Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Miklós püspök
azonosító:
6727
törzsszám:
5784
szélesség (lat):
N 48° 0,399'
hosszúság (lon):
E 19° 5,457'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
66
település KSH kódja:
23986
földhivatal:
Rétság Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, nyeregtetős templom, D-i homlokzata síkjában középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, íves záródású szentéllyel, melynek Ny-i falához a gróf Berchtold család sírkápolnája, K-ihez sekrestye kapcsolódik. A hajó K- és Ny-i falán két-két támpillér. Kapuja a D-i homlokzaton, keretén építési felirat: 1765. Hajója és szentélye csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat, a sekrestye és a kápolna poroszsüveg boltozatos. Falképek: 1939. Berendezés: mellékoltárok, szószék és keresztelőkút: 18. század második fele; főoltár: a Berchtold család címerével, 19. század vége. Orgona: 1909 (Wegenstein-orgonagyár). A sírkápolnában Berchtold Antal, Miklós és annak felesége síremléke. A kórus alatt, a falon, Pászt János esperes plébános sírlapja 1785-ből. A középkori templom villámcsapás okozta tűzvészben pusztult el 1764-ben. A jelenlegi templomot, Pászt János plébános építtette 1764-1765 között (építész: Schönk Mátyás balassagyarmati építőmester; kivitelező: Prohászka Vencel). 1909-ben, a Berchtold család kegyurasága idején megújították. Ekkor épült a vasbetonboltozat, a támpillérek, a sekrestye és a kápolna. A templom körítőfalában, a szentéllyel szemközt, kis kápolna, homlokzatán két üres szoborfülke. A templomkertben: kőkereszt, olvashatatlan felirattal.
külső leírás:
A település középpontjában, utca vonalától beljebb, magaslaton, szabadonálló, barokk római katolikus plébániatemplom téglafallal körülkerítve. Egytornyos nyugati homlokzattal, téglalap alakú hajóval, ívelt szentéllyel, az északi oldalon a szentélyhez építve a Berchtold-család házikápolnája, déli oldalon sekrestye.
Nyugati homlokzat: homlokzat feletti torony, a homlokzatot toszkán pilaszterek 3 részre tagolják, középső szakasz enyhén előreugrik. Sarkokon is 1-1 pilaszter lábazati párnataggal. Szemöldökgyámos kétszárnyú, kőkeretes kapu, zárókövében 1765. Kapu felett volutás szemöldök, melyet egyenes hangsúlyos párkány zár le. Szemöldökben felirat: "EPITETET IS. DI S. M. TISZTEL N. O. VÁRAS KÖLTSÉGÉN". Emeleti részen kétoldalt 1-1 félköríves záródású, szalagkeretes, váll- és zárókővel díszített szoborfülke, szobor nélkül. Középen, a kapu felett félköríves, szalagkeretes, váll- és zárókővel díszített ablak. Tagolt párkány, párkány felett az enyhén kiugró középső részt tympanon zárja. Ívelt orommező, benne kör alakú ablak. Torony emeletén félköríves záródású, szalagkeretes, váll- lés zárókővel díszített harangablakok. Órapárkány, bádoggal fedett, törtvonalú barokk sisakdísz.
Bejárathoz 6 lépcsőfok vezet.
Északi oldal: 3 szakaszos hajó, mindegyik szakaszban 1-1 félköríves záródású szalagkeretes ablak. Az 1. és 2., valamint a 2. és 3. szakasz között erőteljes támpillér. Nyugatról az első szakaszban, a karzati részen egymás felett 1-1 kicsi ovális ablak. Szentély északi oldalán ikerablak.
Déli oldal: északihoz hasonló, kivétel, hogy a 2. szakaszban kétszárnyú. Szalagkeretes déli bejárat, illetve nyugatr4ól az első szakaszban egyszárnyú, szalagkeretes ajtó.
A templom körítőfalában a szentéllyel szemközt kápolnácska, a nyugati homlokzat előtt az északi és déli részen 1-1 szoborfülke üresen. Déli felirata: " A Boldogságos szűz tiszteletére a nagyoroszi kőmíves társulat 1904." Az északi felirata: "Emeltették a boldogságos szűz tiszteletére 50 éves házasságuk emlékére Liber Gyula és neje Varga Katalin 1909. július 26."
Ugyanitt a templomkertben a nyugati homlokzat előtt 9 orosz katonai sír és egy kőkereszt, melynek felirata olvashatatlan. Hajó nyeregteteje palával fedve.

Állapotjelentések

2012.05.31 16:37 ngabi állapot: 4 - pont: 30

Érvényes előző megállapítások.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.