Megújulásunk támogatója:  

Városháza


A kép forrása: wikipedia.org
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 49° 1,545'
Hosszúság (lon):
E 20° 35,325'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Középület
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 4
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A Körtér (Ring, ma: Námestie Majstra Pavla) közepén
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Lőcse a Magas Tátra előhegyeit képező Lőcsei-hegység (Levočské vrchy) déli nyúlványa előtt, fontos középkori kereskedelmi utak találkozásában terül el, a Lőcse-patak (Levočsky potok) völgyében. Ezt a területet már a középkorban is Szepességnek (szlovákul: Spis\', németül: Zips) nevezték. Lőcse évszázadokon keresztül, egészen 1772-ig a szepesi szász terület közigazgatási központja volt, amire különösen alkalmassá tette központi fekvése a régióban. A város előzményeként említeni szokott Ó-Lőcse (Stará Levoč) nevű, ma lakatlan régészeti lelőhely a mai várostól délre található, ahol a régészek Árpád-kori, 12-13. századi települést és Szent Miklós-templomának megmaradt alapfalait tárták fel. A tatár támadás elől lakói a Menedékkőre húzódtak vissza. A város jelenlegi magját alkotó meredek dombra először a tatárjárás után visszatérő szász hospesek telepedtek le. Itt már a 13. század végére árkokkal, bástyákkal jól védhető települést alakítottak ki. A Lőcse elnevezés első írásbeli, oklevélbeli említése 1249-ből származik (Leucha), tehát ezt tekintjük az alapítás évének. 1271-ben V. István király kiadta a szepesi szászok kiváltságlevelét, amely szerint Lőcse volt a szepesi szász autonómia székhelye (civitas provinciae capitali). A ma is álló, javarészt a 15-16. században megépült kőből épült városfallal övezett, jellegzetes, telepített város központja a tágas, városias tervezésű főtér (németül: Ring, magyarul: Körtér, mai szlovák elnevezése: Námestie Majstra Pavla = Pál mester tér) ahol a – javarészt ma is fennálló – legfontosabb középületek és a legtehetősebb kereskedő polgárok házai és raktárai épültek fel. A térbe torkolló mellékutcákban szintén jelentős, közép- és újkori épületcsoportok, köztük az iparos polgárok házai, maradtak fenn. Az 1323-ban szabad királyi városi rangot elnyert Lőcsét a kézműipar és a kereskedelem terén aktív, szász (cipszer) polgárai tették igazán gazdaggá. A nagy földrajzi felfedezések nyomán a világkereskedelem legfontosabb vonalai elkerülték Közép-Európát, de a 17. század hadi eseményei, majd a kuruc mozgalmak, végül a Rákóczi-szabadságharc idején elszenvedett ostrom is csak ártottak Lőcse gazdasági életének. A modern ipar és a vasútvonal is elkerülte a várost, ami megakasztotta újkori fejlődését. A 20. század politikai változásai csak betetőzték e nagy múltú város vesszőfutását. Trianon után elvesztette Szepes vármegye székhelyeként betöltött közigazgatási pozícióját is. Szerencsére a csehszlovák szocialista időszak több történelmi városközpontot tönkretevő fejlesztései elkerülték a jelentéktelenné zsugorodó Lőcse értékes emlékeket őrző belvárosát. Épp ezen egyedülálló értékekre tekintettel Lőcse városa 2009. június 27-én felkerült az UNESCO világörökségi listájára.

A pontos mérnöki munkával megtervezett telepesváros fő terének centrumában felépült városháza magja eredetileg gótikus stílusban készült a 15. században. Ezt az épületet a városban katasztrofális pusztítást okozó, 1550-es tűzvész erősen megrongálta, csak a déli bejárat környéke maradt meg valamelyest épen. Ekkor semmisült meg a város értékes, középkori levéltára is. Ugyancsak pusztító tűzesetek voltak itt az 1561-es és 1599-es években is. Ezután építették meg a ház mai képét meghatározó kőpilléreket és árkádokat a déli és nyugati oldalon, ezt 1615-ben fejezték be. Ebből az időből valók a déli homlokzaton látható, a polgári erényeket szimbolizáló, falra festett nőalakok is, mégpedig a mértékletesség, óvatosság, bátorság, türelem, igazságosság jelképei, és a felirat: „A békében a városok kivirágzanak, a háborúban hanyatlanak”.

1893-1895 között a városházát jelentősen átépítették, kialakítva annak mai, romantikus, de az eredetihez immár kevéssé hasonlító képét. A sarokoszlopokat pillérekkel erősítették meg. Ekkor építették az emeleti szintet és a fedélszék oromzatát Schulek Frigyes budapesti építész, műegyetemi tanár tervei alapján, neoreneszánsz stílusban. Mai bejárata a keleti oldalon van, az 1894-ben épített új lépcsőn.

A Felvidék egyik legismertebb műemlékének számító, emblematikus épület számos film számára szolgáltatott remek díszletként. Így pl. itt forgatták Mikszáth Kálmán: Fekete város című, Lőcsén játszódó történelmi regényéből készült filmet, ill. a Jánosik című, szlovák történelmi alkotást
Az alagsori termekben gyönyörű szobrokat találtak befalazva, melyek abban az időben kerülhettek ide, amikor a fő téri Szent Jakab-templomot az evangélikusok használták. Itt volt többek közt az Úr születése oltár, Lőcsei Pál mester alkotása, mely ma ismét a Szent Jakab templomban látható. Erről az oltárról való az a híres Szűz Mária-ábrázolás, amely más lőcsei részletekkel együtt az utolsó 100-koronás bankjegyen volt látható.

Az említett tűzesetek megsemmisítették a Szent Jakab-templom tornyát és veszélyeztették a harangokat is. A harangok számára 1656-ban új, a templomtól különálló, eredetileg reneszánsz pártázattal befejeződő harangtornyot építettek. A jelen állapotában a városházával egybeépült harangtorony mai, barokk stílusú formáját 1824-ben kapta, míg a Szent Jakab templom ma látható tornya csak a 19. század végén épült. A harangtornyon a harangokon kívül toronyóra is van, melyet Miklós mester készített Magyarországon 1516-ban.

Az épületben, amely egészen 1955-ig töltötte be a városháza funkcióját, ma a Szepesi Múzeum működik, amely látványos kiállításon mutatja be a város ill. a városháza történetét.

A leírás a Lőcse város értékeinek feltárását, megőrzését és megismertetését célul kitűző www.locseitemeto.eoldal.hu honlap segítségével készült.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-04-26 10:33:38
 
 

Állapotjelentések

2013.05.23 17:45 ngabi állapot: 5 - egyéb

Képek a lőcsei városházáról

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.