Megújulásunk támogatója:  

Szeleczky-kastély

azonosító:
5436
törzsszám:
2230
szélesség (lat):
N 47° 38,481'
hosszúság (lon):
E 20° 11,254'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Heves
helység:
helyrajzi szám:
610/9
település KSH kódja:
22354
földhivatal:
Heves Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Kertben álló, nagyméretű, tagolt tömegű, földszintes, U alaprajzú kastély. A főépület középső szakaszában egyemeletes, manzárdtetős középrizalit. Az oldalszárnyak nyeregtetővel fedettek. Boltozott helyiségek, néhány 18. század végi nyílászáró és vasrács töredékével. Falképek: az előcsarnokban és a kocsiáthajtóban, 1780 (Beller Jakab ?). Építtette Szeleczky Márton, később a Gosztonyi család tulajdonába került.
külső leírás:
Település központjában áll.
Nagy kertben szabadonálló, "U" alaprajzú, részben alápincézett, földszintes téglaépület, egy emeletes középrizalittal. Az utcafronttal párhuzamosan elhelyezkedő, manzárdtetős főépületének homlokzata 4-3-4 tengelyes. Balról jobbra előbb két, félköríves záródású ablak látható, rojtdíszes kőkerettel, könyöklőpárkánnyal. Alattuk kis pinceablakok. Ezektől jobbra két, szegmensíves, kőkeretes ablak következik, rojtdíszes szemöldökkel, szintén kőkeretben. A rizalittól jobbra eső homlokzatszakasz nyílásai az előzőekben leírtak tükörképei, tehát a rizalit felől két szegmensíves, a homlokzat szélén pedig két félköríves záródású ablak figyelhető meg, az előzőekkel megegyező kereteléssel. A szélein lekerekített középrizalit földszinti részén eredetileg három, félköríves záródású ablak volt, közülük a középsőt mára egyenes záródású ajtóvá alakították. Az emeleti három ablak félköríves záródású. A homlokzatot törtíves főpárkány és attika zárja, rajta - mára szinte teljesen elpusztult - szobrok és vázák maradványai. A földszinti ablakokon kosaras rácsok láthatók, a balról számított 1., 4. és 5. kivételével, ezek mára már hiányoznak. A főépületen egy körülbelűl egy méter magas kőlábazat fut körbe, falai jelenleg vakolatlanok. A főépület oldalhomlokzatain 1-1 ablak nyílik, ezektől kissé hátrébb csatlakoznak az "L" alakú, kontyolt nyeregtetővel fedett, mélyen hátranyúló mellékszárnyak a főépület tömbjéhez. Mindkét mellékszárny főhomlokzata három tengelyes, de a bal oldali mellékszárny harmadik tengelye nem ablak, hanem az udvarba vezető kosáríves kapu, háromszögű timpanonnal. A mellékszárnyak külső oldalhomlokzatainak nyílásrendszere mára - az iskolai és óvodai funkció okán - jelentősen átalakított. Az említett kosáríves főkapun belépve, csehsüvegboltozatos kapualjon keresztűl jutunk az udvarba. A főépület középrizalitjának földszinti részét egy - mindhárom oldalán kosáríves nyílásokkal ellátott - kocsialáhajtó foglalja el. Felette az emeleten 1-1 ablaknyílás. A főépület földszintes szakaszán, valamint az oldalszárnyak udvari homlokzatán félköríves, árkádos, mellvédes tornác fut körbe, de a jobb oldali mellékszárny (iskola) nyílászárói mára teljesen átalakítottak, a tornácmellvédek kibontva, helyükön modern alumínium-üveg nyílászárók.

Állapotjelentések

2016.10.23 09:20 Lacipap állapot: 3 - koordináta: N 47° 38,487' E 20° 11,257' - pont: 32

Változatlan!!!!
Nem értem, hogy miért kellett az egyébként is tönkre menő téglákat lefesteni fehérre? Változás itt nem történt! Romlik az állapota, szerencsére a régi épületek nagyon jól meg voltak építve.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kálvária (0.397 km)
Almásy-kastély (2.559 km)
Sírkövek (2.816 km)
Kőkereszt (2.824 km)