Megújulásunk támogatója:  

Református templom


Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 33,440'
Hosszúság (lon):
E 21° 57,340'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Ižkovce 16, a fő utca északnyugati oldalán, a település közepén
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Ung vármegyei falucska a Laborc folyó bal partján épült fel. Eredete az Árpád-korba nyúlik vissza: a fennmaradt írott forrásokban 1297-ben tűnik fel a neve először. Neve puszta személynévből keletkezett, magyar névadással.

Iske középkori történelméről, birtokosairól éppúgy keveset tudunk, mint templomáról. A kis lélekszámú faluban nyilván csak későn épülhetett istenháza. Lakosai a 16. század végén reformátussá váltak. Első, már ismert nevű, protestáns lelkészükről 1585-ből maradt fenn tudósítás.

A legkorábbi iskei templom – református kézben – a 17. században tűnik fel a forrásokban. Ez egy fából készült épület volt és a mai templomtól pár teleknyi távolságra állt, ugyancsak a főutcán. E templomnak volt egy 1659-es évszámot viselő deszka mennyezete, amely átalakításokkal és javításokkal, de még a 19. század végén is használatban volt. Az aprócska Iske sokáig a szomszédos Bés falu leányegyházaként szerepelt. Ez nem akadályozta meg a helyi hívőket abban, hogy a 17-19. században adományokkal – díszes úrasztali edényekkel és terítőkkel – gazdagítsák egyházközségüket.

A 17. században már biztosan fennálló fatemplom a 19. század végére szűkösnek bizonyult és műszakilag is egyre rosszabb állapotra jutott. A gyülekezet ezért az 1890-es években új, szilárd anyagú és nagyobb méretű templom emelését határozta el. 1901-ben megvásárolták a megfelelő telket, amelyen 1904-1906 között készült el a mai templom. A korábbi fatemplomot nyilván lebontották, anyagát felhasználták.

Fatemplomuk régiségét és műemléki értékeit az iskeiek is felismerték. Az új templom építése előtt ezért megkeresték a korszak „hivatalos” műemlékvédelmi szervezetét, a Műemlékek Országos Bizottságát, kérve segítségüket. A testület szakemberrel megvizsgáltatta a templomot, de csak annak 1659-es famennyezetét találta megmentésre méltónak. Javaslatuk szerint ezt a Magyar Nemzeti Múzeumban kellett volna elhelyezni. Erre sajnos, végül nem került sor. A régi templomból feltehetőleg csupán néhány fa pad menekült meg, amelyek ma az új templom karzatán találhatóak.

A színtiszta magyar lakosságát máig megőrző falu a számunkra vesztes I. Világháborút követően a győztesek által létrehozott Csehszlovákiához került. Az Első Bécsi Döntés értelmében 1938 és 1944 között újra Magyarországhoz tartozott ugyan, de végül a szovjet Vörös Hadsereg 1944-45 telén helyreállította a csehszlovák impériumot.

A mai iskei templom utcasorban, szabadon álló, egyhajós, kontyolt nyereg tetős, sokszög záródású templom, utcai homlokzata előtt harangtoronnyal, fémlemez fedéssel. A templom szakrális tere neogót hatású, fiókos donga boltozattal fedett. Felületeit architektonikus motívumokkal (oszlopok, fejezetek), valamint – református templomokban ritkán látható módon – angyalfejek soraival festették ki. Bútorzata egységes, az előző századfordulón (a templom építésekor) készült, historizáló, neogót jellegű, kiváló asztalosmunka. Szószéke hátlapjának felirata: „NAGY SZORGALMATOSSÁGGAL ÉPÍTETTÜNK LAKÓHAZAT NEKED ÓH URAM, MELYBEN ÖRÖKKÉ LAKJÁL. I. Kir. VIII. 13. -1906-,, Padlója öntött műkő.

A templom felújítása 2016-ban indult meg magyar kormányzati segítséggel.

Az iskei református közösség teremtő erejét bizonyítja többek között a falu két neves szülöttje: Magda Sándor (1883-1962), a két világháború közti csehszlovákiai magyar református egyház egyik vezető alakja, aki 1934-1939 között a Trianonnal kettévágott Tiszáninneni Református Egyházkerület "Szlovenszkói" felének püspöke volt. Szintén Iskén született Nyitrai Dezső (1905-1979) református lelkész, egykori pataki diák, néprajzkutató és helytörténész.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2017-11-13 12:45:30
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.