Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
6198
törzsszám:
2344
szélesség (lat):
N 47° 47,790'
hosszúság (lon):
E 18° 44,215'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
fürdő
eredeti altípus:
közfürdő
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
többlakásos lakóház
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
16309/1, 16309/2
település KSH kódja:
25131
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. Utcai homlokzatának D-i tengelyében, kőkeretes, vízszintes záradékú bejárati kapu. Földszinti terei boltozottak, az emeletiek síkmennyezetesek. Az itt álló egykori ház, középkori, illetve török kori épületek felhasználásával épült a 18. század második felében, mai formáját 1820-ban nyerte el. Pincéjében török kori fürdő visszatemetett maradványai. Udvara kerítésfalában: Balassa Bálint emléktáblája, 2004. Az udvarban a városfalhoz és az egykori Hévízi-toronyhoz épült melléképületek.
külső leírás:
A 3 tengelyes főhomlokzattal rendelkező emeletes lakóház mai megjelenésére a barokk stílus nyomja rá a bélyegét. A Katona István utcára néző főhomlokzatot a földszinten 3, az emeleten 1 állótéglány alakú ablak tagolja. A bejárat az oldalhomlokzat bal oldalához csatlakozik. Az oldalhomlokzat földszinti részén szintén 3, fent 1 ablak nyílik. Az épület falait szinte teljesen beborítja a vadszőlő. A hátsó homlokzat emeleti részén egy állótéglány alakú, kőkeretes ablak látható. A nyeregtető meredek oromfallal zárul. Fent széles kőlábazat fut. Az udvari homlokzat teljesen átalakított, az emeleti rész barokk jellege teljesen elveszett. Vakolt, romantikus emeleti mellvéd váltakozik tákolt, "modern" tetőtéri beépítéssel.

Az épület Esztergom középkori Víziváros városrészének mellékutcájában fekszik. Az utca jelenlegi neve: Katona István utca 8. szám.
Alápincézett, földszint + emelet beosztású, L alakú, téglalap alakú bővítménnyel (zárterkély) ellátott ház.
Külső homlokzatai: a katonai István u. felöli (nyugati) homlokzata: földszinten: álló téglalap alakú, vörösmárvány keretes, kétszárnyú fakapu, melynek a déli szárnyában egy kisebb gyalogos ajtót építettek be. A kaputól délre 2 db, gipszstukkó keretezésű, álló téglalap alakú fa keretben elhelyezett összetett ablak található, melyek 2:1 arányban vannak felosztva. Az alsó traktus kétszárnyú, míg a felül levő elem fekvő téglalap alakú, osztatlan ablak.
Az utcai homlokzat emeleti részén 3, a már leírtakkal megegyező ablak található. A két szintet egymástól vakolatból kialakított osztópárkány választja el; az emeleti homlokzatot függőleges vakolat-sávok (alig kiugró lizénák) osztják 3 egyenlő részre; mindegyik részben 1-1 ablakkal. Az épület déli, a Kis-Duna felé néző udvari homlokzata is kétszintes: mindkét szinten 3-3; a már leírtakkal teljesen megegyező ablak található. A két szintet és az ablakok által kijelölt traktusokat itt is vakolatból kialakított sávok osztják részekre.
Az épület udvari (keleti) homlokzata rendkívül összetett: a földszinten található 1+1 vakolatkerettel díszített, fakeretes, modern, kétszárnyú ablak, mely után következik egy, a fallal párhuzamos, lejtős pincelejárat födémje. Ettől északra nyílik a ház kapubejáratának szegmensíves boltozatú folyosója. Ettől északra egy álló téglalap alakú, berácsozott kapu található.
Az emeleten mindössze két kicsiny, négyzetes alakú, berácsozott és beüvegezett szellőző található, míg az északkeleti oldalon vörösmárvány konzolokon nyugvó, beüvegezett erkély található, s mellette egy kicsiny szellőzőnyílás.
Az épület északi fala egybeépült a Katona i. u. 6. sz. ház homlokzatával, így ott nyílások nincsenek.
A kapualj félköríves hevederes dongaboltozattal fedett és sárga keramitkockákkal burkolt. Itt csak a déli oldalon találhatóak nyílások. A főbejárattól nézve: először egy kétszárnyú ablak, majd két, álló téglalap alakú, egyszárnyú ajtó található. Innen továbbhaladva az udvar felé két elektromos kapcsolószekrény található. Kijutva az udvarra, ugyanezen az oldalon található a pincelejárat: félköríves lezárású, kétszárnyú fakapu.
A telek hátsó részét utólagosan erősen beépítették. Több kamra, autóbeálló, valamint egy önálló lakóház is található itt. A lakóház teljesen modern építésű: a többszörösen tagolt homlokzaton modern, álló téglalap alakú fa-ajtó és kettő, álló téglalap alakú, kétszárnyú ablak található.
A Katona I. u. 8. sz. ház főépületének cseréppel fedett nyeregteteje van, melynek az utca felé 2 tetősíkablakja és 2 kéménye van.
Az udvarban álló melléképületek hozzáépültek a városfalhoz, így félnyeregtetejük van, illetve a délnyugati sarokban, ahol a Hévízi-toronyhoz csatlakozik a lakóház; ott annak formáját követő alakot vesz fel a tető.
A telek udvara két részre van osztva: a főépület kapuboltozatán áthaladva lehet eljutni a hátsó nagy udvarra, ettől kőfallal van elválasztva a délnyugati részen fekvő udvar, ahová házilag barkácsolt kapun át lehet eljutni.
Az épület mögötti udvar nagy része le van betonozva, míg a délnyugati kis udvar veteményes.
állapot leírása:
Városi tulajdonban levő bérház, melynek néhány lakását a tulajdonosok megvásárolták. Így az épület állaga nagyon sok tényezőtöl függ, s a jövőben nagyban változhat.

Állapotjelentések

2011.10.04 16:26 piroska állapot: 4 - pont: 9

Az épület állapota jó. A zöld festék itt is, másutt is (Balassa-múzeum) csíkokban kopik le.
Szép volt a kapu, míg tele nem táblázták.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.