Megújulásunk támogatója:  

Rendelőintézet

azonosító:
11437
törzsszám:
11065
szélesség (lat):
N 46° 57,805'
hosszúság (lon):
E 18° 56,521'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
rendelőintézet
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
185 (környezet: 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 186, 191)
település KSH kódja:
3115
földhivatal:
Dunaújváros Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Rendelőintézet, épült 1951-52-ben Ivánka András tervei szerint, modern ill. szocreál stíluselemekkel kialakított középület, a városkép meghatározó eleme, értékes képzőművészeti részletek (szobrok, domborművek, kút)
külső leírás:
A szabadon álló épület három fő funkcionális egységre tagolódik.
1. A főútra tekintő, két szint magasságú, kör alaprajzú fogadó-bejárati csarnok
2. a főúttal párhuzamosan álló, pillérvázas, négyszintes, oldalfolyosós rendelő- és irodaszárny
3. az előbbire merőlegesen elhelyezett, hasonló felosztású felülvizsgálati szárny, a fogadóépület középvonalától egy tengellyel balra eltolva.
A főhomlokzat előtt aszimmetrikusan elhelyezett, fogadóépület hengeres tömege az enyhe hajlású tetőzetében koncentrikuasn kialakított felülvilágítókon át kap megvilágítást. A párkány alatt végig körbefutó apró négyszögletes ablakok sorát találjuk, a két szimmetrikusan és diagonálisan elhelyezett kapuzat között öt darab hatszögletű, a lábazat fölött elhelyezett ablak, valamint a bejáratokon túl, a hengerpalást főépület felé eső oldalán 2X5 csoportosításban keskeny, magas ablakok biztosítják még a természetes fényt. A bejárati kapuk empire-egyiptizáló jellegűek. A felé keskenyedő kapuszárkövek az egyiptomi pilonok formáit idézik, azonban ehyhe szöget záró timpanonos architrávval záródnak, felettük az íves faltükörben nagymérezű akrotérionnal díszítve. Az architrávot sásleveles (egypitizáló), lábazat nélküli oszloppár támasztja alá. A főépület párkánya alatt végigvonulósás-pálma-leveles díszítő motívum végivonul a fogadóépület galériáján is. A bejárati csarnok mozaik padlózata csillagmintára lett kirakva. Ebben a két oszloppal alátámasztott épületrészben alakították ki a ruhatárat, a gyermekmegőrzőt és a kartotékrendszert. A fogadó hatszög alaprajzú, a széleken oszloppárral alátámasztott átjáróján jutunk a főépületbe.
A főépület homlokzata 23+1 tengelyes, a pillérek között keskeny, magas állóablakok sorozatából áll. A bal szélen a nyílás nélküli falsíkba csak az egyszerűen keretelt kapu vág be. A fogadóépület üvegezett nyaktagjának két oldalán is nyílik egy-egy pilon jellegű kapu. A központi "penge" épület oldalfolyosói a főhomlokzat mögött futnak, a végfalakon egy-egy keskeny ablakkal, a haránt elhelyezett rendelők sora kelet felé tekint.
A hat tengelyes felülvizsgálati szárny szintén oldalfolyosós rendszerű (déli irányban), a rendelők ablakai észak felé nyílnak, utolsó traktusában találjuk a melléklépcsőházat. A fő- és mellékszárny sík fedésű.
állapot leírása:
Az épület megfelelő műszaki állapotban van, csupán kisebb műszaki felújítást igényel.

Állapotjelentések

2016.10.26 11:20 piroska állapot: 4 - pont: 28

A kapun belépve feltűnik, hogy a csillag alakzatban lerakott burkolatot több helyen csúnyán "javították". Egyébként jól megőrzött épület.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.