Megújulásunk támogatója:  

Esterházy-kastély (ún. Nagykastély maradványa, Kiskastély)

azonosító:
6363
törzsszám:
2572
szélesség (lat):
N 47° 25,538'
hosszúság (lon):
E 17° 55,291'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
LAKÓÉPÜLET
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
756/1, 756/2
település KSH kódja:
30012
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
Romos
rövid leírás:
Az egykori kastélypark területén álló ún. Nagykastély középrizalitjának földszinti maradványa: fal középtengelyében kosáríves záradékú kapunyílás, amit copf díszítésű kettősoszlopok által tartott, gazdag tagolású párkány zár le. Mellette kétoldalt egy-egy félköríves záradékú szoborfülke. Ettől K-re áll egy megközelítőleg téglalap alaprajzú, magasföldszintes, kontytetős, 19. század közepén épült melléképület, az ún. Kiskastély. Az épület É-i homlokzatán timpanonos lezárású középrizalit, K-i végében rizalitszerűen kiugró bővítmény. Az épület kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű, belső terek síkmennyezetesek. A Nagykastélyt gróf Esterházy (I.) Imre lovastábornok építtette a 18. század második felében. 1952-ben lebontották, csak a középrizalit földszinti része maradt meg. Az ún. Kiskastélyt Esterházy (III.) Imre építette a 19. század második felében, romantikus stílusban. Megmaradt a kastélypark kovácsoltvas bejárati kapuja és az egykori angolpark padjai. A kastély közelében: az egykori uradalmi magtár többszintes épülete.
külső leírás:
A település középpontjától D-re, a volt kastélypark területén álló kapuépítmény (a kastély maradványa (?)) és a tőle K-re álló, nagyjából téglalap alaprajzú, magasföldszintes, kontytetős, cseréphéjazatos melléképület.

Kapuépítmény:
Az egykori kastélypark területén álló épületmaradvány; kapuépítmény. Környékén leesve, a fűben faragott kődarabok.Ívelt sarkú téglafal középtengelyében kosáríves záródású kapunyílás, amit sávozott falmező foglal be. A nyílás záradéka fölött címerpajzs füzérkerettel, a keretről lelógó füzérekkel. A sávozott falmező mellett kettős falpillérek, füzérekkel díszített ión fejezettel, a falpillérek előtt oszlopok, feejezetük mint a falpilléreké. Az oszlopok a nyílás fölött a homlokzat síkjába visszalépő erőteljes, háromrészes párkányt tartanak. A párkány képszékében rozetták, függőlemezén fogazat.A kapuépítmény mellett a falba két félköríves alaprajzú, negyedgömb-kupolával fedett szoborfülke mélyed; tagolt szalagkeretesek, könyöklővel, vállpárkánnyal, zárókővel.

Melléképületek:
A volt kastélyparkban, a kapuépítmény közelében lejtős terepen álló, főhomlokzatán (D-i) magasföldszintes, hátsó homlokzatán (É-i) földszintes ház kontytetővel, cserépfedéssel. Egy hosszanti téglalap alaprajzú ház és a K-i végéhez a tengelyére merőleges, téglalap alaprajzú házrész van összeépítve; utóbbi látszatra mint sarokrizalit jelenik meg az épület fő- és hátsó homlokzatán.
A házon a terepviszonyoknak megfelelő magasságú lábazat és egyrészes főpárkány fut körbe. Az ablakok túlnyomó többsége egyenes záródású, tagolt szalagkerettel, könyöklővel, az ablak kétharmad magasságából indított, keretként körbefutó szemöldökpárkánnyal, ami középütt félkörívesen megemelkedik. Kivételt csak a K-i rész hátsó és oldalsó nyílásai képeznek, azok ugyanis kereteletlenek.
Főhomlokzata 3+3+1+9 tengelyes, az aláhúzott tengelyek rizalitban. A hetedik tengely rizalitja timpanonos; kerettel, közepén tagolt szalagkeretes környílással. A timpanon alatt egyrészes szalagpárkány, melyet a sarkokon pilaszterek támasztanak alá. Közepén egykor ajtó nyílt, ma jellegtelen, keret nélküli ablak. Ajtók a főhomlokzat nyolcadik és tizenkettedik tengelyében: az első egyenes, a második félköríves záródású, utóbbihoz néhény lépcsőfok vezet fel; ha volt is keretük, mára már mindkettőről lekopott.
A Ny-i oldalhomlokzat mellett kőlépcsősor vasoszlopos előtérhez vezet, innen nyílik a ház harmadik bejárata.
A hátsó (D-i) homlokzat 14+2, a K-i 2 tengelyes, utóbbin még három kisméretű nyílás elszórva.

Állapotjelentések

2010.10.01 11:02 carmin állapot: 4 - pont: 18

Változatlan állapotban.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.