Megújulásunk támogatója:  

Kassai-kapuOrszág:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 49° 1,638'
Hosszúság (lon):
E 20° 35,607'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Városfal, városerődítés, egyéb védelmi objektum
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A Kassai (Košická) utcán
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Lőcse, a középkori Magyarország egyik leggazdagabb szabad királyi városaként már a 13. század második felében hozzálátott kő városfalak építéséhez. Erre nem csak az 1241-42-es tatárjárás keserű tapasztalatai szorították rá a cipszer polgárokat, hanem a város reprezentációja is igényelte ezt. A késő középkorra egy többszörösen tagolt és részben még a modern tűzfegyvereknek is ellenállni tudó védelmi rendszer jött létre a nagy kiterjedésű városközpont körül. (Erről bővebben lásd a Lőcse-Városerődítés című adatlapunkat a Határesetben!)

A szabálytalan ötszöghöz hasonlító alaprajzú lőcsei városfalakon a középkorban négy városkapu nyílott. Ezek közül is legismertebb a ma leglátványosabbnak számító, ma Kassainak nevezett kapu, melynek neve a középkorban Ober-Tor, vagyis Felső kapu volt. A ma a belváros "főbejáratának" számító kapu az erődítés északkeleti sarkában található, ott, ahol a keleti irányból (pl. Kassáról) érkező országút eléri a várost.

Maga a ma látható kapuépítmény egy eredetileg jóval jelentősebb és tagoltabb bejárati rendszer hiányos és erősen rekonstruált maradványa. A mai kapu egy négyszög alaprajzú, hasáb alakú torony, sátor tetővel. Falait vékonyan vakolták és a halvány rózsaszín felületet kvádert utánzóan festették ki. E torony a egykor a belső falöv része volt. A mai, félköríves bolthajtásos átjáróján sem kőkeret, sem nyílászáró szerkezet nem látszik. Külső (keleti) homlokzatán emeleti szinten Lőcse város kőkeretes címere látható.

A késői középkorban a védelmi rendszernek e helyen további elemei is léteztek. Ellentétben a város északi, nyugati és déli szélének jelentős terepesésével, itt a külső térszín nagyjából azonos magasságban van a város belsejének terepszintjével. Így a védelmet itt a kettős fal előtt kiásott szárazárokkal erősítették meg. A mai kaputorony előtt egykor egy felvonóhidas, kerek alaprajzú barbakán (elővédmű) is állott, ami elfoglalta a kapu előtt ma látszó kis teresedés alapterületének nagy részét. Miután a városfalak a 18. században beállt békeidőkre és technológiai elavultságukra tekintettel elvesztették hadi jelentőségüket, egyes részeiket lebontották. E sors jutott pl. a teljes Alsó kapunak, de a Felső- (Kassai) kapu barbakánjának is. E barbakán ívelt falainak alaprajza ma az út két oldalán, kissé felfalazva szemlélhető meg.

A ránk maradt feljegyzések szerint Lőcse kapuit kicsivel napkelte előtt nyitották ki és naplemente előtt szigorúan bezárták. A kapuzárás közeledtét harangozással jelezték. Aki a kapuzárásig nem jutott be a városba, az kénytelen volt a falakon kívül, a külvárosban éjszakázni. A város kulcsait a kapuzárás után az őrség a város bírájának adta át, hajnalban pedig tőle vették át, hogy nyithassanak.

Lőcse épített öröksége 1993. óta szerepel az UNESCO világörökség listáján.

A képek forrása: fortepan.hu illetve mapio.net
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2018-05-16 15:55:59
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.