Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 34,801'
Hosszúság (lon):
E 23° 46,375'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
CJ-II-m-B-07789
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Basarabiei u. 12.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A nagy múltú, középkori eredetű város gazdaságának alapja a közelben fekvő, már a római kor óta ismert sóbányákból szerzett jövedelem volt. A mai Torda a középkorban három önálló település egyesülésével jött létre. Az északnyugaton fekvő Újtorda városrészt Torda város kiváltságos szász telepesei alapították a 14. század elején. Szent László tiszteletére emelt plébániatemplomát is ekkor kezdték el építeni. A ma látható templom - nyilván egy korábbit felváltó - késő gótikus szentélye az 1520-as években készülhetett el.

A reformáció századában a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá vált, tovább használva ősi templomát. Első lelkészük Sztárai Miklós a jelentős vallásújító volt. Az 1590-es években a templom környezete átalakult, ovális erődítő fallal vették körbe. Ennek dél felé nyíló kaputornyán megmaradtak a lőrések és a felvonóhíd csigáinak helyei is. 1601-ben Basta császári generális csapatai ütöttek rajta Újtordán. A templom falai közé menekült lakosság soraiból a betörő hajdúk mintegy 300 férfit mészároltak le. E katasztrófa miatt a város olyannyira elnéptelenedett, hogy az már a sóbányászat leállásával fenyegetett. Ennek elkerülésére Bethlen Gábor fejedelem saját református gyalogosait telepítette le az elnéptelenedett városrészben, így a templom azóta református kézen van.

A keletelt tengelyű, támpillérekkel erősített, középkori templom téglalap alakú, 14. században épült hajójához nyugaton torony, keleten pedig a hajótól alig rövidebb, sokszög záródású szentély csatlakozik. Tornyának alsó szintjei középkoriak, de hagymasisakja barokk kori. A templom belseje már sokkal kevésbé kelt középkorias hatást. Oldalpilaszterekre támaszkodó mennyezete látszólag boltozat, valójában faszerkezetű és 1801-ben készült. Szentélyében megmaradt a látványos, gótikus, kőbordás hálóboltozat. Boltozott a sekrestye is. A hajó és a szentély végében egy-egy karzat épült. A szentélybeli karzaton áll az Andreas Eitel brassói mester által készített, monumentális orgona.

A templomot kerítő fal és megőrződött tornyai mai formájukat az 1737-es felújítás nyomán nyerték el. A körítőfal belső oldalához kamrák épültek, melyekben a lakosság értékeit, pl. tartós élelmét őrizték. (Ezeket 1930-ban bontották le.)
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-11-27 17:09:03
Az adatlap forrása:
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.