Megújulásunk támogatója:  

Kankóvár (Ugocsavár)
Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 8,452'
Hosszúság (lon):
E 23° 3,004'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A településtől keletre, a Fekete-hegy sziklateraszán.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A szabályos négyszög alaprajzú vár méretei 46,9 x 44,8 méter, a sarkokon szögletes bástyákkal, a déli oldalon kaputoronnyal. A szabálytalan kövekből falazott várból legépebben két lőréses bástya maradt fenn. A vártól északra egy szögletes őrtorony állt, romjaira később egy kis barokk Kálvária-kápolnát építettek. A vártól délkeletre, 50-60 méter távolságra lévő halmon állt a ferences rendi szerzetesek régi kolostora és temploma, melynek romjai még láthatók.

A szőlősi kővár első építése 1308-ból való, így vélhetően a 13. század utolsó évtizedeiben épülhetett. A szőlősi várat 1315-ben Jánki Tamás elfoglalta I. Károly részére. Az ostrom során a vár elpusztult. Az uradalom a király első felesége, Mária tulajdona lett, később is királynéi birtokként szerepelt.
A szőlősi vár újjáépítése a Perényi család nevéhez fűződik, amely Zsigmond királytól kapta örök adományul hűséges szolgálataiért. Az 1399-ben kiadott oklevél várépítési engedélyt is tartalmazott. Néhány évvel később kapták meg Nyaláb várát is, így a Perényi család Ugocsa vármegye legnagyobb földbirtokosa lett. A védelmi szempontból akkor kevéssé fontos várat a 15. században kapták meg a ferencesek, akik templomot és kolostort építettek a falaktól néhány tucat méterre.
Perényi Ferenc 1554-ben feleségül vette Bebek Ferenc lányát. Később apósával együtt elszakadt I. Ferdinándtól és János Zsigmond erdélyi fejedelem pártjára állt. Izabella királyné visszatérését követően Perényi elfoglalta a szőlősi kolostort és kifosztotta (a néphagyomány szerint azért, mert a szerzetesek fogva tartották a főúr lányát).
A császáriak sem maradtak tétlenek: Telekessy Imre felső-magyarországi főkapitány előbb a kovászói várat vette be, majd ostrom alá vette a szőlősi várat is. A több napos ostromot követően Perényi Ferenc és családja fogságba esett.
A várat Székely Antal kapitány újjáépítette, de még abban az esztendőben az erdélyi hadak Balassa Menyhért vezetésével megostromolták. Időközben Telekessy Imre is visszatért hadaival, így Balassa javaslatára megállapodást kötöttek, miszerint a védők minden ingóságukkal elvonulhatnak, a várat pedig lerombolják. Ez 1558-ban történt, a vár azóta is romjaiban áll.
A szőlősi várat a néphagyomány Kankó várának nevezi. Az elnevezés az itteni ferences szerzetesek durva kalikóból készült csuhájáról származik. A Kankó név 1573-ban fordul elő először írásban.
Az elhagyott várat és környékét a környékbeliek az elmúlt évszázadok során a teraszos szőlőművelés építőanyagául használták.

A képek és a szöveg forrása: várak.hu
Adatlapot készítette:
klo
Adatfelvétel ideje:
2012-07-07 08:39:25
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.