Megújulásunk támogatója:  

Fővámház; Közgazdaságtudományi Egyetem

azonosító:
1037
törzsszám:
15668
szélesség (lat):
N 47° 29,192'
hosszúság (lon):
E 19° 3,456'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
eredeti típus:
vámépület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
37058
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Volt Fővámház, ma Közgazdaságtudományi Egyetem. Kétemeletes, szabadon álló, neoreneszánsz épület, Ybl Miklós, 1871-1874.
külső leírás:
Főhomlokzata 33 tengelyes, az oldalrizalitok 3 tengelyesek, a középrizalit 7 tengely szélességű. A rizalitokon kétemeletes, a szárnyakon egyemeletes. A földszint felett mezzanin húzódik. Kőlábazaton áll, téglahomlokzatú, kő tagolóelemei vannak, sarokarmírozott, hangsúlyos a vízszintes párkánytagolás. A földszint és a mezzanin össze van fogva.
A lábazatban egyenes záródású pinceablakok találhatóak. Íves, függőlegesen sávozott gyámok keretezik őket, felettük előreugrik a lábazatot lezáró könyöklőpárkány. Az oldalrizalitok pinceablakai duplák. A mezzanin és az első emelet között tükrös, üres tondókkal díszített frízes, guttás párkány húzódik. A rizalitokon íves, függőlegesen sávozott gyámokon ülő párkány látható, a gyámok közti kazettákban rozettadíszítés van. A földszint és a mezzanin között csonkapárkány kapott helyet.
A középrizalitot portikusz díszíti. A nagyoszloprendes tagolás összefogja a földszintet és a mezzanint. Tíz db., a sarkokon páros, lábazaton álló, kanellurázott, levéldíszes, tojássoros fejezetű dór oszlop alkotja. Az oszlopok mögött a falon hasonló kialakítású pilaszterek emelkednek. 7 félköríves keretezésű bejárat nyílik. A szélsőket a földszint és a mezzanin összefogásával kazettás fa kapu tölti ki. A felülvilágítón vasrács található. A többi kapu enyhén hátraugrik. Az osztópárkány felett lévő felülvilágítók rácsosak. Alul egyenes záródású mezőkben háromszögű timpanonos kapuk sorakoznak. Kőkeretük inda- és levéldíszes, a fogrovatos timpanont íves, függőlegesen sávozott gyámok tartják, a kis frízben levéldíszítés látható. A középső tengelyben a felülvilágító ívének belső oldala kazettás, bronz rozettákkal kiegészítve. Az ívben cartouche-os, ovális pajzsban egy címer, felette a Szent Korona látható. Az ívek zárókövei groteszk fejesek, az ívmezőkben szárnyas szoboralakok láthatóak. A párkány felett báboskorlát húzódik, az oszlopok felett az antik mitológia szereplőinek szobrai állnak.
Az oldalsó szárnyak földszintjén egyenes záródású, tükrös keretes ablakok sorakoznak, íves, pikkelyes gyámokon nyugvó, az osztópárkányból előreugró szemöldökkel, mely egyben a mezzaninon lévő, egyenes záródású, alacsony ablak könyöklője is. Ez az ablak az osztópárkányig emelkedik, rozettás, tojásdíszes fejezetű, sima törzsű pilaszterek keretezik.
Az oldalrizaliton a falba enyhén visszaugró ikerablakok nyílnak. A földszinten a két szárny között toszkán pilaszterek állnak, a mezzanin tagolt keretezésű félkörívablakát kis jón oszlopocska osztja két részre.
Az első emeleten a szárnyakon íves, függőlegesen sávozott gyámokon nyugvó koronázópárkány húzódik. A gyámok közt rozetták láthatóak. A párkány fölött báboskorlát emelkedik. A rizalitokon csonkapárkány kapott helyet.
