Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom (Szent György)

titulus:
Szent György
azonosító:
6662
törzsszám:
5751
szélesség (lat):
N 47° 49,789'
hosszúság (lon):
E 19° 40,562'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
278
település KSH kódja:
8712
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A település központjában, dombon, szabadon álló, keletelt templom, körítőfal maradványokkal. Egyhajós, Ny-i homlokzata síkjában középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású, támpilléres szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Ny-i homlokzata oldalsó szakaszaiban egy-egy félköríves záródású szoborfülke, Szent István és Szent Erzsébet szobrával. É-i homlokzatán gótikus kapu. Belseje csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 1960 (Szilágyi János). Berendezés: 18-19. század; főoltárkép: 1831 (Schöfft József). Támpilléres körítőfala 1332-ből való. A középkori templom hajóját és szentélyét 1775-ben Eősz Ferenc plébános átépíttette. 1781-ben készült egy felmérés és átépítési terv a templomról (építész: Pfisterer Ferenc bujáki kőművesmester). Az épület Ny-i része a toronnyal 1802-ben épült. 1829-ben a templomot megújították. A szentély támpillérei 1920 körül épültek.
külső leírás:
A település középpontjában az úttal párhuzamosan, dombon, szabadonálló, részben középkori, részben barokk (késő) római kat. plébániatemplom téglalap alakú hajóval, a nyugati homlokzat fölé épült toronnyal, egyenes záródású szentéllyel a déli oldal előtt a középkori körítőfal maradványaival. Hajón pala, a tornyon bádog fedéssel. A szentély déli oldalához épült sekrestyével. Nyugati homlokzat faltükrökkel, illetve rizalittal 3 részre tagolt, a középső, kiugró szakaszban téglalap alakú, kétszárnyú bejárat, felette előtető, majd a felett faltükörben szegmensíves vakablak szalagkerettel, zárókővel, gyámok tartotta egyenes könyöklővel. A homlokzat alsó részén a két oldalsó faltükörben a kapuval egyvonalban lépcsőzetesen mélyített faltükör, felettük a vakablakkal egyvonalban félköríves záródású a faltükör széléhez zárókővel kapcsolódó szoborfülke, bennük Szt. István és Szt. Erzsébet szobrával. Tagolt főpárkány. Az oromzatban középen folytatódik a földszint enyhén kiugró rizalitja, benne mélyített tükörben kisebb négyzet alakú ablak. A torony alsó részét a rizalit szélén elhelyezett páros gyámok tartotta párkány zárja, az oromzati rész szélén 1-1 kővázával. A torony emeletén mind a négy oldalon faltükörben két enyhe kiülésű pillér között félköríves harangablak, egyszerű köténnyel, erőteljes könyöklővel és a két pillér tartotta egyenes szemöldökkel. Órapárkány a sarkokon bojtdíszes pilaszterfejekkel, törtvonalú sisakdísz.
Északi homlokzaton a második szakaszban kisebb, a 3-5. szakaszban nagyobb szegmensíves záródású ablakok egyszerű szalagkerettel. A homlokzat dísztelen, csak a lábazat fut körbe. A szentélyt az északi és a déli oldalon 1-1 félköríves ablak világítja meg, szentély keleti falán az északi és a déli sarkokon 1-1 támpillér. Déli oldalon 4 szegmensíves, fent leírt ablak, illetve az első szakaszban egykor szegmensíves, ma téglalap alakú karzatfeljáró. Sekrestye teteje kontyolt nyeregtető.

Állapotjelentések

2016.08.18 15:07 ngabi állapot: 5 - pont: 38

Kifogástalan állapotú templom

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.