Megújulásunk támogatója:  

Református templom épületegyüttese

azonosító:
8681
törzsszám:
4243
szélesség (lat):
N 46° 38,937'
hosszúság (lon):
E 18° 31,639'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Tolna
helység:
cím:
helyrajzi szám:
490
település KSH kódja:
6761
földhivatal:
Tamási Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A település központjában, találkozó utakkal övezett kisebb dombon, részben kerített kertben álló két összeépült templom: egyhajós, középkori eredetű, keletelt templom részben elbontott szentélyéhez DK-i sarkával hozzáépült, szintén egyhajós, barokk templom. A téglalap alaprajzú, nyeregtetős, korábbi épület hajója és szentélye alkotta DK-i sarokban a hajó homlokzatának síkjából kilépő, D felől lépcsőzetes támpillérekkel megtámasztott torony, a támpillérek közébe épült, félnyeregtetős bejárati előtérbe nyíló ajtóval, fölötte feliratos restaurálási táblával, 1861-es és 1923-as évszámokkal. A hajó D-i homlokzatának középtengelyében csúcsíves, élszedett kőkeretű kapu, a D-i és a Ny-i falon újkori ablakok között egy-egy félköríves, rézsűs ablak. A hajóban síkmennyezet, az apszisban dongaboltozat, a hajó Ny-i végében falazott oszlopokon nyugvó fakarzat. A hajó D-i falában kis falfülkék, a diadalív É-i falában kőkeretes fülke. 1789-ben átalakították, szentélyét részben elbontották, valószínűleg ekkor épült a torony, amelyet később gótizáló stílusban átépítettek. Felújítva: 1861, 1923. A késő barokk templom félköríves záródású hajója kontyolt nyeregtetős, a DK-i homlokzat elé kissé kilépő tornya vázadíszes féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfalához. A toronyaljba nyíló, szemöldökgyámos, füzérdíszes kőkeretű kapu felett feliratos márványtábla 1801-es évszámmal. Az ÉK-i oldalhomlokzat középtengelyében kőkeretes kapu, felette kőtábla olvashatatlan felirattal és 1789-es évszámmal. A DNy-i oldalhomlokzaton aszimmetrikus helyzetű, kőkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg boltozat, az apszisban félkupola. A hajó mindkét végén pilléres, falazott, síkmennyezetes karzat. Berendezés: 18. század vége. Szószék, úrasztala és padok: Németh József és Török János. Orgona: 1926 (Angster-orgonagyár). Építtették a német ajkú reformátusok 1789-1801 között, gróf Limburgh-Styrum uradalmának támogatásával. A templom előtt az I. és II. világháborúban elesettek emlékoszlopa. Az együttes felújítva: 2002-2006.

Állapotjelentések

2014.06.14 11:18 Zerind állapot: 4 - pont: 17

A templom(ok) jó állapotú(ak), az előző jelentésben említett cserepeket felrakták a régi templom(rész) tetejére. Emellett az új templom(rész) egyik falának felújítása is megkezdődött.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.464 km)
Lakóház (4.401 km)
Hajdú-ház (6.360 km)
Kopjafa (6.368 km)