A középrizaliton félköríves ikerajtók nyílnak. Szemöldökpárkányuk gyámos, egyenes. Az osztás toszkán pillér, előtte toszkán féloszlop. A szélső keret sima törzsű, korinthoszi pilaszter. A zárókő volutás.
A szárnyak ablakai hasonló részletképzésűek, csak szimplák. Alattuk tükrös könyöklődísz található. Az oldalrizalit dupla ablakai is hasonlóak.
A középrizalit második emeletén íves lezárású ikerablakok kaptak helyet. Háromszögű timpanonjaik íves gyámokon nyugszanak, frízükben rozettadísszel. Az ablak osztója sima törzsű jón féloszlop, a külső ablakkeret fonatdíszes. Az oldalrizalitokon az ablakokról a timpanon és a szélső keret hiányzik. A főpárkány függőlegesen sávozott íves gyámokkal tagolt, rozettával díszített. A középrizaliton alacsony attikafal húzódik.
Az oldalhomlokzatokon az oldalrizalitok tagolása, részletképzése figyelhető meg. 9 tengelyesek, a középső 3 tengely rizalitot alkot. Előtte portikusz áll, mely hat oszlopból tevődik össze. A szélső oszlopok párosak. Az oszloptípus ugyanaz, mint a bejárati portikuszon, mögöttük a falon pilaszterek emelkednek. Az osztópárkány alatt, a földszinten kétoldalt kőkeretes, íves záródású, felülvilágítós fa kapuk nyílnak. Az ívmezőben levéldísz között üres tondó kapott helyet. Az osztópárkány felett, a mezzaninon tagolt keretben, fekvő téglalap alakú mezőben fekvő nőalakot és két puttót ábrázoló dombormű látható. A főtengelyben nagy, a földszintet és a mezzanint egybefogó, félköríves záródású kapu emelkedik. Az ív keretezése palmettasoros, a zárókő groteszk fejes. Az ívmezőkben egy-egy szárnyas puttó látható. A báboskorláton itt is mitológiai alakok állnak. Az emeleteken a középtengelyben ikernyílások, mellette szimpla nyílások helyezkednek el. Az É-i oldalhomlokzat 2. tengelyében a földszintet és a mezzanint összefogó, félköríves fa kapu nyílik.
A hátsó homlokzaton az oldalrizalitok ugyanolyan kialakításúak mint elől. A szárnyak egyszerűbbek, a tagolás enyhe kiülésű, nem olyan plasztikus.
Az alagsorban a 4. és a 30. tengelyben vas ajtó található, vörösmészkő keretben, gyámokon nyugvó, cseppdíszes szemöldökkel. A lábazat alsó része kváderezett.
A földszinti ablakok szemöldöke enyhén kiülő, a mezzaninablakok szalagkeretesek. A mezzanin és az első emelet között fogrovatos csonkapárkány húzódik. A második emeleten az ablakok egyenes gerendázatúak, nincs timpanonjuk. A főpárkány felett attikaszint húzódik, egyenes záródású, pilaszterkeretezésű egyszerű ablakokkal. A főpárkány fogrovatos.
A középrizaliton a portikusz helyett nagypilaszteres tagolás figyelhető meg. A záróköveken a szájukban karikát tartó oroszlánok láthatóak. Az ívmezőben levéldísz között üres tondó van. A középtengely lábazatában félköríves, kváderezett keretű ajtó nyílik, ívmezejében koszorúval. Mellette két-két tengelyben kőkeretes ikerajtók helyezkednek el. Az első emeleten timpanon nélküli, egyenes záródású, gyámos ikerablakok láthatóak, a második emeleten az ikerablakoknak nincs külső kerete és oromzata.
:
Főhomlokzata 33 tengelyes, az oldalrizalitok 3 tengelyesek, a középrizalit 7 tengely szélességű. A rizalitokon kétemeletes, a szárnyakon egyemeletes. A földszint felett mezzanin húzódik. Kőlábazaton áll, téglahomlokzatú, kő tagolóelemei vannak, sarokarmírozott, hangsúlyos a vízszintes párkánytagolás. A földszint és a mezzanin össze van fogva.
