Megújulásunk támogatója:  

Batsányi emléktáblaOrszág:
Ausztria
Szélesség (lat):
N 48° 18,153'
Hosszúság (lon):
E 14° 17,361'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Világi plasztika, szobor
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Landstraße 28.
Egyéb adat:
Az emléktáblát hordozó épület német neve: Lambacher Stiftshaus
Rövid leírás:
A Linz középkori városmagjából dél felé kiinduló, egykori országút (a mai Landstraße) mentén e városrész jelentős kiépítésére a 17. századtól került sor: ekkoriban több, jobbára ma is álló, egységes, barokk stílusú, 2-3 emeletes városi ház, templom és kolostor épült itt zárt sorúan beépített utcát alkotva. Ezek sorában áll az utca Ny-i oldalán a 28. számú ház, amely írott forrásokban először 1652-ben tűnik fel. Birtokosa ekkor a lambachi bencés kolostor volt. A lényegében ma is látható kiépítésére 1671-72-ben került sor, ekkor készült két emeletes, árkádos udvari része és évszámmal keltezett főkapuja is. A 19. században stílustalanul plusz emeletet húztak rá.
Az épület főhomlokzatán emléktábla hirdeti, hogy 1816-1845 között e házban lakott Batsányi János magyar író és költő, a magyar felvilágosodás jelentős személyisége, valamint felesége, Baumberg Gabriella (Gabriele Batsányi geb. von Baumberg) költőnő.
A történeti valóság az, hogy Batsányi halálig tartó száműzetését töltötte itt. Bűne a felvilágosult gondolkozásán és ezt tükröző szépírói tevékenységén túl az volt, hogy támogatta Bonaparte Napóleon és a francia császári sereg magyarországi támadását és személyesen fordította le annak a magyar néphez intézett kiáltványát. A később visszaszorított franciákat egészen a végső összeomlásig követte. Párizsban jutott a későbbi Szent Szövetség fogságába. Büntetésből Linzbe száműzték, ami karrierje végét is jelentette: itteni, szoros rendőri felügyelet mellett eltöltött évtizedei alatt gyakorlatilag alig-alig alkotott már újat. Ünnepelt bécsi költőnő felesége hűen követte linzi száműzetésébe – bár a büntetés rá nem vonatkozott. Batsányi itt is halt meg. Földi maradványait a 20. században hozták haza Magyarországra: szülővárosa, Tapolca temetőjében nyugszik. Linzi emléktábláján olvasható sora szerint: „A jelen lehet irigy és hálátlan, de a jövő igazságos lesz.”
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2011-07-27 21:28:58
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.