Megújulásunk támogatója:  

Szent István király plébániatemplom


A kép forrása: delmagyar.hu

A kép forrása: delmagyar.hu
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 7,059'
Hosszúság (lon):
E 19° 7,434'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Templom (ma: Kostolná) utca, a falu északi részén.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű magyar falu ősi temploma a 19. századra olyannyira tönkrement, hogy azt 1841-ben az alapokig le kellett bontani. Helyén 1842-1846. között felépült az új, ma is álló, kelet-nyugati tengelyű, egyhajós, nyugati tornyos, nyeregtetős, cseréppel fedett kőtemplom, a hajónál kissé keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel. A klasszicista stílusú épület belső terét hevederívekkel elválasztott csehsüveg boltozatok fedik. A templom berendezése is e korból származik. Főoltárán a templom védőszentje, Szent István király látható, a koronázási palástban, kezében a nyéki templom makettjével, a háttérben a Szent Koronával, fölötte Jézus és Szűz Mária képével és a falu ábrázolásával. A festményt két oldalt oszlopok keretezik, felül pedig timpanon koronázza, rajta a Szent Lélek ábrázolásával: egy galambbal. A templomban több, szintén a 19. század közepén készült szobor il. oltár is található. Ugyancsak 1846-ból való a Schillinger Viktor pesti mester által készített orgona is a nyugati kóruson. A sekrestyében őriznek még két, a szomszédos Inám falu templomából származó, nívós, 17. századi faszobrot is.

Az új templom falai pár évtized alatt olyannyira megrepedeztek, hogy 1887-ben a szentély kivételével szinte az egészet le kellett bontani és újonnan felépíteni az eredetihez hasonló formában. A 20. század közepén ismét alapos felújításra szorult a templom. A belső falfelületek festményei a múlt század második felében készültek.

A leírás Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában c. műve felhasználásával készült.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-01-30 15:01:55
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.