Megújulásunk támogatója:  

Bányászati Múzeum

azonosító:
6349
törzsszám:
9261
szélesség (lat):
N 47° 29,501'
hosszúság (lon):
E 18° 20,442'
védettség:
Műemléki védelem megszüntetve
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
nyersanyagtermelés
eredeti típus:
bányászati létesítmény
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
307/2
település KSH kódja:
30766
földhivatal:
Tatabánya Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Bányászati múzeum. Külterületi ingatlan, a rajta lévő, 1977-ben megszüntetett 16. aknához tartozó műszaki és egyéb építményekkel, továbbá a föld alatti bemutatóhellyel stb. Ipartörténeti emlék.
külső leírás:
Benonmedence:
Három egyenlő rekeszre osztott, nagyméretű, iszapoláshoz használt betonmedence.

DEMAG kompresszor-telep:
Téglány alakú, síkmennyezetes üzemi épület. Épület bejárati hosszoldalán szabálytalan osztásban négy erősen kiugró lizéna (szélsők saroklizénák); második és harmadik között álló téglány alakú, szemöldökpárkányos ablak, harmadik és negyedik között egyszerű ajtó. Első rövid oldalon kétoldalt saroklizénák, köztük két két álló téglány alakú szemöldökpárkányos ablak. Épület hátsó hosszoldalán szabálytalan osztásban négy erősen kiugró lizéna (szélsők saroklizénák); második és harmadik valamint harmadik és negyedik között álló téglány alakú, szemöldökpárkányos ablak. Hátsó rövid oldal szélein sarokpilaszterek; a közöttük lévő falsík tagolatlan. Lizénák mögött, az egyszerű lapos főpárkány alatt az épületen körülfutó vízszintes sáv. Épületen körben felemagasságig húzódó, kiugró tégla ráfalazás, tetején beton párkánnyal. Lemezborítású lapostető.

Depressziós ház:
Téglány alakú épület, egyik végéhez csatlakozó alacsonyabb épületrésszel; magasabb épületrész tetején kiemelkedő betontömbön magas vasszerkezetű felvonótoronnyal, felvonótorony tetején íves lemeztető. Magasabb épületrész hátsó rövid homlokzata mögött, tőle távolabb, harántállású betontömbből kiinduló, a magas vasszerkezetű felvonótoronyhoz csatlakozó harántállású vasszerkezetű támaszrendszer. Épület homlokoldalán, alacsonyabb épületrészen kétoldalt egy-egy kisebb, kereteletlen vasajtó, bal oldalitól jobbra nagyobb, kereteletlen vasajtó; második és harmadik ajtó között nagyobb tagolatlan falfelület. Magasabb épületrész alacsonyabb épületrész által nem takart felső részén széles sávkeretes faltükör; duplán lépcsőződő lemeztagos párkány. Jobb oldalhomlokzat alacsonyabb épületrészén két fekvő téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Magasabb épületrész jobb oldalhomlokzatán széles sávkeretes faltükörben három nagyméretű, álló téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Bal oldalhomlokzat alacsonyabb épületrészén két fekvő téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Bal oldalhomlokzat magasabb épületrészén széles sávkeretes faltükörben két nagyméretű, jobbra igazodó, álló téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Magasabb épületrész hátsó rövid homlokzatán széles sávkeretes faltükörben két nagyméretű, álló téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Alacsonyabb épületrész három oldalán duplán lépcsőződő, lemeztagos párkány; magasabb épületrészen körben duplán lépcsőződő lemeztagos párkány. Lemezborítású lapostető.