A lábazatban egyenes záródású pinceablakok találhatóak. Íves, függőlegesen sávozott gyámok keretezik őket, felettük előreugrik a lábazatot lezáró könyöklőpárkány. Az oldalrizalitok pinceablakai duplák. A mezzanin és az első emelet között tükrös, üres tondókkal díszített frízes, guttás párkány húzódik. A rizalitokon íves, függőlegesen sávozott gyámokon ülő párkány látható, a gyámok közti kazettákban rozettadíszítés van. A földszint és a mezzanin között csonkapárkány kapott helyet.
A középrizalitot portikusz díszíti. A nagyoszloprendes tagolás összefogja a földszintet és a mezzanint. Tíz db., a sarkokon páros, lábazaton álló, kanellurázott, levéldíszes, tojássoros fejezetű dór oszlop alkotja. Az oszlopok mögött a falon hasonló kialakítású pilaszterek emelkednek. 7 félköríves keretezésű bejárat nyílik. A szélsőket a földszint és a mezzanin összefogásával kazettás fa kapu tölti ki. A felülvilágítón vasrács található. A többi kapu enyhén hátraugrik. Az osztópárkány felett lévő felülvilágítók rácsosak. Alul egyenes záródású mezőkben háromszögű timpanonos kapuk sorakoznak. Kőkeretük inda- és levéldíszes, a fogrovatos timpanont íves, függőlegesen sávozott gyámok tartják, a kis frízben levéldíszítés látható. A középső tengelyben a felülvilágító ívének belső oldala kazettás, bronz rozettákkal kiegészítve. Az ívben cartouche-os, ovális pajzsban egy címer, felette a Szent Korona látható. Az ívek zárókövei groteszk fejesek, az ívmezőkben szárnyas szoboralakok láthatóak. A párkány felett báboskorlát húzódik, az oszlopok felett az antik mitológia szereplőinek szobrai állnak.
Az oldalsó szárnyak földszintjén egyenes záródású, tükrös keretes ablakok sorakoznak, íves, pikkelyes gyámokon nyugvó, az osztópárkányból előreugró szemöldökkel, mely egyben a mezzaninon lévő, egyenes záródású, alacsony ablak könyöklője is. Ez az ablak az osztópárkányig emelkedik, rozettás, tojásdíszes fejezetű, sima törzsű pilaszterek keretezik.
Az oldalrizaliton a falba enyhén visszaugró ikerablakok nyílnak. A földszinten a két szárny között toszkán pilaszterek állnak, a mezzanin tagolt keretezésű félkörívablakát kis jón oszlopocska osztja két részre.
Az első emeleten a szárnyakon íves, függőlegesen sávozott gyámokon nyugvó koronázópárkány húzódik. A gyámok közt rozetták láthatóak. A párkány fölött báboskorlát emelkedik. A rizalitokon csonkapárkány kapott helyet.
A középrizaliton félköríves ikerajtók nyílnak. Szemöldökpárkányuk gyámos, egyenes. Az osztás toszkán pillér, előtte toszkán féloszlop. A szélső keret sima törzsű, korinthoszi pilaszter. A zárókő volutás.
A szárnyak ablakai hasonló részletképzésűek, csak szimplák. Alattuk tükrös könyöklődísz található. Az oldalrizalit dupla ablakai is hasonlóak.
A középrizalit második emeletén íves lezárású ikerablakok kaptak helyet. Háromszögű timpanonjaik íves gyámokon nyugszanak, frízükben rozettadísszel. Az ablak osztója sima törzsű jón féloszlop, a külső ablakkeret fonatdíszes. Az oldalrizalitokon az ablakokról a timpanon és a szélső keret hiányzik. A főpárkány függőlegesen sávozott íves gyámokkal tagolt, rozettával díszített. A középrizaliton alacsony attikafal húzódik.
