Megújulásunk támogatója:  

Budavár falai

azonosító:
71
törzsszám:
15009
szélesség (lat):
N 47° 30,098'
hosszúság (lon):
E 19° 2,022'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Erődítmény
eredeti főtípus:
városfal
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6521, 6530, 6541, 6542, 6551, 6563, 6632, 14208, 6534, 6533, 14223, 14225, 7124/2, 6455, 6546, 6453/2, 6453/1, 6469, 6516, 6520, 6525, 14339/3, 14060/2, 6696/1, 6696/2
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Középkori, török és újkori erődítmények.
:
Téglából, kőből, vagy vegyes falazattal épült város és várfalak. A várlejtő mentén a falak külső oldala szinte kivétel nélkül körbejárható. A falak belső oldala részben járható. A mellvédfal téglából emelt. A várnegyed kapui: az északi oldalon a Bécsi kapu, a dunai oldalon a vízivárosi kapu, vele szemben a fehérvári kapu. A várpalotának saját közlekedőrendszere van, további kapukkal. Ezeken kívül meg lépcsők is fölvezetnek a falakon belüli városnegyedbe. A falak körbejárását a bécsi kaputól indulva, balra kezdem. A bécsi kapu kétnyílásos, kapuszárnyak nélküli nyílás. A kosáríves nagyobb kapu óriáskváderes burkolatú. A kapu fölött mellvédes sétány húzódik, mely az Anjou bástya sétányát és a Babits Mihály sétányt köti össze. A kapu két oldalán lévő várfalszakasz falazata vegyes, mészkősorok váltakoznak két-három téglasorral. A Babits sétány falszakaszát támpillérek erősítik, és néhány falvisszaugrás tagolja. A falszakasz mentén az Európa liget húzódik, az európai fővárosok nevével megjelölt fákkal. Ezt követően nagyméretű, erősen kiugró, sokszöges bástya következik, ágyúlőrésekkel. (A bástya USA követségi tulajdon, nem bejárható. Továbbá a falai tövébe épült házak telkei miatt a falak alja sem bejárható.) A bástyától kezdve a Dunai falszakasz belső oldala nem járható, a falra a Táncsics Mihály, és Tárnok utcai házak hátsó kertjei tekintenek. A bástya kváderekből rakott jobb oldali fala mentén húzódik az Ilona lépcső, mely a Gimnázium utca után az iskola lépcsőben folytatódva éri el a várnegyed szintjét. Az OMvH kertje alatti kis, sokszöges bástya ágyúlőréssel tagolt oldalához tapad az iskola lépcső. A következő, tört kőből és kváderből készült falszakaszra a domonkosok kolostorának keleti fala és szentélyfeje települt. Majd a Halászbástya kettős, négyszöges bástyája alatti, téglából rakott, rézsűs oldalú, armírozott sarkú falszakasz következik. Ezt követően támpillérekkel sűrűn megerősített, tört kőből készült rövid szakasz, majd újabb, téglából készült, armírozott sarkú, négyszöges bástya következik, hengertagos párkánya fölött mellvéddel. Bal oldali, rövidebb falán kőkeretes, befalazott ajtó figyelhető meg. Téglafalú szakasz után újabb, négyszöges, kváderekből épült, támpillérekkel tagolt bástya következik. Ezt követően néhány modern ház épült a tört kő, majd tégla falazatú városfalakra. Újabb, rövid, támpillérekkel erősített, tört kő szakasz után rézsűs, támpilléres téglafal következik. Az elpusztult vízivárosi kapu helyét csak a jobb oldali kapuszárkő jelzi, rekonstruált ívrészlettel. A vízivárosi kaputól a siklóig húzódó falszakasz a belső oldalán is járható. Rézsűs falú, hajtogatott falszakasz, négyszöges bástyával, kváderekből, majd téglával vegyes tört kőből. Végül a szikláig egyenes, vegyes falazatú, támpillérekkel erősített falszakasz következik. A palota dunai oldalán kváderköves, alacsony fal húzódik, majd sokszöges bástya és támpillérekkel erősített falszakasz következik. A déli kapuépítményhez vezető úton felmenve a Dunához lefutó két párhuzamos falon kapuk vezetnek át. Ezek szegmentíves nyílások kétszárnyú fakapuval. A felső várfalszakasz itt kőből van, támpillérekkel sűrűn erősített, mellvédje balluszteres. A Dunai merőleges falaknak különböző magasságú szakaszai vannak (a helyreállítás mértékétől függően) és ezek részben járhatók. A falak közti egykori alsó összekötő fal helyén emelkedik az Ybl-féle várkert-bazár egyik szárnya. Az útnak a déli rondella előtti szakasza pártázatos várfalak között vezet. A déli nagy rondella tövénél lévő kaputorony, miként a rondella jelentős része is rekonstrukció. A kapu kétrészes, a nagy nyílás szegmentíves, a gyalogkapu szemöldökgyámos. A torony cseréppel fedett nyeregtetős, síkfödémes, modern emeletű, padlástere is beépített. A rondella külső fala rézsűs, rajta ágyúlőrések nyílnak. A lőrések rézsűs béllete szegmentívesen zárul, maga a nyílás kisebb, négyszöges kőkeretes. A rondella fala felső harmadában függőlegesre vált, és az eddigi téglával javított köves, kváderes falazatból a rekonstrukció