Megújulásunk támogatója:  

Református templom


Forrás: Vitaliy T / Panoramio

Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 4,256'
Hosszúság (lon):
E 23° 1,155'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában, a fő utca szilvamag alakú kiteresedésének közepén.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A középkori eredetű falu az ugocsai kisnemesi települések egyike. Református egyházáról a XVI. századból nem tudunk tájékoztatást adni, de a szomszédos jobbágyfalvak lakóihoz hasonlóan az itteni nemesek is befogadták a reformáció tanítását. A források tanúsága szerint nemesi kiváltságukat a XVII. században is megőrizték.
Egyházi vonatkozásban Csepe a kezdetektől fogva anyaegyház volt. Lelkészeit a XVII. század második feléből ismerjük. Nagyon szép régi temploma van a gyülekezetnek, amely a XV. században épült. A templom eredetileg torony nélküli volt, szentélye sokszögzáródású, sarkain támpillérekkel. Említésre méltó szamárhátíves nyugati kapuja. Gótikus szentélye a közeli Akli templomához hasonló. 1990-ben kis huszártornyot építettek hozzá és a nyugati bejárat elé egy fedett előteret, amellyel a szép bejárati kaput eltakarták. 1992-ben új padokkal rendezték be a templomot.

A templom gótikus stílusú támpillérekkel épített, közülük a bejárat mellettin műemléki tábla. Kapuja pálcatagos, szamárhátíves. Négy csúcsíves vakmérműves ablaka közül kettő a hajó, egy a szentély falát töri át. A szentély bordás boltozatú, a hajótól csúcsíves sarkított diadalív választja el. Szószék koronája fűrészelt díszű, „S" alakú tartóelemekből és sima szív, tulipán és „C" áttörésekkel díszített, kagylóformákból összeállított, alul már klasszicista párkányzattal. A Mózesszék esztergált oszlopos mennyezetes, szintén klasszicista díszítéssel.

A drótkerítéssel körülvett templomkertben négyszögletes klasszicista emlékoszlop áll, tetején füzérrel díszített nagy urnával. Az elején koszorút tartó kéz, alatta a felirat; „Fogarassi Benjámin és unokája a szelíd Berta emlékök emeli május 30 dik 1848." Mellette egyszerű kialakítású, 19. századi (?) harangláb.

A leírás forrása:
Felhősné Csiszár Sarolta et alii: Magyar Református Egyház javainak tára. A határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga Kárpátaljai Református Egyház I-IV. I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye. Budapest, 1999.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-12-23 01:53:02
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.