Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Péter és Pál apostolok
azonosító:
6753
törzsszám:
5756
szélesség (lat):
N 47° 47,756'
hosszúság (lon):
E 19° 35,706'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
408
település KSH kódja:
5883
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzata síkjából kissé előrelépő toronnyal, egyenes záródású szentéllyel, melyhez É-ról és D-ről egy-egy sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentély felől lekontyolt. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 20. század. Berendezés: 19-20. század. Építtette gróf Esterházy Ferenc 1743-ban, 1798-1800 között átalakították, valószínűleg ekkor épült tornya is. A templomkertben: kőkereszt korpusszal és Szűz Máriával, talapzatának előoldalán évszámos felirattal, 1877; Nepomuki Szent János szobor, 18. század második fele.
külső leírás:
A falu nyugati szélén szabadonálló, barokk templom, téglalap alakú hajóval, egyenes záródású szentéllyel, mind a két oldalon kápolnával és a keleti homlokzat feletti toronnyal.
Keleti homlokzata 3 részre tagolt, középső, a torony szélességével megegyező szakasza enyhe kiülésű rizalit. Rizalitban kétszárnyú, szemöldökrészen ívelt kapu, zárókővel, füles szalagkerettel, felette a kerethez tartozó konzolokon nyugvó ívelt szemöldök. A kapu és a felette lévő ablak faltükörben. Az ablak szegmensíves záródású, körülötte szalagkeret egyenes könyöklővel és szemöldökkel. A homlokzat oldalsó részein csak enyhe mélyedésű faltükör. Koronázórészből és frízből álló főpárkány fut körbe. Egyenes orommező, közepén a torony alsó emelete rizalitot képez. Ennek közepén faltükörben kör alakú ablak egyenes könyöklővel.
Tagolatlan osztópárkány, a torony második emeletén felül az órapárkánynak megfelelően homorodó faltükörben félköríves záródású, záróköves, szalagkeretes ablak szögletes köténydísszel. Órapárkány, törtvonalú sisakdísz bádog fedéssel.
Oldalhomlokzatok tagolatlanok, alacsony körbefutó lábazat, a hajó szakaszaiban 1-1 ablak. Keletről az első szakaszt a kórus vonalában 1-1 lizéna tagolja. Szegmensíves ablakok vakolt szalagkerettel, a déli oldalon a karzatra eső ablak vakablak. A szentélyen is 1 szegmensíves ablak, sőt a sekrestye déli falán is.
Az északi oldal tagolása hasonló, de itt nincs vakablak és a sekrestyén egyszerű téglalap alakú ablak.
Templomkertben kereszt (1877) és barokk Nep. Szt. János szobor.

Állapotjelentések

2014.06.22 10:14 carmin állapot: 5 - pont: 43

Szép állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.