Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent István
azonosító:
6529
törzsszám:
5841
szélesség (lat):
N 48° 0,480'
hosszúság (lon):
E 19° 50,246'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
147
település KSH kódja:
33534
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, a temető közelében, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt emelkedő középtoronnyal, a hajóval azonos szélességű, szegmentíves záródású szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Belseje élkereszt boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek:, 1956 (Szilágyi János). Berendezés: jellemzően 18-19. századi; főoltárkép: 1962 (Ádám Gyula); A régebben itt álló, 15. századi templomot 1798-ban megnagyobbították, és teljesen átépítették.
külső leírás:
Magas dombon szabadon álló keletelt, egyhajós épület a homlokzat előtt álló alacsony toronnyal, szegmensíves záródású szentéllyel, déli oldalán sekrestyével. A torony nyugati homlokzatának földszitntjén félköríves záródású kapu , fölötte vakolatból formázott kereszt látható.
E felett szegmensíves zárodású ablak. Az egyszerű szalagból képzett övpárkány felett a torony oldalain félköríves záródású ablakok helyezkednek el, fölöttük órapárkány és barokk hagymasisak. A tornyot függőlegesen egyszerű lizénák tagolják. A hajó északi homlokzatán 3 lizénapár által alkotott négy mezőben 1-1egyszerű szalagkeretezésű, félköríves záródású ablak látható. Ugyanez figyelhető meg a déli oldalon is azzal a különbséggel, hogy a nyugatrólszámított 2. ablak alatt szintén szalagkeretes és félköríives záródású ajtó, a 3-4. között pedig a sekrestye látható. A szentély ablaktalan , vakolat-architektúrája megegyezik a többi homlokzatéval. A homlokzatok - a fehér lizénák kivételével - sárgára festették. Az épület nyereg teteje palával borított.

Állapotjelentések

2010.08.10 12:25 zsalaber állapot: 4 - pont: 6

A templom a kastély "fölött" magasodik közvetlenül a temető mellett.Az épület állapota jelentősen nem változott a korábbi felméréshez képest. A vakolat továbbra is hullik, de egyéb problémát nem észleltünk. A környezetét rendezettnek találtuk.
Egyéb:
"Kisterenye plébániája már az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben is szerepelt, ám a templom építésérérõl nincs adat. Arányai gótikus eredetét sejtetik, festett kazettás famennyezetérõl, karzatáról és stallumáról 1713-ban, síkmennyezetérõl 1731-ben tesznek említést. A mai templomot a régi felhasználásával 1798-ban barokk stílusban bõvítették és átalakították. Eredeti zsindelyfedését 1928-ban palára cserélték. A II. Világháború után a szentély és a hajó egy része beszakadt, a háború után azonban helyreállították. A templom a dombvonulat peremén áll, egyhajós, megközelítõen keletelt. Az elõreugró homlokzati torony falsíkja és a hajófal iránya 8 fokkal eltér egymástól. Tornyát az órapárkány felett hagymasisak fedi, a templom oldalfalait egyszerû, kettõs lizéniák tagolják. Szentélye a hajóval azonos szélességû, törtvonalú, szegmentíves fal zárja le. A hajó és a szentély négyboltszakaszos egységes teret alkot, keresztboltozattal van fedve. A kiugró falpilléreket kettõs, szegmentívû hevederek kötik össze. A boltozott karzatot két erõteljes oszlop tartja. Berendezésébõl a klasszicista fõ és mellékoltár, valamint a kõoszlopon nyugvó szószék jelentõsebb."
Forrás: http://www.nograd.net/nmk/nograd/muemlek/bter.html

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.