Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus temető


A képek forrása: www.locseitemeto.eoldal.hu


Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 49° 1,359'
Hosszúság (lon):
E 20° 35,544'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Temető
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 5
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A történelmi belvárostól délkeletre, a falak mellett elhúzó Probstner út keleti oldalán.
Egyéb adat:
A temető bejárata a Probstner utcából a Ménhárd-kapuval szemben kiágazó M. R. 2Stefánik utcában van, a kereszteződéstől mintegy 100 méterre. A kulcsot a város fő terének (Námestie Majstra Pavla) délkeleti sarkán álló evangélikus parókián lehet elkérni a Vysoká utca 1. szám alatt, 5 euró kaució lefizetése mellett.
Rövid leírás:
A világörökségi oltalom alatt is álló, a turisták által kiemelten kedvelt és felkeresett műemlék-város, Lőcse egyik alig ismert, így kevéssé látogatott kincse a városfalakon kívül elhelyezkedő evangélikus temető.

A reformáció idején, 1544-ben a szászok lakta város lutheránussá vált. A Habsburg királyi udvar és a klérus szellemi, anyagi, hatósági, ill. adott esetben fegyveres támogatásával zajló ellenreformáció idején, 1674-ben a lutheránusokat fegyveres erőszakkal szorították ki a város templomaiból. Ekkor kellett távozniuk a fő téri Szent Jakab templomból, a régebbi minorita (később gimnáziumi-jezsuita) templomból, ill. a mai Szent Lélek minorita templomból is. Ezek ekkor katolikus kézbe kerültek. 1687-ben a lutheránusok Csáky gróf segítségével kaphattak egy telket a városfalakon kívül, ahol - fából, torony nélkül - templomot és iskolát emelhettek, illetve temetkezhettek. 1709-ben ez az artikuláris fatemplom leégett. Helyette 1712-13-ban egy, a Késmárkon ma is álló fatemplomhoz hasonló istenháza épült fel itt, melyhez 1722-ben egy kőből épült kis kápolnát is csatoltak. E temetőbeli templom 1837-ig maradt fenn, mikoris a város evangélikusai felépíthették a város fő terén a ma is álló, klasszicista templomukat. Ebbe vitték át a kiszolgált régi templom valamennyi értékét, képeit, keresztjeit, orgonáját, stb., a fatemplomot pedig lebontották. 1895-ben az immár tisztán csak temetkezésre használt területre egy máig is fennálló kis kápolnát építettek fel. Később ebbe temették el Herrmann Gusztávot, az evangélikus egyház és Lőcse város gazdag támogatóját.

A temető legrégebbi sírjaiból mára semmi sem maradt. Ugyanakkor számos kiemelkedő szépségű és művészeti, ill. műemléki értékkel is bíró síremlék, szobor sírépítmény, kripta található itt a 18-19. századból. Ezek egy része az 1958. óta lezárt temetőben mára kritikus állapotba került. A lezárás minden esetre arra jó volt, hogy az újabb és újabb temetkezések nem emésztették föl a régebbi síremlékeket. A temető területileg is csonkult a közvetlen szomszédjában felhúzott Pri Prameni nevű lakótelep építése kapcsán. A több száz síremlék híven tükrözi a 19-20. századi Lőcse - 1945-ös kitelepítések előtti - nemzetiségi arányait: a sírok döntő többsége német (szász, cipszer) kisebb része elmagyarosodott német, vagy magyar, elenyésző szláv kisebbséggel.

Az erősen elhanyagolt temetőt az evangélikus egyház képtelen fenntartani, pláne a szükséges műemléki felújításokat is elvégezni. Egyes síremlékeket (leginkább a szászokat) a németországi Messerschmitt Alapítvány támogatásával, szépen felújítottak, de sok síremlék mára kritikus állapotban került, vagy szinte nyomtalanul el is tűnt. Pedig a temetőben számos a város, Szepes megye, vagy épp az ország szempontjából is kiemelkedőnek számító személyiség nyugszik, nemesek, polgárok, katonatisztek, tudósok, értelmiségiek, politikusok, művészek, mesteremberek. Magyar történelmi jelentősége van annak, hogy itt nyugszik több, az 1848-49-es szabadságharcban részt vett személyiség, köztük Zsedényi Ede országgyűlési képviselő, az evangélikus egyház főfelügyelője. Megtalálhatóak még több neves magyar nemesi család temetkezései: Okolicsányiak, Tótfalussyak, Csákyak, Görgeyek. A város életében a 19. században jelentős szerepet játszó Probstner család sírkertjében több más, fontos nemesi család síremléke is megtalálható.

A temető botanikailag is kiemelkedő jelentőségű, számos fája különlegesnek számít.

A közelmúltban civil kezdeményezés indult a temető értékeinek feltárása és értékeinek megmentése érdekében. E leírás is e szerveződés honlapja, a www.locseitemeto.eoldal.hu adatainak felhasználásával készült. Külön köszönettel tartozunk Czenthe Miklós és Tóthmátyás Istvánné segítségéért.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-10-28 23:57:35
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.