Megújulásunk támogatója:  

Istenszülő születése görögkatolikus templom
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 28,195'
Hosszúság (lon):
E 21° 59,788'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában, a fő utcán
Egyéb adat:
A falut 1899-ig Lelesz-Polyánnak hívták.
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű falu a közeli leleszi premontrei prépostság birtoka volt. A lakosságának máig túlnyomó többségét alkotó görögkatolikus vallású ruszinok (a kortárs forrásokban: "oroszok") a 17. század folyamán települtek ide, az apátság szervezésében. Első templomukról és a mellette álló parókiáról is ekkor, 1667-ből rendelkezünk írott forrással. 1741-ben templomuk fából volt, minden szükséges felszereléssel ellátva.

A korábbi fatemplom helyén a 18-19. század fordulóján épült fel a mai, egyhajós, barokk stílusú kőtemplom. Az épület nyugati homlokzatába húzva karcsú harangtorony emelkedik. Hajója és félkörös záródású szentélye boltozott. A templom legfőbb ékessége a kivételesen gazdag faragású, rokokó ikonosztázion. Az ebbe foglalt, "Utolsó vacsora" témájú festmény hátoldalán hosszabb szöveg olvasható, amely így kezdődik: "Ezen templom és képállvány épült: 1794-1802; - megújíttatott a mélt. Kegyur, az 1885-ben alapított takarékmagtár, és a hívek adományaiból 1883 évben. Kegyur: Méltóságos és főtiszt. Benedek Ferencz jászói prépost..."

A hajó északi oldalán néhány évtizeddel a templom felépültét követően szószéket építtetett Prodán Péter helyi parókus, bodrogközi esperes. Adományáról a templom falán, a szószék alatt elhelyezett, ószláv nyelvű tábla emlékezik meg. A szószék kosarán a négy evangélista, míg hátdalán Szent Péter apostol képe jelenik meg.

A lírás adatainak forrása: Terdik Szilveszter: Bodrogmező görögkatolikus temploma. In: Görögkatolikus Szemle, 2012, szeptember 15. A képek forrása: a fenti mű, illetve www.obecpolany.sk és a GoogleEarth
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2019-02-02 13:59:27
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.