Megújulásunk támogatója:  

Levéltár, egykori Pénzügyminisztérium

azonosító:
144
törzsszám:
15926
szélesség (lat):
N 47° 30,117'
hosszúság (lon):
E 19° 1,998'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6590
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Levéltár és egyéb intézmények irodái, egykori Pénzügyminisztérium, 1901-1903, Fellner Sándor. A II. világháború után a felújítási terveket Rados Jenő készítette.
:
A nagykiterjedésű épülettömb zártsom beépítésben áll. Épületszárnyai két zártudvar körül rendeződnek el. Főhomlokzata a Szentháromság térre néz, oldalhomlokzatai a Hess András térre és az Országház utcára tekintenek, hátsó homlokzata a Fortuna köz jobb oldalát foglalja el. Két udvara egymás mögött helyezkedik el, a második udvart csak három oldalról határolják épületünk szárnyai a negyedik oldalon a Hess András tér 4-es számú ház helyezkedik el. Szentháromság térre néző főhomlokzat egyemeletes, héttengelyes. A kváderből rakott, neogótikus homlokzaton a XV. század formakincse jelenik meg. Középtengelyben, kiugratott falsávban nyílik a csúcsíves, profilált kőkeretes főkapu, fölötte az első emeletről megközelíthető, halhólyagos kőmellvédű nyitott erkély, melyet kétszer hornyolt profilú konzolok támasztanak alá. A magas, vízszintesen sávozott, rézsűvel lezárt lábazaton tengelyenként függönyíves, kapcsolt nyílások: a középtengely két oldalán egy-egy kettős, kőkeretes bejárat, a többinél hármas ablakok nyílnak. A magasföldszinten csúcsíves ikerablakok nyílnak, profilált kerettel, virágcserép konzolokkal. Az emeleten óriási, szamárhátíves, gazdagon profilált keretű ablakok láthatók, kétoldalt egyszerű, általában leveles konzolról induló fiálékkal. A szamárhátív keresztvirágban végződik. A maguk a nyílások a szamárhátíven belül szegmentívesek, háromosztatúak, háromkaréjos lezárású mérművel tagoltak. Vízszintesen két osztó merevíti őket, a felső alatt csúcsívesek. Az ablakok között, azok záradékmagasságában címerek díszítik a homlokzatot. Ezen zóna fölött a konzolos, igen egyszerű főpárkány következik. A lábazaton - melynek tagolása körben az épülettömb egészén folytatódik - a főhomlokzatot kivéve négyszöges ablakok nyílnak. A Hess András téri oldalhomlokzat öt részre tagolódik. A bal oldali, háromtengelyes rész folytatja a főhomlokzat tagolását. A földszinten, a középső nyílás előtt halhólyagos kőrácsú mellvédes erkély helyezkedik el. A homlokzat további része kétemeletes. Ettől jobbra kéttengelyes rész látható, az első emeleten nagy, díszes, loggiás, nyitott erkéllyel. Az erkély karcsú, kötegelt pilléreken nyugvó csillagboltozattal fedett. Mellvédje kőrácsos, a pillérkötegek között felül szamárhátíves átkötések vannak, melyek fölött a támok keresztvirággal koronázott fiálékban végződnek. A földszinten két csúcsíves ablak, az erkély mögött, az első emeleten három csúcsíves ablak nyílik; a második emeleten lépcsős szemöldökű, háromosztatú ablak figyelhető meg. A Hess András térre néző homlokzat középrésze kéttengelyes. A földszinten csúcsíves, az első emeleten gazdagon tagolt, háromosztatú, mérműves, csúcsíves ablakok, a második emeleten függönyíves, háromosztatú ablakok vannak. A földszinten magas, kosáríves, gazdagon profilált keretű kapu nyílik, két neogótikus kapuszárnnyal. A tovább jobbra lévő rész öttengelyes. A földszinten háromkaréjkos, az első emeleten függönyíves ikerablakok, a másodikon háromosztatú, kosáríves ablakok nyílnak. A jobb oldali rész öttengelyes. A földszinten csúcsíves, az első emeleten függönyíves, a másodikon négyszöges ablakok helyezkednek el. Az Országház utcai, rizalitokkal tagolt homlokzat tengelykiosztása jobbról balra: 3/2/1/7/1/12/1/7/1/3/1. Az ablakok változatos kialakításúak. A homlokzat jobb oldali, háromtengelyes része a főhomlokzat tagolását folytatja. A homlokzat további része kétemeletes. Tovább bal felé haladva: a kéttengelyes rész földszintjén szegmentíves ablakok, első emeletén, mely előtt erkély húzódik csúcsíves ablakok nyílnak, a második emeleten négy csúcsíves ablak helyezkedik el. A következő rizalit földszintjén szegmentív alá fogott hármas, csúcsíves nyílás látható, első emeletén négyszöges, második emeletén függönyíves ablak kapott helyet. A héttengelyes homlokzatrészek földszintjén csúcsíves, első emeletén négyszöges, második emeletén csúcsíves ablakok nyílnak. A középrészt keretelő riztalitok ablakai: a földszinten és a második emeleten szegmentív alá fogott hármas csúcsíves, az első emeleten négyszöges, háromosztatú nyílások. Az attikaszinten öt kicsiny csúcsíves ablak található. A középrész földszintjén csúcsíves ikerablakok, első emeletén négyszögesek, második emeletén csúcsívesek nyílnak. A baloldali, háromtengelyes rész tagolása: a földszinten két háromkaréjos ablak, az első emeleten három csúcsíves, a második emeleten három négyszöges ablak. A tőle jobbra lévő rizalit földszintjén szegmentív alá fogott hármas csúcsíves nyílás, első emeletén négyszöges nyílás van, második emeletén függönyíves ablakok. A bal oldali rizalitnál: a földszinten és a második emeleten két csúcsíves nyílás, közös szegmentív alá fogva, az első emeleten kétosztatú négyszöges nyílás. A rizalitok tagolását alacsony attikaszint egészíti ki, melyen kis, csúcsíves ablakok (többnyire négy db.) nyílnak. A Fortuna közi hátsó homlokzat középrizalittal és sarokrizalitokkal tagolt. A tengelykiosztás jobbról balra: 1/8/1/8/1/1. A földszinten szegmentíves ablakok, az első emeleten négyszögesek, a második emeleten csúcsívesek láthatók. A rizalitokon ugyanezek az ablakok ikernyílásként jelennek meg, továbbá harmadik emeletként attikaszint is látható, négy kis, csúcsíves ablakkal. A földszinten, a középrizalit két oldalán háromosztatú, csúcsíves ablakok kaptak helyet. A Fortuna közi szárny rövid homlokzata a Fortuna utcában jelenik meg. Ez hattengelyes, tagolása megegyezik az előzővel.

Állapotjelentések

2016.09.24 15:55 klo állapot: 5 - pont: 10

A felújításnak hála nagyon jó lett a homlokzat. Csak vissza ne építsék rá az eredeti monstrumot, ez így a legszerencsésebb budavári műemléki helyreállítások egyike.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.