Megújulásunk támogatója:  

Református templom és lelkészlak

azonosító:
11451
törzsszám:
11183
szélesség (lat):
N 46° 48,514'
hosszúság (lon):
E 18° 55,407'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
1197, 1199 (környezet: 1196, 1085, 1099, 1090, 1091, 1092/1, 1092/7, 1092/8, 1198, 1200, 1218, 1219, 1326, 1327/1, 1328, 1330/5)
település KSH kódja:
31501
földhivatal:
Paks Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Az utcavonaltól kissé beljebb szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos, egyenes záródású templom, ÉK-i sarkához épült, félnyeregtetős toldalékokkal (gyülekezeti terem), utcai homlokzatához csatlakozó, gyalogkapus kerítésfallal (Kossuth Lajos u.18., hrsz.: 1199). Ny-i, ívsoros párkánnyal lezárt, törtvonalú oromzatos homlokzata középtengelyében keretelt, magas tölcsérbélletben kapu, felette körablakkal. Csehsüveg boltozatos előcsarnok, síkmennyezetes hajó, neobarokk grisaille festéssel: 19. század utolsó évtizede. A hajó Ny-i végében fakarzat, kazettás mellvéddel. Berendezés: jellemzően 19. század második fele. Keresztelőmedence: 1917. Az 1863-ban épült templomot (építész: Koczka Nándor; kivitelező: Scheier Mátyás) a 19. század végén neoromán stílusban átalakították. Belső felújítva: 1996. Külső felújítva: 2004. A volt református iskola épülete (Ilona u. 3/b) K-i oldalához kapcsolódó, L alaprajzú, földszintes, alápincézett, kontyolt nyeregtetős lelkészlak (Ilona u. 3/a, hrsz.: 1197). Pilaszterekkel tagolt utcai homlokzatán aszimmetrikus helyzetű kapu, udvari oldalán részben beüvegezett, pilléres, mellvédes tornác. Egytraktusos belső, síkmennyezetes helyiségekkel. Épült a 19. század második felében.
külső leírás:
Templom
Külső
A református templom téglány alaprajzú, megközelítően keletelt, északkeleti sarkán toldalékokkal ellátott épület. Főhomlokzata a Kossuth Lajos utcára néz, az utcavonaltól kissé visszaugratott. A nyugati homlokzat tengelyében széles vakolatkerettel övezett, magas tölcsérbélletben nyílik az egyeneszáródású kapu és felette a kör alakú ablak. A homlokzatot pilaszterek keretezik, melyek tetején kővázák állhattak. Az oszlopoktól vakíves párkány fut rézsútosan a torony felé, mely alatt szintén vakívekkel kísért párkány van. Az oromzatot zsaluzott körablak töri át. A torony oldalain 1-1 félköríves záródású, keretezetlen ablak nyílik. A sarkokon lizénák futnak a vakíves, törtvonalú főpárkányhoz, mely felett a gúlasisakkal fedett torony emelkedik.
A déli falat 2 lizéna osztja 3 mezőre. A két szélsőben 1-1, a középsőben 3 tölcsérbélletes, félköríves záródású keretezetlen ablak nyílik.
Az északi fal egykor hasonló nyíláskiosztású volt, de keleti sarkához a későbbiekben gyülekezeti termet építettek.
A keleti homlokzat osztatlan, északi oldalához a melléképület sátorteteje csatlakozik.

Gyülekezeti terem
Külső
A templom északkeleti sarkához ragasztott épület homlokzata az északi falra merőleges, az utcafronttól kb. 20 m-re épült. A homlokzat tengelyében kis kiugratású, oromzatos faajtó nyílik, két oldalán 1-1 ablakkal. Az átellenes, keleti oldalon 3 ablak osztja a homlokzatot. Az épületet modern cseréppel borított sátortető fedi, a falakat szürke kőporos vakolattal látták el. A gyülekezeti teremből a templom szentélye mögé egy nyélnyeregtetős keskeny épületrész nyúlik, mely hosszabb falán 2 ablakkal, a rövidebben pedig egy kertbe nyíló ajtóval.

