Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 37,800'
Hosszúság (lon):
E 20° 29,835'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Berzéte
Egyéb adat:
Berzéte Rozsnyótól alig néhány kilométerre fekvő, főként magyarok lakta település.
Rövid leírás:
A templomon három középkori építési periódus különíthető el, ezek közül a legelsőből származik a déli hajófal nagy része. A téglából épült, gondosan falazott, egyhajós, résablakokkal megvilágított, déli bejárattal ellátott, saroklizénákkal tagolt árpádkori templom szentélyét később lebontották. Kelet felé meghosszabbították a hajót, és törtkőből falazott, egyenes záródású, bordás keresztboltozattal fedett, támpillérek nélküli szentéllyel zárták, amelyhez észak felől sekrestyét kapcsoltak. Ezt követően, a következő építési fázisban nyugati irányban is megtoldották a templomhajót, és robusztus, a hajóval azonos szélességű tornyot emeltek. A cintermet középkori jellegű, lőrésekkel ellátott kerítésfallal övezték. A 16. vagy a 17. század folyamán, a templom északi oldalához élkeresztboltozattal fedett, mellékhajószerű bővítményt kapcsoltak, amelyet az északi hajófal helyén épített pillérek között feszülő árkádívek kötnek össze a hajóval.
Valószínűleg egy későbbi, 18. századi építkezés során csehsüveg boltozattal fedték a hajót, s akkor készültek a templom ma is meglévő berendezései (a falazott szószék, szószékkorona, s a padok). A hajó nyugati felében, a karzaton lévő orgona 19. századi.
Adatlapot készítette:
sebijo
Adatfelvétel ideje:
2011-05-22 23:05:54
 
 

Állapotjelentések

2013.03.20 23:59 szépmíves állapot: 5 - egyéb

A templomról így ír Erdélyi Géza püspök:

A berzétei református templomerőd építése három különböző stíluskorszakhoz kötődik. A gótikus bordás keresztboltívekkel fedett hajó déli részét egy lebontott vagy lerombolt román kori templom alapjaira építették a XV. század elején. Ehhez építették hozzá ugyanazon század végén a ma is meglévő, ugyancsak keresztboltozatos hajót. Ennek az együttesnek északnyugati oldalához 1723-ban még egy templomhajót ragasztottak, amely azonban leégett. Végül 1790-ben a leégett részt klasszicista stílusban megújították, és porosz boltozattal fedték le. Északnyugati orientációjú főbejárata fölött emelkedik a nagyon erős falakkal bíró, masszív torony, amely valószínűleg 1723-as eredetű. A gótikus templomhajóba nyíló oldalbejárata egy Izerle nevű építész műve 1806-ból. A templom falait támpillérek erősítik, s a terep szintje fölé emelkedő templomkertet lőrésekkel ellátott magas kőfal övezi.

A leírás Erdélyi Géza: Gömör vármegye klasszicista építészete című munkája nyomán készült.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.