téglában úsztatott köves falazatába megy át. Felül pártázatos, cseréptetővel fedett védőfolyosó húzódik. A várba vezető út a rondellánál megtörik és két irányba ágazik. Az egyik az eddig ismertetett úttal párhuzamosan vezet a palota előtti teraszhoz, a két Dunához lefutó várfalat ismét keresztezve. Ezeket a falakat itt újabb kapuk törik át. Az alsó, részben középkori nyílás szegmentíves záródása újkori. Ezen kapu mellett van a VI. Károly-féle elfalazott, kosáríves keretű díszkapu. Ennek két oldalán átlósan állított toszkán oszloppár áll, oszlopszéken, fölöttük háromrészes dór párkányon életnagyságúnál kissé nagyobb allegorikus nőalakok. A keret záradékkövén groteszk, ordító torzfej látható, fölötte a szemöldök díszes, ornamentikával övezett kartusában lévő kronosztikonos feliratból az 1680-as évszám adódik. A másik, Dunához futó falon Zsigmond-kori kettős kapu vezet keresztül, nagy és gyalogos kapuval. Az út falszorosban húzódik, melynek alsó fala a már említett, balluszteres mellvédű fal, az első pedig a kváderköves, téglával javított belső várfal. Az út másik ága a rondella mögött a belső várfalon nyíló újabb kettős kapun vezet keresztül. A belső várfal túlnyúlik a rondellán, sarkán helyezkedik el a Buzogány torony és mellette a Ferdinánd kapu. A hengeres Buzogány torony alsó része eredeti, tört kőből rakott, felső része modern. A Ferdinánd kapu félköríves, kváderből rakott, két oldalán pilaszterekkel díszített, egyszerű építmény. A kapu fölött és mellett a falon ágyúlőrések helyezkednek el. A Naphegy felé néző kettős fal zwingert fog közre. A felső fal lőréses, tört kőből rakott. Mindkettőt vágja az OSZK épülete. Az OSZK épülettömbjétől a Karakas pasa tornyáig díszes támfal húzódik. Rusztikus kváderes alapzatból kváderes támpillérek közti téglafal emelkedik ki. A támpillérközök két sorban egymás fölött elhelyezett faltükrökkel tagoltak, a tükrök között kőpárkány húzódik. A falat ballusztrád zárja le. A palota felőli falszakaszban a kőbe faragott magyar címer látható. Karakas pasa tornya alul hengeres, emelete hengertagos párkány után sokszöges. Alacsony toronysisakja alatt körben a padlástér alacsony, négyszöges ablakai láthatók. A sokszöges alsó résznek a várfal elé ugró felén oldalanként egy-egy álló téglalapos ablak nyílik. Az emeleten szegmentíves faajtó helyezkedik el. A toronyhoz köt be a zwinger alsó fala, a rövid kötőfalon modem, kétszárnyú vasrácskapu. Mellette látható a korábbi, félköríves, vasráccsal elzárt eredeti kapu. A torony mellett kétkarú kőlépcső vezet föl az alsó várfalon. Az újkori támfal és a zwinger felső, erőteljesen kiugró támpillérekkel sűrűn erősített fala közt újabb, középkori fal fut a toronyhoz. Ez részben elpusztult. A szárazároknál a keresztfal ennél a falszorosnál is folytatódott. Itt kétnyílásos, Zsigmond kori kapu maradványai láthatók. A nagy kapu lábazati zónája a jobb oldalon; a gyalogkapué mindkét oldalon megmaradt. Látható az élszedéses keret prizmás megállítása, a csapórács "U" alakú hornya, a felvonóhíd tükének alsó része, a hidat tartó konzolok. Baloldalon csak az alapozás hasábos tömbje és az alsó, hídtartó konzol maradt meg. A szárazárok két részét a falon nyíló kisajtó köti össze. Láthatók a kapuhoz bekötő várfal maradványai is. Karakas pasa tornyától csak a felső várfal folytatódik. Ez téglából rakott, a mellvéd előtt hengertagos párkánnyal. A fehérvári rondella kváderfalú építmény. Előtte kör alakú elővédmű húzódik. Az egykori fehérvári kapu fölött szegmentíves betonhíd ível át, ez köti össze a Tóth Árpád sétányt a rondellán kialakított parkkal. A kapu fölötti hídtól jobbra lépcső vezet a sétányra. A rondellán Görgey Artúr lovas szobra. A belső részén a Tóth Árpád sétánytól szegélyezett várfalszakasz kőből és téglából vegyesen készült. Két kör alaprajzú, kővel vegyes téglafalú bástya harmadolja. A jobb oldali bástya előtt, a sétány kb. negyedénél a falhoz csatlakozó, fedett lépcső vezet föl. A lépcső három, hasábos, ívekkel összekötött pilléren áll, ezek a pillérek tartják a lépcső fölötti, zsindelyes félnyeregtetőt is. Az esztergomi rondella előtt szegmentíves bejáratú lépcső vezet föl a várba. A rondella falán kereszt, 1686-os dátummal emlékeztet a vár visszafoglalására. A rondellától a bécsi kapuig húzódó, váltakozva kő és téglasorokból épített falszakaszt kis sokszöges és kör alakú bástya szakítja meg.

Állapotjelentések

2015.09.09 08:24 prozak01 állapot: 4 - pont: 8

Az állapota nagyjából változatlan, a mélygarázs projektet viszont úgy tűnik leállították

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.