Megújulásunk támogatója:  

Máriássy-kastély

Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 37,843'
Hosszúság (lon):
E 20° 29,940'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Kastély (és kertje)
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában, a fő út keleti oldalán.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű település korai időkre visszanyúló, számottevő aranybányászatáról volt híres. A falu birtokosa a 13. századtól a Felvidéken tekintélyes nagyságú birtokokat összegyűjtő Máriássy család volt, akiknek Berzéte legfontosabb gömöri fészkükül szolgált. Kisebb megszakításokkal a 20. századig birtokoltak itt földeket és öt (!), ma is álló kastélyuk, kúriájuk ismert a faluban, értékes műemléki egységet alkotva a - Máriássyak által évszázadokon át támogatott, ma református - templommal.

Ezek közül legtekintélyesebb és legnagyobb a falu főutcáján álló, két szintes, barokk stílusú kastély. Szimmetrikus utcai főhomlokzatának domináns eleme a nagyvonalúan kialakított, oszlopos középrizalitba komponált emeleti erkély. Ez alatt találjuk a család kőből faragott, színezett címerét, illetve az építtetőre és annak idejére utaló feliratot: \"MARCUS MARIASY DE MARCUSFALVA 1729\". Kultúrtörténeti érdekesség, hogy egykor ebben a kastélyban tanítóskodott Erdélyi János.

A kastélyhoz egykor hatalmas, talán egészen a Sajóig terjedő park tartozott, amely mára a töredékére zsugorodott, növényzete teljesen el is tűnt. A szocialista korszakban a kastély mögött közvetlenül a falu futballpályáját látták alkalmasnak kialakítani... Ma a felújított épületben levéltár működik.

(A leírás Tököly Gábor: kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben c. munkája nyomán készült.)
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-09-25 12:05:42
 
 

Állapotjelentések

2014.08.24 11:40 janos.egresi állapot: 2 - egyéb

Látogatás dátuma: 2013-09-13
A falu írott forrásban 1242-ben "Berzethe" néven szerepel először, amikor aranyat bányásztak a határában. A Bebek, majd 1293-tól a Máriássy család birtoka, ekkor "Berzete" alakban szerepel.
Várát 1311-ben említik, valószínűleg az Ákos nembeli Fülöp, vagy fia Lukács építtette. A 14. századfolyamán elpusztulhatott, csak 1475-ben említik újra. 1556-ban elfoglalta a török, majd 1573-ig rablólovagok uralma alatt állt, ekkor azonban a törökök elfoglalták és lerombolták, csak csekély romjai láthatók.
A faluban a 14. században vámszedőhely volt, ahol a Szepesség felé menő úton vitt árukat vámolták.1557-től a falu a töröknek fizetett adót. A falu lakói később bányászattal, állattenyésztéssel foglalkoztak. Bányáiból termelt vas feldolgozására a 19. században vasolvasztó kemencék működtek. Nagyolvasztóját 1847-ben építették. A vasfeldolgozás a 19. század végén fejeződött be.
Barokk kastélya 1729-ben épült. Klasszicista kúriái 1780-ban, 1836-ban és 1837-ben épültek. Az 1880-ban épített kúriáját később iskolává építették át.

Saját tapasztalat
A kastélyt nem használják, körbekerítve, zárva, egy kis rész a kerítésen, innen tudtam a belső udvart megközelíteni, a parkja gazzal teli, az épület, bedeszkázva, leromlott állapotban.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.