Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Nagyboldogasszony
azonosító:
2190
törzsszám:
615
szélesség (lat):
N 45° 56,903'
hosszúság (lon):
E 18° 55,617'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
1/2
település KSH kódja:
12937
földhivatal:
Baja Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, D-i homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély Ny-i oldalához kapcsolódó emeletes sekrestyével és oratóriummal. A D-i homlokzat vízszintes záródású kapujának konzolos szemöldökpárkánya alatt évszám: 1815. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a bejárati oldalon karzat. Berendezés: jellemzően 19. század első fele; főoltárkép: 1815 (Augustinus Pe... apatini festő). A templom 1725-ben épült, 1811-ben villámcsapás következtében leégett, 1815-ben megújították és átalakították. A templom D-i homlokzata előtt: kőfeszület és Szentháromság-szobor, 19. század; a kerítésében, nyeregtetős kis építményben, színezett Nepomuki Szent János-szobor, 19. század.
külső leírás:
Három oldalán szabadon álló telken szabadon álló középtornyos templom.
Templom főhomlokzatának szélső szakaszai dísztelenek, tagolatlanok, profilozott párkánnyal zártak. Kis mértékben előrelépő középszakasz alsó szintjét háromrészes párkányzattal zárt két széles lizéna fogja közre; párkányzat képszékében "AVE MARIA" felirat. Lizénák közében lent szalagkeretes kapu konzolok tartotta profilozott egyenes szemöldökpárkánnyal; konzolok közében "1815" évszám. Kapu fölött egyenes záradékú, félköríves szalagkeretű ablak váll- és zárkővel, ablakzáradék fölött lunettával. Alsó toronyszint alatt középső szakaszán előrelépő attika. Alsó toronyszint két oldalán egy-egy homorú ívű, lemezprofilos peremű támfal. Alsó toronyszint szalagkeretes homlokzati mezejében szalagkeret felső eleméhez tapadó kiülő tükörben álló ovális alakú szalagkeretes ablak zsalugáterrel. Alsó toronyszintet háromrészes, alsó és felső elemén lemezprofilú párkány zárja. Felső toronyszinten kettős lábazati sáv fölött lemezprofilú övpárkányon oldalanként egy-egy kiülő tükörre ültetett, félköríves záradékú szalagkeretes, toszkán jellegű váll- és zárköves ablak ül. Kiülő tükör és ablakkeret lábazatos; az ablak toszkán jellegű vállkövei a kiülő tükrön is megjelennek. Torony felső szintjét háromrészes órapárkány zárja, mely párkány alsó eleme a toronyoldalak kiülő tükreinél golyvázódik. Órapárkány felső eleme gazdag profilozású. Négyzetes sisak alsó eleme homorú vonalú gúlára fűzött párnatag, középső eleme négyzetes toronytest oldalain timpanonnal zárt diadalív motívummal, felső eleme négyzetes testen lévő gúla; sisakcsúcson gömb latinkereszttel.
Templom bal oldalhomlokzatán karzatszakaszon egymás fölött két szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak; hajószakaszon két darab szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak. Szentély bal oldalán kétszintes sekrestye oldalhomlokzatán szalagkeretes ajtóval és ablakokkal.
Templom jobb oldalhomlokzatán karzatszakaszon egymás fölött két szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak; hajószakaszon két, szentélyen egy darab szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak. Hajó szentély felé eső sarkai, valamint egyenes záradékú keskenyebb szentély sarkai íveltek. Hajón és szentélyen körülfutó profilozott zárópárkány. Hajón nyereg-, szentélyen és sekrestyén kontyolt tető.
Templomkerítés sarkában álló nyeregtetős kis építmény homlokoldalán lévő félköríves záradékú fülkében színezett Nepomuki Szent János szobor. Templom előtt 19. századi kőkereszt. Templom előtt 19. század végi kettős talapzatú, korintuszi oszlopon álló Szentháromság-oszlop; oszlop talapzata előtt Pieta-szoborral.

Állapotjelentések

2010.10.31 11:48 carmin állapot: 5 - pont: 10

Változatlan állapotban.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.