Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus ferences templom és kolostor

azonosító:
10145
törzsszám:
4879
szélesség (lat):
N 47° 19,858'
hosszúság (lon):
E 17° 27,807'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
4005, 4004
település KSH kódja:
31945
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
R.k. volt ferences templom és kolostor, (irodaház) barokk, 1721-1722. Átalakítva 1822-ben. A templom berendezése barokk, 18. sz.
külső leírás:
Jellege: A Barát, Szentilonay, Kígyó utcák által bezárt területen, szentély melletti tornyos templomból, s ehhez csatlakozó, délnyugaton körülépített udvaros, északnyugaton téglány alaprajzú kolostorból álló, nagy, körülkerített udvaros, impozáns, barokk egyházi épület.

Külső: Templomépület: barát utcai homlokzatát két hatalmas pilaszter szegélyezi, háromrészes főpárkány zárja, mely a pilaszterek felett golyvázódik. Háromtengelyes középső része három szintet alkot. A két szélső tengelyben rendre körablak, félköríves záródású falfülke Szt. Ferenc illetve Szt. Katalin szobraival, majd félkörzáródású ablak áll. A középső tengelyben áll a kőkeretes, törtvonalú oromzatú, voluta- és vázadíszes kapu, szemöldökén indakeretes, kronosztikonos felirat. Szövege:
FRANCISCO ESZTERHAS CATHARINAE THEOKEOLIANAE / HOCPIA CONIVCIBVS VIRGO REPENDAT OPVS. / IN VICTVS VIVAT FRANCISCI CRIPHVS, VT ORTAS / COLLICAT INQVE AQVILAE POSTERITATE ROSAS.
A kapu feletti, timpanonos falfülkében Szűz Mária szobor, felette Esterházy-Thököly-címer, majd körablak. A kaputól balra feszület (19.sz.)
Főpárkánya felett magas, háromszögű oromzat, három padlástéri körablakkal, két vakárkáddal.
Oldalhomlokzata (Kígyó utca) 3+2 tengelyes, falsávok tagolják, félkörzáródású ablakokkal. A poligonális szentély északi oldalához csatlakozik a falsávok által keretezett és tagolt, órapárkányos törtvonalú sisakos torony.
Nyeregtető, cserépfedés.

Délnyugati kolostorépület: A körülépített udvaros, egyemeletes kolostorszárny Barát utcai hattengelyes homlokzatát csonkapárkány zárja. Ablakai egyenes záródásúak, tagozott szalagkeretesek. A jobb harmadik tengelyben félkörzáródású, egyenes szemöldökű, vállköves, törtvonalú oromzatú, vázadíszes kapu. Felette elfalazott, félkörzáródású, timpanonos szoborfülke. A valamikor benne lévő szobor, valamint a kapu zárókövén állt címer hiányzik. A jobb szélső két földszinti ablak váll- és záróköves, félkörzáródású, nagyobb méretű.
Oldalhomlokzatain szabálytalan kiosztású nyílások, leesett vakolat.
Körülépített udvari homlokzata földszintjén elfalazott árkádsor, új ablakokkal. Emeleti ablakai szalagkeretesek, könyöklősek.
Nyeregtető, cserépfedés.

Északnyugati kolostorépület: A téglány alaprajzú, egyemeletes kolostorszárny Kígyó utcai homlokzata tíztengelyes, két sorban elhelyezett szalagkeretes ablakokkal, modern ajtóval. Rövidebb oldalhomlokzata mindkét szinten WC-vel bővített. Az épület itt csonkakontyolt nyeregtetős, alatta vízlepergetős párkánnyal.
Udvari homlokzata részben átalakított, emeleti hetedik tengelye után a sarokban fa átjáróerkély.


Belső: Templomépület: Egyhajós, orgonakarzattal, nyújtott, poligonális záródású szentéllyel alakított belső tere a szentélyben boltozott, a hajóban fiókos dongaboltozattal fedett. Kifestése modern.
Főoltára oszlopos-párkányos kialakítású, angyalszobrokkal, sugárkoszorúval koronázza a Máriacelli Madonna faszobrát. A szentély déli falán az oratórium faragott erkélye, 1732-ből. Az oratórium fiókos dongaboltozatos, historizáló oltárral, modern freskókkal, s egy cserépkályhával.
A hajó négy oltára hasonló, oszlopos-párkányos keretezésű oltárkép, s az oromzaton másik, kisebb oltárkép vagy szobor, mindkettő szentek szobraival, s puttókkal körülvéve. A déli falon Szt. Ferenc- és Jézus szíve-oltár fogja közre a szószéket, az északi falon Szt. Antal- és Szt. József-oltár látható.
Az orgonakarzat középen előredomborodó mellvédjén finom rácsozat, puttószobrokkal.
Délnyugati kolostorépület: A dongaboltozattal fedett udvari folyosóról nyílnak a fiókos dongaboltozatos cellák, három oldalon, mindkét szinten. A templom felőli oldalon csupán folyosó van, mely a földszinten a gyóntatófolyosó, az emeleten pedig az oratóriumot az orgonakarzattal.
Északnyugati kolostorépület: A Kígyó utca felőli oldalon mindkét szinten dongaboltozatos folyosó, ebből nyílnak a fiókos dongaboltozatos cellák.

Állapotjelentések

2010.05.27 14:06 Patikus állapot: 3 - pont: 5

Sajnos változás nem történt, a kolostor tovább romosodik, a templom még épp, hogy elfogadható állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.010 km)
Lakóház (0.015 km)
Lakóház (0.035 km)
Kórház (0.040 km)
Lakóház (0.048 km)
Lakóépület (0.058 km)
Lakóház (0.072 km)
Lakóépület (0.074 km)