Lelkészi lakás
Külső
Az "L" alaprajzú parókia főhomlokzata az Ilona utcára néz. A bal oldalán álló házat elbontották, jobb oldalán az egykor iskolaként működő épület kapcsolódik hozzá. Feltételezhetően az épület egykor fésűs beépítésben, önállóan állt, a kapualj megépítésével kötötték össze az iskolával. A tetőzet váltása szintén ezt a feltételezést támasztja alá.
A főhomlokzatot 4 ablaktengely osztja, rajta szürkére festett lábazat fut végig. Az ablakokat tagolt keret övezi, könyöklőjük alatt függönydísz, szemöldökükön zárókő-imitáció látható. Párkányzatuk erőteljes kiugrású. A homlokzat két szélén és középtengelyében kannelúrázott pilaszterek láthatók, felettük kis kiülésű osztó- és erőteljes főpárkány húzódik.
Az ablakoktól jobbra levő szegmensíves kaput egyszerű vakolatkeret övezi.
A kaputól jobbra egy ablak nyílik, melynek kialakítása az előzőekkel megegyező lehetett, de mára minden díszítményét elvesztette. Ezt követően, a hajdani iskolaépület jellegét vesztett, dísztelen homlokzata következik.
Az utcai traktus udvari homlokzatának bal oldalán, mely az egykori iskolaépület két ablaka eredeti szerkezettel bír, a homlokzatot azonban erősen átalakították. A kapualj mellett a nyílt tornácot beüvegezték.
Az "L" udvari homlokzata előtt négyzetes oszlopokon nyugvó, falazott mellvédű tornác fut végig. Mögötte a homlokzatban ablak-ajtó-ablak-padlásfeljáró nyílik, megőrizték múlt századi szerkezetüket. Az ezektől jobbra nyílt pincelejárót áthelyezték az épületbelsőbe.
A K-i telekhatáron új építésű garázs áll.

Egykori iskola
Külső
A parókia és az egykori iskola épülete egybeépült. Az iskola egykor téglány, ma szabálytalan négyzet alaprajzú. A jelenlegi telekosztás nem tükrözi a tulajdonviszonyokat és a funkcióváltást. A két épület egymáshoz illeszkedő, azonos gerincmagasságú nyeregtetejét, egy téglasor választja el egymástól. Az iskola tetőzetét modern cserép fedi. A modern cserepezésű tetőrész alatt a homlokzaton egy eredeti formáját őrző ablak nyílik, a homlokzattagolás a többi tengelynél egyszerűbb. Ezt a szakaszt 2 modern, háromosztatú ablak töri át. A lábazat magas, az ablakok az egyszerű párkányzatig húzódó kis mélységű vakolatsávban vannak.
állapot leírása:
Templom
A templomot kívül ezelőtt 2 évvel, belül 1996-ban újították fel, vakolata jó állapotban van, festése új, de a falak nedvesek, foltosak.
A belsőben a festett mennyezet állapota nem kielégítő. 1996-ban teljes letisztítását, egységes szürkére festését tervezték. A karzat feletti, könnyen elérhető részt le is tisztították. Az egész grisaille mennyezet lefestése szerencsére nem történt meg, de szakember hiányában állapota tovább romlik, a festék töredezik, felpikkelyesedik és kis darabokban potyog.

Lelkészlak
Az épület udvari oromzatát az utóbbi években újjáépítették, az épület többi része azonban felújításra szorul. Az utcai homlokzat lehulló vakolata alól az előző festés színfoltjai tűnnek elő, néhol már a téglák is kilátszanak. A tornác kihasználatlansága és a belső helyiségek szűkössége miatt annak beüvegezését, a lakásba való szerves bekapcsolását tervezik. Az utcai homlokzat felújítása is a közeljövőben várható.

Állapotjelentések

2009.08.06 07:23 QnJ állapot: 3 - pont: 2

változatlan állapot

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.019 km)
Lakóépület (0.188 km)
Lakóépület (0.224 km)
Lakóépület (0.242 km)
Lakóépület (0.252 km)
Lakóépület (0.255 km)