Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus, volt ferences templom (Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László király kegyhelye)

azonosító:
10790
törzsszám:
6418
szélesség (lat):
N 46° 47,389'
hosszúság (lon):
E 16° 56,027'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
306
település KSH kódja:
20613
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A település központjában, dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, amely K felől csatlakozik a korábbi, egyhajós, félköríves szentélyzáródású román kori templomhoz. A barokk kori templom nyeregtetővel, a román kori hajója nyeregtetővel, szentélye felől kontyolt nyeregtetővel fedett. A barokk templom Ny-i homlokzatának É-i oldalán harangtorony, egyenes záródású szentélye felett kisebb huszártorony. A barokk kori templom É-i oldalához kolostorépület csatlakozik (trsz.: 6419). A barokk templom Ny-i homlokzatán szoborfülkékben ferences szerzetesek szobrai. A hajó két oldalán kápolnasor, a kápolnák fölött emporium. Csehsüveg boltozatos hajó, fiókos dongaboltozatú szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 1910. Berendezés: jellemzően 18-20. század; főoltár, készíttette a Zichy család, 1734, főoltárkép, 1740 körül (Schmalzl Theotimus); mellékoltárok, 18. század első fele, Mária oktatása mellékoltárkép, 1735 (Franz Anton Granister); papi szék, szószék, 18. század első fele; keresztelőkút, gyóntatófülkék, 19. század első fele. A román kori templom - ma Angyalok-kápolnája - homlokzatát fogrovatos, alatta vakívsoros párkány és lizénák tagolják, D-i oldalán félköríves, bélletes kapu és enyhén csúcsíves, rézsűs ablakok nyílnak. Síkmennyezetes hajó, negyedgömb boltozatú szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 1910. Berendezés: jellemzően 18. század; Fogolykiváltó Boldogasszony-kegyszobor, 18. század eleje. A templom körüli telket 1694-ben kapták meg gróf Széchényi Pál veszprémi püspöktől a ferencesek. A 13. században épült román kori templomhoz 1714-1734 között templomot építtettek. Ettől kezdve Szent László király és a Boldogasszony összefonódott tiszteletének jelentős búcsújáróhelye, a templom mögötti ún. Szentkút, Szent László tiszteletének helye. A templomot 1801-ben renoválták. 1874-ben leégett a templomtető, melyet 1880-ra újjáépítettek. 1910-ben kapta belső festését. 1967-1969-ben és 2001-ben helyreállítva. A kegytemplom fölött emelkedő dombon: Kálvária-kápolna, körülötte keresztúti stációk, 18. század második fele (trsz.: 6420).
külső leírás:
A település közepén, enyhe dombon álló, keletelt, É-i oldalán egykori rendház épületegyüttesével egybeépült, cserépfedéses, kontyolt nyeregtetős épület. Egyenes záródású szentélyéhez félkörívzáródású szentélyes kápolna csatlakozik. NY-i homlokzata mellett lanternás hagymakupolás torony, szentélyének tengelyében csúcsos gúlasisakos torony áll. Az épületen magas lábazat és összetett párkány fut körbe.

NY-i (fő)homlokzata É-i oldalán torony áll. A homlokzatot 5 pilaszter 4 mezőre osztja. A pilaszterek összetett párkányt tartanak. A párkány felett az egyenes záródású oromfalak vízszintesen záruló falszakaszt fognak közre, melyet egyszerűbb párkány zár. A homlokzat előtti térre néhány fok lépcsőn jutunk. A nagyméretű templomkapu kő szalagkeretes, egyenes záródású. Felette félköríves záródású ablak nyílik, ablakkötényében a ferences címerrel. Mellette mindkét oldalon félköríves záródású szoborfülkék, bennük ferences szentek szobrai. A párkány feletti falmező szalagkeretes, félkörívzáródású falfülkéjében Szent Ferenc szobra. A torony a párkány alatti falmezőben két, egymás felett álló, félköríves záródású ablakkal nyílik. A tetőszinten kisebb, félkörív záródású ablak, a harangszinten minden irányba félkörívzáródású, zsalugáteres ablak nyílik. A tornyot óra, órapárkány és fémlemezfedésű, lanternás hagymakupola zárja.
É-i homlokzata az egykori ferences rendházzal egybeépült.
A szentély egyenes záródású, középrizalitja felett torony. A párkány felett a rizaliton kisebb oromzat, mögötte a hajó szélességű oromfalakon egy-egy körablak nyílik. A tornyon a tetőszinten kis állótéglány ablak, a harangszinten minden irányba félkörívzáródású ablak nyílik. A tornyot órapárkány felett fémlemezfedésű csúcsos gúlasisak zárja.
A szentélyhez a román kori sekrestye tömege csatlakozik. A kápolna félkörívzáródású szentélye a hajónálalacsonyabb és valamivel keskenyebb. A hajót cserépfedésű nyeregtető, a szentélyt félkúp fedi. A homlokzatokon magas lábazat fut körbe, a falak lizénákkal tagoltak és ívsor, tégla-fogrovat zárja. A kápolna É-i oldala ablaktalan, a szentély tengelyében, annak D-K-i oldalán valamint a D-i homlokzat három tengelyében kávás, csúcsíves, lőrésszerű ablakok nyílnak. A D-i homlokzat NY-i részén félköríves kapubélletben egyenes záródású, kőkeretes ajtó. A hajó oromfalán kis körablak.
A templom D-i homlokzata a szentély felé az első szakaszban egy lépcsőben szélesedik. A falat lizénák tagolják. A falmezőkben négy tengelyben két sorban félköríves záródású ablakok nyílnak. A második tengelyben az ablaksor alatt félköríves záródású szoborfülkében Szent Antal szobra.

Állapotjelentések

2018.09.06 10:33 ngabi állapot: 4 - pont: 21

Felújítás látszik a templomon, kívülről.Belűl csoda szép, lenyűgöző

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Paplakás (3.864 km)
Kézművesház (4.397 km)
Csárda (5.575 km)