Gépház:
Téglány alakú épülettömb, jobb hátsó részén hozzá csatlakozó toronyszerű résszel, toronyszerű rész melletti alacsonyabb épülettömbbel, melyekhez újabb alacsonyabb épületrész csatlakozik. Épület rövid homlokoldalán keskeny sávkeretes faltükör, benne két darab kereteltlen, kisméretű nyílás; erősen kiülő vasbeton-lemez födém, alatta húzódó keskeny sávval. Toronyszerű rész rövid homlokoldal felől jelentkező részén sávkeretes faltükör, felül lemezes párkány, párkány fölött duplán lépcsőződő, lemezprofilú, nagyon laposszögű, lemezborítású sátortető. Épület bal oldalhomlokzatán magasabb épületrészen keskeny sávkeretes faltükör, benne jobbra két nagyméretű, álló téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak; ablakoktól balra kétszárnyú ajtó, fölötte fekvő téglány alakú zárt világítóablakkal; ajtó fölött, tőle falmezővel elválasztva, fekvő téglány alakú, lemeztagos szemöldökű zárt világítóablak. Magasabb épületrészen erősen kiülő vasbeton-lemez födém, alatta húzódó keskeny sávval. Toronyszerű rész bal oldalhomlokzatán sávkeretes faltükör, felül lemezes párkány, párkány fölött duplán lépcsőződő, lemezprofilú, nagyon laposszögű, lemezborítású sátortető. Toronyszerű részen középen, lemeztagos szemöldökű egyszerű ajtó; fent térbe kilépő, alul nyitott, felül zárt, háromszög oldalú beton nyílás (benne vezetékek). Toronyszerű részhez alacsonyabb, tagolatlan falsíkú épülettömb csatlakozik, falsík bal alsó részén négyzetes, ajtóval zárt nyílás; épülettömb tetején az épület jobb oldalhomlokzatán lévő, toronyszerű részhez csatlakozó alacsonyabb épületrész bal homlokzaton jelentkező, tagolatlan felületű része, közepén négyzetes, kereteletlen nyílással. Épület jobb oldalhomlokzatán magasabb épületrészen keskeny sávkeretes faltükör, benne három nagyméretű, álló téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Magasabb épületrészen erősen kiülő vasbeton-lemez födém, alatta húzódó keskeny sávval. Magasabb épületrészhez csatlakozó alacsonyabb épületrészen vékony sávkeretes faltükör, benne lemeztagos szemöldökű, hármasan lépcsőződő, lemeztagos profilú könyöklőpárkányos ablak. Toronyszerű rész jobb oldalhomlokzaton jelentkező részén sávkeretes faltükör, felül lemezes párkány, párkány fölött duplán lépcsőződő, lemezprofilú, nagyon laposszögű, lemezborítású sátortető. Magasabb épületrészhez csatlakozó alacsonyabb épületrészhez alacsonyabb, tagolatlan falsíkú, síkfedésű épületrész csatlakozik, közepén egyszerű ajtóval. Épület hátsó rövid oldalának tagolatlan falsíkján középen, nagyméretű, kereteletlen ablaknyílás. Fölötte balra és hátralépve a magasabb épületrészhez csatlakozó alacsonyabb épülettömb hátsó, tagolatlan felületű homlokzata jelentkezik, benne kereteletlen, fekvő téglány alakú nyílás; jobbra a toronyszerű rész hátsó homlokzata jelentkezik sávkeretes faltükörrel, benne térbe kilépő, alul nyitott, felül zárt, háromszög oldalú beton nyílással (benne vezetékek), felül lemezes párkány, párkány fölött duplán lépcsőződő, lemezprofilú, nagyon laposszögű, lemezborítású sátortető.

Szellőztető ház:
Szabadon álló, téglány alakú épület. Bejárati rövid oldalán középen felül üvegezett kétszárnyú ajtó, ajtó fölött közvetlenül fekvő téglány alakú üvegezett rész. Ajtó fölött vékony lemeztagos szemöldökpárkány; sarkokon széles saroklizénák. Bal hosszoldal sarkain széles saroklizénák; homlokzaton három, álló téglány alakú, lemeztagos szemöldökű, könyöklőpárkányos ablak. Hátsó rövid oldal sarkain széles saroklizénák, az általuk közrezárt falsík tagolatlan. Jobb hosszoldal sarkain széles saroklizénák, a homlokzat alsó részéhez félig földben süllyesztett, íves és lépcsőződő beton lapátkerék-ház csatlakozik. Alul körbefutó lábazati sáv; saroklizénák között oldalanként háromrészes, lemeztagos, lépcsős párkány. Lemezborítású lapostető.

Szivattyúház:
Téglány alakú sátortetős épület, egyik rövid oldalán hozzá csatlakozó alacsonyabb, nyeregtetős épületrésszel. Magasabb épületrész bal oldalán lábazati sáv fölött három, álló téglány alakú könyöklőpárkányos ablak; sarkokon saroklizénák. Alacsonyabb, sátortetős épületrészen két kereteletlen, álló téglány alakú ablak, jobb sarkán saroklizéna. Magasabb épületrész jobb oldalán lábazati sáv fölött két, álló téglány alakú könyöklőpárkányos ablak, közöttük ajtó; sarkokon saroklizénák. Alacsonyabb épületrészen középen kereteletlen, álló téglány alakú ablak, jobb sarkán saroklizéna. Magasabb épületrész hátsó rövid homlokzata tagolatlan; oromzatában saroklizénák felső sarkaitól induló, a sátortető vonalát követő lépcsőzetes vakolatdísz. Magasabb épületrész első rövid homlokzatának oromzatában saroklizénák felső sarkaitól induló, a sátortető vonalát követő lépcsőzetes vakolatdísz. Alacsonyabb épületrész rövid oldalán saroklizénák, középen egyszerű ajtó, fölötte vasvázas esőbeálló. Cserépborítású nyeregtető.

Transzformátor elosztó:
Téglány alakú, nagyon kis hajlásszögű sátortetővel fedett épület, bal hosszoldalánál hátul, tetőből kiemelkedő négy alacsony betonpilléren betonlemez tető. Homlokoldalán sarkokon és középen egy-egy lizéna, lizénák között egy-egy kereteletlen ajtó. Jobb oldalhomlokzatán jobbra igazodva három, álló téglány formájú kereteletlen ablak. Bal oldalhomlokzatán balról két, álló téglány alakú kereteletlen ablak, majd kereteletlen ajtó, majd újabb álló téglány alakú kereteletlen ablak. Hátsó rövid oldalán balra kereteletlen ajtó.
állapot leírása:
Használaton kívül van.

Állapotjelentések

2009.03.28 14:32 QnJ állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,501' E 18° 20,442' - pont: 10

rendezett környezetben, karbantartott műszaki emlékek

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Jégverem (0.563 km)
Tízes cella (0.599 km)