Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szentháromság
azonosító:
6362
törzsszám:
2571
szélesség (lat):
N 47° 25,553'
hosszúság (lon):
E 17° 55,157'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
760
település KSH kódja:
30012
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A kastély egykori parkjában, szabadon álló, egyhajós, félköríves szentélyzáródású, a szentély felett kontyolt nyeregtetős templom, K-i homlokzata előtt toronnyal, melynek bejárata felett, félköríves fülkében Szent Péter-szobor. A szentély DNy-i oldalához csatlakozik a sekrestye, a torony és a hajó DNy-i találkozásánál félnyeregtetős toldalék. Csehsüveg boltozatú hajó, félgömbkupolás szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: jellemzően barokk és késő barokk; főoltárkép: 1768 (Anton Schunko); gróf Esterházy Imre síremléke, 1792. Egykor a kastély kápolnája volt. Épült 1767-ben.
külső leírás:
A kastélykertben szabadonálló templomépület a homlokzat síkja előtt emelkedő középtoronnyal, íves záródású, a hajónál keskenyebb, de vele azonos magasságú szentéllyel, a szentély DNY-i oldalához kapcsolódó, szabálytalan ötszög alaprajzú sekrestyével és a torony DNY-i oldalához kapcsolódó félnyeregtetős toldalékkal, amiben a karzatfeljáró kap helyet. A templomtest és a sekrestye kontytetője, a torony lapos gúlasisakja és a toronytoldalék félnyeregtetője egyaránt palával fedett. A torony bejárati homlokzatán karzatmagasságban félköríves záródású, kereteletlen fülke vállpárkánnyal és zárókővel, benne Szent Péter szobra.
Az épületen törtkő lábazat, valamint egyrészes főpárkány fut körbe. A főhomlokzat háromrészes, a kiugró torony oldalait és a homlokzat oldalsó szakaszait egyaránt párkányfejezetes lizénák szegélyezik. Ugyanilyenek tagolják két-két szakaszra a hajó oldalfalait. A torony homlokoldalán a két lizéna által közrefogott, egyenes záródású, kereteletlen bejárat, karzatszintjén a már említett szoborfülke.
A főpárkány fölött még két toronyszint emelkedik, az alsóhoz tagolatlan oromdarabok kapcsolódnak, szélük meghatározhatatlan formájú. A szinteket egymástól egyszerű szalagpárkány választja el, a felsőt egyrészes párkány zárja le, ami az óra helyén ívesen megemelkedik, de óra egyik oldalon sincs. Az alsó szinten fekvő ovális alakú, kereteletlen nyílás, a felsőn kosáríves záródású, kereteletlen ablakok.
Hasonlóak a hajó- és a szentélyablakok, csak van vállkövük.
A sekrestyén körbalak és félköríves záródású ablak, egyenes záródású ajtó.
állapot leírása:
Alulról nagyon vizesedik.

Állapotjelentések

2010.10.01 11:21 carmin állapot: 5 - pont: 18

Változatlan állapotban.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.