Megújulásunk támogatója:  

Gyürky–Solymossy-kastély (Múzeum)

azonosító:
6526
törzsszám:
5840
szélesség (lat):
N 48° 0,555'
hosszúság (lon):
E 19° 50,189'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
72/1, 72/2, 69, 70, 71, 73, 74
település KSH kódja:
33534
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Parkban, szabadon álló kastély. A kastélytól D-re elhelyezkedő melléképület (ispánlak), a kert É-i részén az egykori lovarda, a kert É-i és D-i kapujánál egy-egy őrház. A kastély téglalap alaprajzú, egyemeletes épület, Ny-i homlokzatán középrizalittal, ÉNy-i és DNy-i sarkán kör alaprajzú saroktoronnyal. Manzárdtetővel, a tornyokon zsindelyes hagymasisakkal fedett. Kéttraktusos, dongaboltozatos középfolyosóval, donga- és teknőboltozatos helyiségekkel. Korábbi épület felhasználásával 1790 körül építették át gróf Gyürky Pál és családja számára, a 19. században a báró Solymosy Jenő birtokába került. A D-i őrház négyzetes, földszintes, sátortetős épület, az É-i téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős. A lovarda T alaprajzú, földszintes épület, nyeregtetővel. Középrésze emeletes, haránt irányú nyeregtetővel fedett, D-i homlokzatán nagy,
szegmentíves kapunyílásokkal. Az ispánlak hosszan elnyúló, több periódusban épült, földszintes épület nyeregtetővel. ÉNy-i sarkán kör alaprajzú, emeletes torony kúptetővel. É-i szárnyának középső, betoldott része elbontva. D-i őrház, lovarda, ispánlak, 19. század. A kastélytól É-ra újabb épületek: óvoda és kultúrház.
külső leírás:
A falu északi végén védett angolparkban fekvő kastély, tőle délre elhelyeszkedő gazdasági épülettel, északra eső modern óvodával és kulturházzal északnyugatra az egykori lovardával, s a kert északi és déli kapujában 1-1 őrházzal, utóbbiak közül csak a déli tünik réginek.
A kastély téglány alaprajzú, nyugati (fő)homlokzatának két sarkán 1-1 kör alaprajzú oldaltorony helyezkedik el a homlokzat közepén kis kiülésű középrilazit az épület főbejáratával. A főhomlokzat (a tornyokat is figyelembe véve) mind földszintjén, mind az emeleti részen 11 tengelyes, ritmusa: aaa-a-AAA-a-aaa, melyből a középső 3 a rizalit nyilásait ( a földszinten ajtók, az emeleten ablakok), a szélső 3-3 a tornyok ablakait, a többi a rizalit és a torony közzötti ablakokat jelzi. A nyílások mindegyike füles keretezésű, téglány alakú ablak, ill. ajtó. A hátsó homlokzat 4 ablaktengelyes.A két rövidebb homlokzat földszinti és emeleti része 3 tengelyes, melyből a földszinti alsó-középső mindkét oldalon keretezés nélküli ajtó. A déli oldalbejárat félkörű felső zárásában barokk vasrács egykor 4, mára már csak3 kovácsoltvas ugró szarvassal. Az egész épületen szürke lábazat fut körül. A két szint között keskeny övpárkány, felül egyszerű főpárkány figyelhető meg. A homlokzatok a fehér nyiláskeretek kivételével sárgára festettek. Az épület tetőzete magas manzardtető, a tornyokon 1-1 hagymasisak.
Az északi kapuház vélhetően e századi, téglány alaprajzú, nyeregtetős épület modern nyilászárókkal.A déli kapusház régebbi , négyzetes alaprajyú, sátortetős épitmény.
A kert északi bejáratától kissé délnyugatra helyezkedik el az egykori lovarda. középrésze emeletes, melyhez kétoldalt földszintes szárnyak kapcsolodnak. Főhomlokzata (déli oldal) a földszinten aaa-AAA-aaa ritmusú. Balról számítva a földszintes 3 nyilása egy egyenes záródású ablak, egy szegmensíves kapu, valamint egy félköríves keskeny ajtó. A jobb oldali földszintes szakasz nyilásai: két nagyobb, szegmensives kapu, s tőlük jobbra 1 téglány alakú ajtó. A középső rész földszintjén két egyenes záródású , négyzetes keretes ablak között egy szegmensíves kapu található. E fölött egyszeű övpárkány, majd újabb 3 nyílás (két szegmensíves keretes ablak között egy szintén szegmensíves nyilás. Utóbbi vélhetően egy már már nem létező erkélyre nyilhatott.) E fölött egyszerű főpárkány, majd háromszög oromzat figyelhető meg, utóbbi középen kerek vakablakkal.
A kastélytól délre több periódusban épült épületcsoport az ún. ispánlakás helyezkedik el, északnyugati sarkán vaskos kétszintes toronnyal.

Állapotjelentések

2018.08.09 12:09 Emese62 állapot: 4 - pont: 15

A kastély kissé elhanyagolt, zárva volt, nem tudtunk belülről megnézni. A csatorna ereszt ezért beázik, a zsindely kopottas a kupolákon.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.


Kapcsolódó Légből kapott képek

A kastély építésének pontos időpontja nem ismert, de a fennmaradt okiratok bizonyítják, hogy a Gyürkieknek az 1700-as években már állt - hol kastélynak, hol kúriának említett - rezidenciája az itteni birtokukon. Az épületet a várkastély-típusok között tartja nyilván a szakirodalom. Jelenleg a város tulajdonában áll, az épülethez jelentős parkrész is tartozik.