Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom)

azonosító:
139
törzsszám:
15850
szélesség (lat):
N 47° 30,108'
hosszúság (lon):
E 19° 2,049'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6532
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
R.k., Nagyboldogasszony-templom. Háromhajós, gótikus templom, 13-15. sz. Újjáépítette Schulek Frigyes, 1874-1896.
:
A Nagyboldogasszony-templom háromhajós, álkereszthajós csarnoktemplom. A nyugati toronypáros, északon kápolnasorral ellátott épület szabadon áll. A tizenháromszög hét oldalával záruló, háromszakaszos főszentélyét alacsonyabb, egyenes záródású mellékszentélyek kísérik. Az északi mellékszentélyhez keletről sekrestye csatlakozik. A déli mellékhajó első nyugati szakaszába előcsarnokkal hangsúlyozott kapu, az un. Mária kapu nyílik. A templomot XIX. sz. végén annyira átépítették, hogy azóta alapvetően neogótikus épületnek tekinthető. Középkori még belőle a déli torony négyszöges alsó részének falmagja és néhány kősora a déli oldalon, a hajópillérek és a főfalak falmagja, és a Mária kapu egyes részletei. A nyugati homlokzat főhajóra kiterjedő középrészén nyílik a főkapu, fölötte nagyméretű mérműves rózsaablak látható. A középrész mérműves oromzatban záródik. A mellékhajóknak megfelelően kétfelől vaskos falú, hasábos tornyok csatlakoznak. Az északi, un. Béla torony zömök, kétemeletes, csak magas sisakja nyúlik a középrész oromzata fölé. A déli, un. Mátyás torony négyemeletes, nyúlánk, kőfaragványokkal gazdagon díszített körüljáró-erkélyes sisak koronázza. A középrész majd teljes szélességét a kiugró, vízszintesen lezárt előépítményben nyíló, csúcsíves, bélletes kapu foglalja el. A bélletben négy pár támköteg áll, lépcsős tagolású lábazattal és vállpárkánnyal, és levéldíszes fejezetekkel. A figurális szemöldökgyámos, négyszöges nyílás szemöldökköve fölött a csúcsíves timpanonban két angyal között ülő Madonna Lantay Lajos szobrász pirogránit domborműve. Az ívmezőt háromkaréjsor kereteli, az íveket növényi díszítés tölti ki. A béllet vállpárkánya kifordul az előépítményre, és folytatódik a szemöldökkő fölött is. A legkülső és legbelső bélletívet áttört faragású, szőlőleveles díszítés borítja. A többi bélletív a támkötegeknek megfelelően henger- illetve körtetagos. Az előépítményt felül levéldíszes, fűrészfogsoros párkány zárja le. A rózsaablak kőrácsa belső körből kiinduló nyolc küllőből áll, melyek kívül felváltva csúcsívesen és háromkaréjosan végződnek, és négykaréjokhoz kapcsolódnak. A középső homlokzatrész főpárkánya háromkaréjos ívsorból és fölötte fűrészfogsorból áll. Az oromzat alsó részén törpegaléria húzódik. A hét, csúcsívbe foglalt háromkaréjos nyílás kis oromzatokkal koronázott. A galéria nyílásai fölött keskeny, kétosztatú, közép felé fokozatosan növekedő csúcsíves mérművek helyezkednek el. Az oromzat párkányát kúszólevelek, csúcsát keresztvirág ékesíti. A Béla torony egyszerű, zárt falait a földszinten kis körablak, a faltükrös első emeleten profilált keretű, csúcsíves, háromkaréjos betétű résablak töri át. A két szintet övpárkány választja el egymástól, az emeletet a középrészével megegyező, de annál valamivel alacsonyabban lévő párkány zárja. A második emelet nyugati és északi oldalán, közepén négyrészes, csúcsíves ablak nyílik. Ezt kétoldalt lizénákkal keretelt, csúcsíves ablakkal megnyitott fiatornyok övezik. Ennek megfelelően a torony négy fiatornyos, nyolcszöges, cserép héjazatú sisakkal fedett. A középső sisak fiatornyok közötti négy oldalán oromzattal lezárt, kettős padlásablakok jelennek meg. A Mátyás torony alsó két szintje négyszöges alaprajzai emelkedik. Lábazata finoman tagolt, alul félkörtetagban végződik. A nyugati homlokzatot a földszinten alacsonyabb, az emeleten magasabb, csúcsíves, kétosztatú ablak töri át. A torony felső, nyolcszöges része változatos kőfaragványokkal finoman tagolt. A nyolcszög élein egy-egy hengertag húzódik. A második, harmadik és negyedik emeleten oldalanként nyíló, kétosztású, csúcsíves ablakok mély bélletét hornyok közé ékelődő henger- és körtetagok változatos sora ékesíti. A harmadik emeleti ablakoknak kúszólevelekkel sűrűn díszített, szamárhátíves