Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus templom

azonosító:
11346
törzsszám:
11058
szélesség (lat):
N 46° 35,710'
hosszúság (lon):
E 18° 30,712'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ev. templom
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
48 (környezet: 23, 24, 25, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 229, 230, 233, 234, 237, 238, 241, 242, 245, 246, 249, 250, 254, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 261, 262, 263, 47, 46, 252, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8)
település KSH kódja:
21360
földhivatal:
Tamási Körzeti Földhivatal
állapot:
-rossz
rövid leírás:
A falu legmagasabb pontján, az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, félköríves szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A toronysisakon 1847-es évszám. A toronyaljba nyíló, kőkeretes bejárat felett timpanon, benne 1929-es évszám. A K-i oldalhomlokzat középtengelyében kőkeretes oldalbejárat, fölötte lapos timpanonnal. A toronyaljban és a hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola ablakfiókokkal. A hajó három oldalán toszkán oszlopokon nyugvó, famellvédes karzat. Berendezés: 19. század közepe. Orgonaház: 1900 körül (Szalay Gyula). Középső harang: 1848. A templom felújítva: 1929. A német lakosság kitelepítése óta, a 20. század második felében pusztuló. A tetőhéjazat cseréje: 2001.
külső leírás:
A szabadon álló templom hosszházas elrendezésű, félkörös lezárású templomhajójához a homlokzat elé kissé kilépő torony csatlakozik.
A bejárati (közel déli) homlokzat a belső karzattagolásnak megfelelően kétszintes, melyhez a főpárkány felett kétszintes torony csatlakozik. A templom teljes külső falfelületén körbefutó főpárkány erősen antikizáló: háromrészes, frízén nem az antik arány szerint alakítottan triglifek láthatók, melyek alatt az architráv felett cseppdíszek, a geiszonon fogrovat található.
A homlokzat illetve a torony szélén a főpárkányig tartó, toszkán (római dór) kialakítású pilaszterek állnak, magas lábazati zónán.
A homlokzat földszinti ablakai szalagkeretesek, félkörzáródásúak, s mivel mögöttük a karzatfeljáró található, elfalazottak. A tornyon nyíló bejárat keretezett, egyenes záródású, felette magas timpanonnal, abban az 1929-es, az egykori tatarozás időpontját jelző évszámmal. A kapuszárnyak eredetiek, értékes kialakítású kilinccsel, zárakkal, gombokkal. Az emeleti ablakok aediculás kialakításúak, tagozott könyöklővel, félkörzáródása fölött fejezetes keretező pilasztereiről indított tagozott szalaggal, háromrészes párkánya fölött lapos timpanonnal, abban átkötött kéve/virág motívummal. Az emeleti ablak a toronytesten is hasonló, s egyszerűsített formában (a kéve/virág motívum elmaradásával) az oldalhomlokzatokon is ismétlődik.
A toronytest felső két, főpárkány fölötti szintje vízszintesen erősen tagolt. A szinteket mindkét szegélyén erősen kiugró, összetett lemezzel határolt, széles sáv választja el egymástól, melyben nyújtott téglány alakú táblázat látható. A bejárati homlokzati oldal alsó szintjén könyöklős, állított téglány alakú ablak, mely a torony többi oldalain elmarad. A torony lizénakeretezésű felső szintjén a hasonló alakú ablak fölött íves párkány emelkedik. Az órapárkány fölött csillapított vonalvezetésű, hegyes formájú, rozettadíszes sisak zárja a tornyot, rajta a keleti oldalon még látható az 1847-es felirat. A toronytest többszörösen megtört ívű oromfallal kapcsolódik a főhomlokzat síkjához.
A templomhajó külső falait magas lábazat, illetve kétrészes, táblázatos frízű övpárkány osztja, a főhomlokzatival megegyező főpárkány zárja, szélén s "szentélyzáródás" kissé visszépő indításánál lizéna keretezi.
A nyugati homlokzat három tengelyes. Földszinti ablakai félkörzáródásúak, vakolatkeretezésük nem látszik. A keleti oldal földszintjén megmaradt ablakkeretezés valószínűvé teszi, hogy ezen ablakok záradéka fölött is keskeny szalag futott, két végén dísszel. A homlokzat emeleti ablakai megegyeznek a főhomlokzaton látottakkal.
A templom félköríves zárófalának párkánytagolása az oldalhomlokzatokéval azonos, két félkörzáródású ablak töri át.
A keleti oldalhomlokzat megegyezik a nyugatival, ám középtengelyének földszintjén egyenes záródású, tagozott szalagkeretes, főpárkánnyal és lapos timpanonnal zárt kapu nyílik, értékes veretű, eredeti kapuszárnyakkal.
Nyeregtető, újabb bádogfedés.
állapot leírása:
A templomhajó tetőzete megvédi az épületet a további pusztulástól, ám formája, kialakítása műemléki szempontból nem megfelelő. Ennél azonban fenyegetőbb a torony tetőzetének, a homlokzatok vakolatának állapota. A templom sürgős felújításra, megmentésre szorul.

Állapotjelentések

2020.11.03 12:07 ngabi állapot: 1 - pont: 88

Sajnos egyre rosszabb állapotban van.
Tudomásunk van arról, hogy gyűjtést folytatnak a templom életveszélyességének elhárítására, illetve a felújításra.
Német testvér településről is segítik a templom újjáépítését.
A templom tornyában három harang lakik, melyeket a helyi lakosok sz Önkormányzattal együtt nagyon védenek

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.