Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

azonosító:
6796
törzsszám:
5422
szélesség (lat):
N 47° 49,330'
hosszúság (lon):
E 19° 38,638'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
270
település KSH kódja:
10199
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom, Ny-i homlokzata síkjában homlokzati középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. A D-i hajófal Ny-i részén befalazott résablak és csúcsíves ajtónyílás. Hajója csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzat, szentélye félkupolás, sekrestyéje síkmennyezetes. Falképek: 1960 (Szilágyi János). Berendezés: 18-20. század, sekrestyeszekrény, 18. század vége. Középkori templom felhasználásával épült a 18. század második felében. Ekkor bontották el a középkori szentélyt és a templomot K felé bővítették. Tornya 1779 előtt készült. 1826-1829 között teljesen átépítették.
külső leírás:
A település középpontjában, az utolsó beljebb és arra merőleges tetődombon, szabadon álló, barokk római katolikus plébánia templom, nyugati homlokzata felett toronnyal, téglalap alakú hajóval, félköríves szentéllyel és a szentély északi oldalához épített sekrestyével. A hajón pala, a tornyon bádog fedés.
Nyugati homlokzata egyszerű, a dísztelen alsó rész középen szegmensíves kétszárnyú bejárat, füles, záróköves keretben. Fölötte szegmensíves ablak. A homlokzat alsó részét tagolt keskeny főpárkány zárja. Enyhén ívelt oromzatban torony alsó része rizalitként enyhén kiugrik, benne faltükörben, kicsi, fektetett téglalap alakú ablakocska, melyzárókővel kapcsolódik a faltükör széléhez.
A torony alsó részét osztópárkány zárja, az emeleten sarokpillérek között félköríves záródású harangablakok egyszerű geometrikus köténnyel. Órapárkány, óra nélkül, gúlasisak.
A déli homlokzaton a középkori templom maradványai láthatók.
Nyugatról az első szakaszban félköríves keskeny román ablak, majd az 1. És 2. Szakasz között elfalazott csúcsíves bejárat. A hajót két szegmensíves ablak világítja meg. A homlokzat egyébként dísztelen.
Északi homlokzaton két szegmensíves ablak, ill. a szentélyhez épített pala fedésű sekrestye.
állapot leírása:
Vizesedés.

Állapotjelentések

2016.08.18 15:24 ngabi állapot: 5 - pont: 19

A felújított templom nagyon jó állapotban van

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.