lezárása van. A délnyugatra néző ablakba 1470-es évszám alatt Mátyás címerét illesztették (a belsőbe vitt eredeti másolata). A második és harmadik emelet osztópárkánya alatt háromkaréjsor húzódik, mely a harmadik emeletnél egyúttal a szamárhátívek fölötti vakmérmű záródása. A negyedik emeleti ablakok fölötti felületet szamárhátívek áthatásából komponált vakmérmű díszíti. A kősisak alsó részén mérműves korlátú erkély húzódik, minden második oldalon zárterkélyszerűen kiülő, kősisakos fiatornyocskákkal. Az erkély karcsú, magas kőrácsban végződő osztópilléreire támaszkodik egy újabb, keskenyebb körüljáró áttört, keresztvirágos díszű függönyívek áthatásával képzett mellvédje. E mögül szökik a magasba a meredek, élein kúszólevelekkel díszített, hatalmas keresztvirágban végződő nyolcszöges kősisak. Az erkélyek alatt, a torony élein torz állatokat ábrázoló vízköpők nyúlnak ki. A tornyot a falak folytatásában a második emelet félmagasságáig nyúló támpillérek erősítik, melyek felső része vakmérművekkel és a vízvetőkre ültetett fiatornyokkal gazdagított. A nyolcszöges rész kezdetéhez a harmadik emelet közepéig nyúló fiatornyokat ültettek. A déli oldalon, a nyugati támpillérhez csigalépcsőtorony illeszkedik. A második emeletig nyúlik, ahol az ellentétes, északnyugati oldalon induló újabb lépcsőtorony kezdődik. Mindkét sokszöges lépcsőtornyai átfordulnak a torony osztópárkányai. Az északi - hasonlóan a déli felső részéhez - vakmérműves tagolású, a negyedik emelet fölötti erkélynél magas kősisakban végződik. A déli oldal első szakasza előtt előcsarnok helyezkedik el. Lábazata kis változtatással a déli torony lábazatát ismétli. Homlokoldalán nagyméretű, kúszólevelekkel díszített, keresztvirággal lezárt szamárhátíves kapu nyílik. Csúcsíves béllete hornyokkal elválasztott henger- és pálcatagokból áll. A kettős, négyszöges nyílás fölött az orommező kőráccsal áttört. A trumeau szoborfülkés. A homlokzat két sarkán álló támpillérek vakmérművekkel és fiálékkal díszítettek. Testükön középmagasságban átlós irányú szoborfülkében Szent István és Szent László kőszobra áll (Mikula Ferenc alkotásai). Az előcsarnok csúcsívekbe foglalt háromkaréjokból álló főpárkánya fölött kőrácsos mellvéd húzódik. A bordás keresztboltozatos előcsarnokból a templomtérbe a Mária kapu vezet. A csúcsíves béllet kannelúrázott lábazatú körte és pálcatagokkal aprólékosan és finoman profilozott. A tagozatokat két, baldachinnal lezárt szoborfülke szakítja meg. Az íven újabb baldachinos szoborfülkék láthatók, előttük az ív vonalát követő háromkaréjos ívsoros körács helyezkedik el. A kapuzatot szoborfülkés trumeau osztja két csúcsíves nyílásra. A nyílások timpanonja mérművel kitöltött, a fennmaradó mezőkben a négy evangélista szimbólumai figyelhetők meg. A csúcsíves timpanonban Mária halálának domborműve. Alul az imazsámolyon térdelő Máriát a tizenkét apostol térdelő sora kíséri. Fent, a felhők közt az angyalpártól övezett Krisztus félalakja fogadja Mária pólyás gyermek által jelképezett lelkét. A jelenetet kétoldalt a négy evangélista ülő alakja egészíti ki. A déli mellékhajó erősen tagolt lábazata átfordul az álkereszthajóra és szentélyekre is. A mellékhajó és az álkereszthajó falait három, vízvetőkkel tagolt, fiáléban végződő támpillér tagolja. Szakaszonként egy-egy magas, négyosztású, csúcsíves ablak nyílik. Az ablakok könyöklőjének magasságában rézsűs övpárkány húzódik. A változatos kőrácsok két csúcsív fölötti kör alapformát mutatnak. Az álkereszthajó déli homlokzatán kapu nyílik, emiatt az e fölötti ablak rövidebb. A kissé előreugró kapuépítmény vízszintesen lezárt. Kétoldalt egy-egy gyűrűvel osztott törzsű, bimbós leveles fejezetű oszlopon szörnyállatok helyezkednek el. A csúcsíves béllet két egymásra merőlegesen elhelyezett, hármas oszlopból, és a közéjük ékelődő oszlopból áll. Az oszlopoknak lapos attikai lábazata és leveles fejezete van. Az ívbéllet normann pálcarácsra emlékeztető tagozatokból alakított, a szemöldökgyámos nyílás fölött a timpanonban háromkaréjos mező helyezkedik el. Az előépítmény párkánya alulról fölfelé göbös díszű háromkaréjos ívsorból, fűrészfogsorból, és egymást keresztező