Az oldalhomlokzatokon az oldalrizalitok tagolása, részletképzése figyelhető meg. 9 tengelyesek, a középső 3 tengely rizalitot alkot. Előtte portikusz áll, mely hat oszlopból tevődik össze. A szélső oszlopok párosak. Az oszloptípus ugyanaz, mint a bejárati portikuszon, mögöttük a falon pilaszterek emelkednek. Az osztópárkány alatt, a földszinten kétoldalt kőkeretes, íves záródású, felülvilágítós fa kapuk nyílnak. Az ívmezőben levéldísz között üres tondó kapott helyet. Az osztópárkány felett, a mezzaninon tagolt keretben, fekvő téglalap alakú mezőben fekvő nőalakot és két puttót ábrázoló dombormű látható. A főtengelyben nagy, a földszintet és a mezzanint egybefogó, félköríves záródású kapu emelkedik. Az ív keretezése palmettasoros, a zárókő groteszk fejes. Az ívmezőkben egy-egy szárnyas puttó látható. A báboskorláton itt is mitológiai alakok állnak. Az emeleteken a középtengelyben ikernyílások, mellette szimpla nyílások helyezkednek el. Az É-i oldalhomlokzat 2. tengelyében a földszintet és a mezzanint összefogó, félköríves fa kapu nyílik.
A hátsó homlokzaton az oldalrizalitok ugyanolyan kialakításúak mint elől. A szárnyak egyszerűbbek, a tagolás enyhe kiülésű, nem olyan plasztikus.
Az alagsorban a 4. és a 30. tengelyben vas ajtó található, vörösmészkő keretben, gyámokon nyugvó, cseppdíszes szemöldökkel. A lábazat alsó része kváderezett.
A földszinti ablakok szemöldöke enyhén kiülő, a mezzaninablakok szalagkeretesek. A mezzanin és az első emelet között fogrovatos csonkapárkány húzódik. A második emeleten az ablakok egyenes gerendázatúak, nincs timpanonjuk. A főpárkány felett attikaszint húzódik, egyenes záródású, pilaszterkeretezésű egyszerű ablakokkal. A főpárkány fogrovatos.
A középrizaliton a portikusz helyett nagypilaszteres tagolás figyelhető meg. A záróköveken a szájukban karikát tartó oroszlánok láthatóak. Az ívmezőben levéldísz között üres tondó van. A középtengely lábazatában félköríves, kváderezett keretű ajtó nyílik, ívmezejében koszorúval. Mellette két-két tengelyben kőkeretes ikerajtók helyezkednek el. Az első emeleten timpanon nélküli, egyenes záródású, gyámos ikerablakok láthatóak, a második emeleten az ikerablakoknak nincs külső kerete és oromzata.
Szabadon álló, téglalap alaprajzú, szimmetrikus elrendezésű, mezzanin+két emeletes épület. Két belső, a földszinten utólag beépített udvar, középen fedett díszudvar, amelyet az emeleteket összekötő híd oszt két részre. A Dunára néző főhomlokzat összekötő szárnyai egyemeletesek. Neoreneszánsz homlokzatok téglaburkolattal, kő tagozatokkal. Kőbábos attikák. A főhomlokzat és a rövid homlokzatok középrizalitja előtt oszlopok tartotta erkély szobrokkal. Monumentális előcsarnok és díszlépcsőház.
Tervezte Ybl Miklós.

Állapotjelentések

2018.11.06 14:55 piroska állapot: 5 - pont: 26

Változatlanul jó állapotú.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.114 km)
Lakóépület (0.133 km)
Lakóépület (0.151 km)
Lakóház (0.166 km)
Lakóház (0.178 km)
Lakóépület (0.202 km)
Lakóház (0.216 km)
Vomberger-ház (0.235 km)