Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Nagyboldogasszony
azonosító:
6720
törzsszám:
5848
szélesség (lat):
N 47° 58,437'
hosszúság (lon):
E 19° 46,059'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
2
település KSH kódja:
30100
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Enyhén emelkedő dombon, szabadon álló, háromhajós templom. Szentélyei poligonális záródásúak, D-i hajófalához négyzetes alaprajzú bejárati előcsarnok kapcsolódik. Nyeregtetője Ny felé, a magasabb főhajó és az alacsonyabb mellékhajók, valamint a D-i előcsarnok és a DK-i oldal bejárati előépítménye és a szentélyzáródások fölött lekontyolt. A Ny-i homlokzat középtengelyében huszártorony. A falakon körben gótikus támpillér- és nyílásrendszer. Ny-i kapuja csúcsíves, befalazva. Belsejében pillérekre támaszkodó csúcsíves árkádok, utólagos csehsüveg boltozatokkal. Hajója Ny-i oldalán karzat, a D-i mellékhajó Ny-i szakaszában keresztboltozatos sekrestye, gótikus faragott gyámok maradványaival. Szentélye a gótikus boltozatindítások fölött deszkamennyezetes. Oldalfalain gótikus ülőfülkék két periódusból, valamint sekrestyeajtó. A diadalívnél kőből készült késő reneszánsz szószék, 17. század. Az É-i mellékhajóban Verebi Péter 1403-ban készült sírköve. Falképek: a D-i előcsarnokban gótikus festésnyomok. Berendezés: 19. század vége, 20. század. 13. századi templom felhasználásával épült 1403 előtt. 1808-ban újraboltozták (Haág András építőmester). 1914-ben, 1916-ban, 1928-ban és 1938-ban restaurálták (építész: Lux Kálmán). Helyreállítására 1961-1963 között került sor (építész: Koppány Tibor).
külső leírás:
A település déli végén, kissé liemelkedő helyen szabadon álló épület, észak felé álló szentéllyel. Déli homlokzatának középső harmad a főhajó szélességében magasabb, alul az egykori sarokkáderezés nyomaival. A homlokzat közepén kisméretű, csúcsíves, kereszttagozatos, befalazott kapu látható, felette sima rézsűs keretelésű, nagyméretű csúcsíves ablakkal. A kaputól keletre, a hajók találkozásánál kis, kőkeretes, rézsűs bélletű ablak figyelhető meg. A homlokzatot kétoldalt 1-1 rézsűsen elhelyezett, alacsony támpillér zárja. A homlokzat felett nyolcszögletes, kisméretű, kétemeletes fa huszártorony áll. Alsó emeletén nyolc nagyobb, a felső szinten nyolc kisebb méretű ablaknyílás van. A tornyot hegyes, nyolcszögletes gúlasisak fedi. A keleti homlokzatot - a főhomlokzat sarokpillérét nem számolva - három támpillér, valamint déli végén, két saroktámpillér támasztja. Déli szakaszán, a jelenlegi sekrestye falában két keskeny, csúcsíves rézsűs bélletű ablak látható. Eyeket követi a kiugró előcsarnok, melynek külső falán széles, tompa csúcsíves, körtetagozatos kapu nyílik, felette kis, nyolcszögletes, mérműves ablakkal. A kapu jelenleg modern, üvegezett ajtóval lezárt. A belső kapu szintén csúcsíves, tagozatos, mára erősen megkopott. A tagozatot a vállnál levéldíszes fejezetek gazdagítják. A kerettagozatok között baldachinnal és szobortartó gyámmal díszített szoborfülke figyelhető meg, szobrai mára már nincsenek meg. Az előcsarnoktól északra nagyobb, rézsűs bélletű, csúcsíves, mérműves ablak következik, majd - két támpillér között - egy csúcsíves, tagozatos kapu, vállainál finom levéldíszítéssel. A homlokzat északi részén a támpillérek között - további három, csúcsíves, rézsűs bélletű, mérműves ablak figyelhető meg, közülük az utolsó már északra néz. Az északi homlokzatból erősen kiugró középszentély a nyolcszög három oldalával zárul, falait négy, sugarasan elrendezett magas támpillér támogatja. Három oldala közül csak az északin és a keletin van egy-egy magas, rézsűs bélletű, csúcsíves ablak, a nyugatit mára elfalazták. A nyugati homlokzatot hat támpillér támasztja, s rajta három nagy, kőkeretes, rézsűs bélletű, csúcsíves, valamint egy halhólyagos körablak nyílik. Az épület tetőzete cseréppel fedett.
átfedő műemlék:

Állapotjelentések

2016.10.02 11:38 Lacipap állapot: 4 - koordináta: N 47° 58,438' E 19° 46,069' - pont: 24

A templom nagyon szép állapotban van, de azért vannak már hiányosságok. Lepergő vakolatra és az ablakkeretek hibáira gondolok.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.