félpalmettasorból áll. A háromkaréjok alatti mezőket palmetta és levéldísz tölti ki. A kereszthajó-homlokzat keleti részén lépcsőtorony áll. Alsó része négyszöges, felső része nyolcszöges alaprajzú. A mellékhajó és a szentély főpárkánya háromkaréjos ívsoros. A kereszthajó meredek oromzatán két keskeny csúcsíves ablak és ezek fölött egy körablak töri át. Az oromzat vonalát lépcsősen emelkedő háromkaréjos ívsoros párkány követi. A mellékszentély délkeleti sarkán átlós irányú támpillér áll. Felépítése a már említetteknek megfelelő, csak alacsonyabb. A mellékszentély keleti és déli falán kapcsolt ablakok nyílnak: két félköríves ablak fölött egy körablak. A rézsűs kávájú nyílásokat hengertag kereteli. A zárópárkány fölött törpeoszlopos mellvéd helyezkedik el. A főszentély hosszanti falait két pár vízvetős, fiatoronyos támpillér támasztja. A záródás sugárirányú támpillérei vízvetősek, de fiatorony nélkül, rézsűvel zárulnak. A kereszthajó keleti falán és a főszentély nyugati első szakaszának déli falán, a déli mellékszentély fölötti részen ötkaréjos körablak nyílik. A főszentély további déli szakaszának falát és a záródás oldalait két ablaksor töri át. Alul hosszabb, félköríves nyílások, felül rövidebb, kétosztatú, mérműves ablakok sorakoznak. A kőrács két csúcsív fölött egy nagyobb körbe írt három kiskört mintáz. Az északi oldal kápolnasorát keleten az emeletes királyi oratórium nyitja meg, - mely a főszentély második boltszakaszához simul - majd tőle északra a háromszakaszos Szt. István kápolna következik. Az oratórium keleti homlokzatának fölszintjén vaskos kőkapu vezet a főszentély alatti kriptához. A kriptalejárat két oldalán támpillérek állnak, melyek fiatoronyban végződő szoborfülkéiben Assisi Szt. Ferenc és Szt. Erzsébet szobrai állnak (Mikula Ferenc alkotásai). A keleti homlokzat három falmezőjét alul csúcsíves, fölül kétosztatú, mérműves, csúcsíves ablakok törik át. A Szt. István kápolna gazdagon tagolt épületének szoborfülkés, fiatornyos támpillérei közt változatos kőrácsú, kétosztatú ablakok nyílnak. Mind az oratórium, mind a kápolna főpárkánya fölött mérműves mellvéd húzódik. Az északi kereszthajószár homlokzatát a máltai lovagok oratóriumának emeletes építménye takarja. A kereszthajószár keleti végében lépcsőtorony áll, azonban az oratórium tömege miatt csak felső, nyolcszöges része látható. A Szt. István kápolna északi homlokzata és a máltai lovagok karzata között a királyi oratórium lépcsőházának kúszóleveles oromzatú, csúcsíves bejárata, mérműves, csúcsíves ablakok és a főpárkány fölötti mérműves mellvéd látható. Az északi kápolnasor homlokzati kiosztása az oratóriumét követi. Az északi mellékhajónak a kápolnák fölé magasodó falát két ferde támfal erősíti. A csúcsíves mellékhajóablakok mérműve körbe írt ötkaréjos megoldású. A nyugati első kápolna (mely egyúttal előcsarnok) ablaka alatt kúszóleveles oromzatú, oszloppáros bélletű, timpanonjában szőlőleveles díszítésű ajtó vezet a keskeny északi előcsarnokba. Innen az északi mellékhajóba az oszlopos bélletű, enyhén csúcsíves, ívmezejében rotáló levéldíszű kapun keresztül juthatunk. Előbbi előcsarnok bejárata és a Béla torony északi homlokzata között nyolcszöges alaprajzú lépcsőtorony látható, melyen keresztül a templom északi padlásterét lehet megközelíteni. A főhajó és a főszentély nyeregtetővel fedett. A mellékhajó tetőzete szakaszonként erre merőleges, alacsonyabb, kontyolt nyeregtetőkből áll. Az álkereszthajó ezeknél magasabb nyeregtetővel fedett. A kereszthajó és a főhajó tetőgerincének találkozási pontján huszártorony emelkedik. A Szt. István kápolnának külön nyeregtetője van. A tetők színes mázas cserép héjazatúak.

Állapotjelentések

2018.04.19 12:04 carmin állapot: 5 - pont: 9

Nagyon szép állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.


Kapcsolódó Légből kapott képek

1247 táján épülhetett fel ezen a helyen a legelső templom. Első jelentősebb átalakítására a déli tornyának a leomlása után került sor. A Mátyás-templom volt helyszíne királyi esküvőnek és koronázásnak is. Ma is látható formáját, díszes kialakítását az 19. század második felében elvégzett helyreállítás során nyerte el.