Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus, volt bencés apátsági templom

azonosító:
10966
törzsszám:
6448
szélesség (lat):
N 46° 49,236'
hosszúság (lon):
E 16° 59,684'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Zala
helység:
cím:
helyrajzi szám:
68
település KSH kódja:
20589
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, félköríves szentélyzáródású, Ny-i toronypáros templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalához csatlakozó sekrestyével, a templom D-i oldalához kapcsolódó egykori apátsági épületekkel (trsz. 6449). A Ny-i homlokzat középtengelyében négyzet alaprajzú, nyeregtetős előcsarnok, vízszintes záradékú kőkeretes kapuval. A tornyok felső szintjén középkori ikerablakok, alattuk félköríves szoborfülkékben Szent Péter és Pál szobrai. A tornyok közötti oromfalban Pieta-szobor. A szentély É-i oldalán a középkori szentély bemutatott részletei, D-i oldalán csúcsíves, mérműves ablakok. Csehsüveg boltozattal fedett hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. A szentély D-i falán Semjén Antal apát (†1546) sírköve, 1530 előtt. Falképek: 1800 (Maurer Ignác), átfestve 1930 körül (Kuczka József), restaurálva 2005-ben. Berendezés: jellemzően 18. század; szószék, keresztelőkút, copf, 18. század vége; padok, 18-19. század; oltárok, 20. század. Orgona: 1889 (Bencz György). II. Géza király uralkodása alatt, 1150 körül alapította Kadar nembeli György a háromhajós, Ny-i toronypáros, három félköríves szentéllyel záródó bencés apátsági templomot. A 16. század elején átalakították, a török támadások idején erődítették. Újjáépítésére, egyhajóssá alakítására a középkori részek, a toronypár, az egykori főhajó és apszis megtartásával, 1734-1779 között került sor.
külső leírás:
Dombon, az egykori apátság épületegyüttesében, K-NY-i tengellyel álló, kéttornyos, hagymakupolás, félkörív záródású szentéllyel, cserépfedésű kontyolt nyeregtetős épület. A szentély tömege a hajónál keskenyebb. Az egykori apátság két, É-D-i tengelyű épületszárnyával belső udvart képez.

A NY-i (fő)homlokzat a hajónál szélesebb, falai tükrösek, a két torony közt a tetőgerincnél magasabban záródó oromfal, a homlokzat elé kis tömegű, nyeregtetős előtér tömege áll, melynek É-i oldalán szegmentív záródású falfülke látható. Kőkeretes, egyenes záródású ajtó, felette márványtábla. A tornyokon szoborfülkében Szt Péter és Szt. Pál szobra, középtengelyben szegmentív záródású, szalagkeretes, rácsozott ablak. Atetőszinten a tornyokon kisméretű ikerablakok, román fejezetes oszloppal, középtengelyben szoborfülkében Pieta ábrázolás. A harangszinten a tornyok minden irányba szalagkeretes, zsalugáteres, félkörív záródású ablakokkal nyílnak, felettük óra és órapárkány. A tornyokat fémlemezfedésű lanternás hagymakupolák zárják.
Az É-i homlokzat tükrös falmezőiben a szalagkeretes, szegmentív záródású két ablak elfalazva áll. A szentélyen korábbi építési fázisból származó kő boltív vonala látható, a sarkon pillér maradványa. Az ívet áttöri a szegmentív záródású, szalagkeretes ablak. A szentély tengelyében félkörív záródású, magas, lőrés-arányú, kávás keretezésű, elfalazott ablak látható, ettől D-re csúcsíves, mérműves ablak nyílik. A szentély tömege közvetlenül egybeépült a plébániaszárnnyal, a falszakaszt a földszinti és emeleti részen egy-egy szalagkeretes, állótéglány ablak nyitja.

Állapotjelentések

2021.09.06 14:14 ngabi állapot: 5 - pont: 47

Kifogástalan állapotú építmény

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.