (Borderline Case) is a project of the muemlekem.hu portal for putting a spotlight on the built heritage of the Carpathian Basin as a cultural environment, which it is attempting to accomplish with the expert assistance of the Hungarian National Committee of ICOMOS.

Our goal is to create a database that anyone can contribute to that is based upon unified principles - in part in the form of a competition for scoring points in a playful spirit - focusing on the built monuments of the Carpathian Basin, an area that creates a cultural unit through its diversity. Intentionally it deals not only with listed historic monuments, but historic buildings or structures with value in terms of history, architectural history or art history, since the idea of preservation and listing is different in the various countries. We look for and attempt to display not only the listed structures, but those that have value and are worthy of preservation, irrespective of their current protected status.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink