Megújulásunk támogatója:  

Majki kamalduli remeteség

azonosító:
6353
törzsszám:
2380
szélesség (lat):
N 47° 29,812'
hosszúság (lon):
E 18° 20,262'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kolostor
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
072, 073, 074/1, 074/2, 074/3, 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 074/9, 074/8, 074/10, 074/11, 074/12, 074/13, 074/14, 074/15, 074/16, 074/17, 074/18, 074/19, 074/20
település KSH kódja:
30766
földhivatal:
Tatabánya Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Oroszlánytól DK-re, egykori területének, illetve parkjának megmaradt részén álló kolostoregyüttes. A kolostor főépülete és az eredetileg négy sorban elhelyezett cellaházak, téglalap alakú területet zárnak közre. ÉK-i oldalon helyezkedik el az U alaprajzú, kétszintes, ÉNy-i szárnyán háromszintes főépület, a konvent - később foresteria, majd kastély. Az épület földszinti belső terei és lépcsőháza különböző típusú boltozatokkal fedettek. Az emeleti helyiségek síkmennyezetesek. Részben eredeti nyílászárókkal, kályhákkal, falburkolatokkal, több helyiségben stukkó- és falkép díszítéssel (Vogel Gergely). A Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templomot - tornya kivételével - lebontották, csak a tornya áll. Köveit az oroszlányi ev. templom építéséhez használták fel, berendezését 1785-ben elszállították. A terület DNy-i részén három sorban a fennmaradt 17 cellaház. A különálló, téglalap alaprajzú, nyeregtetős, kertes cellaházakat kerítésfal köti össze. A házak oromfala az alapító címerével díszített. A cellaházakat középfolyosóról nyíló, boltozott helyiségek alkotják (konyha, kápolna, műhely, raktár), eredeti nyílászárókkal és falképtöredékekkel. Az Esterházyak által alapított cella márványcímere: 1747 (Joseph Bechert). Épületegyüttestől DK-re lévő angolparkban díszkút: historizáló, 1860 körül, és ún. grotta-kápolna, 1746-1757, melyet 1975-ben helyreállítottak. A kamalduliak gróf Esterházy József hívására 1733-ban telepedtek meg Majkon. Az épületegyüttes több szakaszban, 1733-1770 között épült (építész: Franz Anton Pilgram, 1761 után Fellner Jakab). 1782-ben II. József feloszlatta a rendet. 1785-ben leltárba vették berendezését, majd egy részét elárverezték, illetve a környékbeli plébániákra vitték. 1806-tól a gróf Esterházy Károly vásárolta meg. 1815-től Mauthner Ádám és Kadisch Joachim posztógyárat működtet benne, később Oesterreicher pesti kereskedő. A főépületet 1860-ban kastéllyá alakíttatják át és 1945-ig tulajdonukban maradt. 1961-1962-ben, 1970-ben, majd 1982-től a cellaházak részleges helyreállítása történt meg.
külső leírás:
Oroszlánytól keletre lévő Majkpusztán barokk-rokokó, egykori kamalduli kolostor együttese. Északkelet-délnyugat irányban húzódó, téglány alakú területen fekvo épületegyüttes (kb. 155x72,5 méter). A terület északkeleti harmadán "U" alakú főépület udvarán neoreneszánsz kútház, délnyugati harmadán négy sorban cellaházak és az elpusztult templom megmaradt tornya, határoló falak és összeköto kapuk, épületegyüttestol délkeletre lévő angolparkban díszkút és ún. grottakápolna, épületegyüttes déli sarka mellett kívül jégverem. Barokk-rokokó faragványok (címerdíszes és feliratos domborművek, ajtó- és kapukeretek, szobrok).
Kolostoregyüttes délnyugati részén, "U" alakú udvar délnyugati zárófalához kapcsolódó, erősen tagolt, laza beépítésű, fallal kerített belső udvar. Udvarban négy sorban cellaházak. Északnyugati első, főépület északnyugati szárnyával egyező vonalban futó és egyező szélességű cellasorban (a hagyományosan elfogadott számozás szerint) egyes, kettes, hármas, négyes, ötös és hatos cella, északnyugati második cellasorban "U" alakú udvar délnyugati zárófalához kapcsolódó hetes cella; délkeleti első cellasorban kilences, tízes, tizenegyes cella, majd az elpusztult templom megmaradt tornya után az "U" alakú udvar délnyugati zárófalához kapcsolódó nyolcas cella; délkeleti második, főépület délkeleti szárnyával egyező vonalban futó és egyező szélességű cellasorban tizenkettes, tizenhármas, tizennégyes, tizenötös, tizenhatos és tizenhetes cella. Cellák rövid homlokzatait kisméretű udvart határoló falak kötik össze.
Főépület északnyugati szárnya udvar és külső felől egy szintes. Főépület délkeleti szárnya udvar felől egy-, kívülről kétszintes. Főépület északkeleti szárnya északnyugaton két-, délkeleten háromszintes. Északnyugati szárny vakolatlan udvari homlokzatán balra befalazott, felülvilágítós, kő ajtókeret; ajtókerettől jobbra nagyobb összefüggő falfelület, majd két kőkeretes ablak, egy befalazott, kereteletlen ablaknyílás, majd újabb kőkeretes ablak; majd kőkeretes, felülvilágítós ajtó és újabb két kőkeretes ablak következik. Zárópárkány. Északnyugati szárny délnyugati falának háromszögű oromfalában lent két nagyobb, fent egy kisebb, fekvő ovális alakú, szalagkeretes szellőző. Északkeleti szárny kétszintes, tizenhárom tengelyes udvari homlokzatának földszintjén balra három kőkeretes ablak, majd befalazott, kőkeretes, felülvilágítós ajtó, két újabb kőkeretes ablak; majd két szint közötti osztópárkányig nyúló tagolt profilú, kőkeretes, felülvilágítós ajtó kazettás ajtószárnyakkal; majd két kőkeretes ablak, felülvilágítós, kőkeretes ajtó kazettás a tószárnyakkal, majd három kőkeretes ablak. Homlokzaton középtengelytől jobbra második, negyedik és hatodik tengelyben lévő ablak alatt fekvő téglány alakú pinceszellőző. Északkeleti szárny kétszintes, tizenhárom tengelyes udvari homlokzatának emeletén tengelyenként egy ablak; hat bal oldali ablak kereteletlen, hét jobb oldali ablak kőkeretes. Homlokzat közepén osztópárkány Hatodik hetedik és nyolcadik tengely körül lent vízszintes sávozás; fent hetedik és nyolcadik tengely ablakának bal és jobb oldalán vakolt kvádermintás pilaszter; hetedik tengely jobb oldali és nyolcadik tengely bal oldali pilasztere között faltükör. Osztó és zárópárkány. Délkeleti szárny udvari homlokzatán balra három, kőkeretes ablak, majd befalazott, felülvilágítós, kő ajtókeret; majd négy kőkeretes ablak; majd pincébe vezető kőkeretes, felülvilágítós ajtó. Délkeleti szárny ablakai alatt egy-egy, vízszintes téglány formájú, enyhén tagolt, kőkeretes pinceszellőző. Tagolatlan, pergő vakolatú homlokzat. Zárópárkány. Délkeleti szárny délnyugati falán lent kétoldalt egy-egy kőkeretes ajtó, bal oldali befalazva jobb oldaliban új fém ajtószárny. Ajtók között középen, talajszinttől kb. hatvan centiméterre, falba épített, vízszintesen kiálló vörös mészkő-lap. Háromszögű oromfalban lent két nagyobb, fent egy kisebb, fekvő ovális alakú, szalagkeretes szellőző. Északnyugati, nyolctengelyes külső homlokzaton lent balról befalazott ablak, majd három bedeszkázott ablak, majd befalazott ablak, ablak és újabb befalazott ablak Északnyugati homlokzat második szintje kéttengelyes; a földszinti homlokzat első és második tengelye fölötti mindkét tengelyben egy-egy kereteletlen ablaknyílás. Északnyugati homlokzat részben vakolatlan, részben málló vakolatú. Északkeleti, tizennyolc tengelyes homlokzat bal három tengelyben háromszintes, jobb tizenöt tengelyben kétszintes. Bal három tengely alsó szintjén balról két kőkeretes ablak, bal oldali előtt rézsűs ajtajú pincelejárat; jobbra széles, köríves záradékú kő ajtókeret, két ajtószárnnyal. Északkeleti külső homlokzat főbejáratának megfelelő szinten balra nyolc kőkeretes ablak, majd tagozott, vörös mészkő ajtókeret, szemöldökén feliratos kartussal, fölötte szemöldökhöz kapcsolódó fekvő ovális alakú felülvilágítóval; főbejárattól jobbra kilenc kőkeretes ablak. Felső, tizennyolc tengelyes szinten balról öt kőkeretes ablak, majd négy kőkeretes vakablak, majd kilenc kereteletlen ablaknyílás. Nyolcadik, kilencedik és tizedik tengely körül lent vízszintes sávozás; fent nyolcadik és kilencedik tengely ablakának bal és jobb oldalán vakolt kvádermintás pilaszter; nyolcadik tengely jobb oldali és kilencedik tengely bal oldali pilasztere között faltükör. Homlokzat bal sarkán vakolatkváder. Osztópárkány és zárópárkány. Délkeleti, tizenkét tengelyes külső homlokzaton lent balról ablak, majd felülvilágítós, kőkeretes ajtó, négy kőkeretes ablak, majd ajtó, három kőkeretes ablak, felülvilágítós, kőkeretes ajtó és ablak. Délkeleti homlokzat második szintjén balról kőkeretes vakablak, majd négy kőkeretes ablak, három ajtó, majd négy kőkeretes ablak. Délkeleti homlokzat második és harmadik szintje között osztópárkány. Délkeleti homlokzat harmadik szintje kéttengelyes; az alsó homlokzatok tizenegyedik és tizenkettedik tengelye fölötti mindkét tengelyben egy-egy kőkeretes ablaknyílás. Alsó két szint jobb sarkán vakolt kvádermintás pilaszter; harmadik, kéttengelyes szint mindkét sarkán vakolt kvádermintás pilaszter. Délkeleti homlokzat hatodik, hetedik és nyolcadik tengelye előtt betontalapzaton álló, második szint ajtajain át elérhető, burkolatát vesztett öntöttvas terasz korláttal, egykori napellenző merevítőivel; betontalapzata szélein álló egy-egy (összesen kettő) nagyméretű kőbábbal.
Egyes remeteház:
Egyes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret. jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatén középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészko ablakkeret, oromfalán Hartvig József címere címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítás.
Kettes remeteház:
Kettes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra 1-1 vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán báró kéthelyi Hunyady - címer, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány, bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Hármas remeteház:
Hármas cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán gróf Erdődy Józsefné szül. gróf Berényi Erzsébet címere (gróf Berényi - címer), címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Négyes remeteház:
Négyes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán Szörényi László szerémi püspök címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Ötös remeteház:
Ötös cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán gróf Berényi Zsigmond pécsi püspök címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Hatos remeteház:
Hatos cella bejárat felőli homlokzatán középen profilozott, felülvilágítós, füles, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán bodorfalvi Baranyai-címer, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Hetes remeteház:
Hetes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán gróf Gyulai Ferenc és Falussy Borbála grófnő címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatának bal szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret, középen kereteletlen, álló téglány alakú ablak, majd párkány fölötti szalagkeretes oromfal közepén szalagkeretes, álló ovális formájú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal Cserépborítású nyeregtető.
Nyolcas remeteház:
Nyolcas cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret, középen kereteletlen, álló téglány alakú ablak vasráccsal, majd párkány fölötti szalagkeretes oromfal közepén szalagkeretes, álló ovális formájú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán balra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán gróf Cziráky - címer, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Kilences remeteház:
Kilences cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán báró tóti Lengyel Lajos címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Kilences és tízes cellát összekötő fal enyhén tagozott, füles, vörös mészkő ajtókeretének szemöldökén felirat. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tízes remeteház:
Tízes cella bejárat felöli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán báró tóti Lengyel Lajos címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Tízes és tizenegyes cellát összekötő fal enyhen tagozott füles vörös mészkő ajtókeretének szemöldökén felirat. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tizenegyes remeteház:
Tizenegyes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret Jobb rövid homlokzatának jobb szélén fekvő ovális, tagozott, vörös mészkő ablakkeret. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzattól jobbra két vörös mészkő ablakkeret, oromfalán báró tóti Lengyel Lajos címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Tizenegyes cella kertfalán lévő, enyhén tagozott füles vörös mészkő ajtókeretének szemöldökén felirat. Hosszoldalon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tizenkettes remeteház:
Tizenkettes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának oromfalán gróf Esterházy Imre nyitrai püspök címere, címer fölött kisméretu, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tizenhármas remeteház:
Tizenhármas cella bejárat felőli homlokzatán középen enyhén profilozott, felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret eredeti vasalatmaradványokkal, jobbra és balra egy-egy profilozott, füles, könyöklőpárkányos, szegmensíves belső záradékú vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának oromfalán Esterházy-címer kartusa (címer elpusztult), címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tizennégyes remeteház:
Tizennégyes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra 1-1 vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának oromfalán címer kartusa (felirata lekopott, címerábrát durván levésték), kartus fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tizenötös remeteház:
Tizenötös cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós, vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra 1-1 vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának oromfalán gróf Esterházy József és Eck Franciska kettős címere (felirata elpusztult), címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Tizenhatos remeteház:
Tizenhatos cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának oromfalán gróf Esterházy Imre esztergomi érsek címere, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítás nyeregtető. Udvar felőli kertfal udvar felőli részén szegmensíves falfülke, alján kővályúval (falikút).
Tizenhetes remeteház:
Tizenhetes cella bejárat felőli homlokzatán középen felülvilágítós vörös mészkő ajtókeret, jobbra és balra egy-egy vörös mészkő ablakkeret. Jobb rövid homlokzatának oromfalán Esterházy-címer, címer fölött kisméretű, fekvő ovális alakú szellőző. Hátsó homlokzatán középen közepes méretű, félköríves ablak, ettől balra kisméretű, félköríves ablak. Bal rövid homlokzatán jobbra két vörös mészkő ablakkeret. Hosszoldalakon zárópárkány; bejárati hosszoldalon szellőzőlyukakkal. Cserépborítású nyeregtető.
Nyolcas remeteház és torony közötti kapu és fal:
Nyolcas cella északnyugati falához kapcsolódó, faltükördíszes pillérekkel tagolt, szegmensíves fülke-betétű fal, mely a nyolcas cella nyugati sarkától a torony északi sarka felé húzódó, íves falakkal csatlakozó, gyalogkapuval megszakított falban folytatódik. Kapu délkeleti oldala rokokó fejezetű kannelúrás pilasztereken nyugvó háromrészes párkányzat; tetején kétoldalt volutás, középen kiemelkedő rokokó talapzaton mellszobor torzójának előoldala. Kapu északnyugati oldalán vakolt pilléreken nyugvó háromrészes párkányzat; tetején kétoldalt volutás, középen kiemelkedő rokokó talapzaton mellszobor torzójának hátoldala.
Délnyugati fal kapui:
Épületegyüttes délnyugati (rövid) oldalát összekötő falon egyes cellától jobbra íves szélű, egyenes záradékú oromzattal rendelkező, szegmensíves nyílású gyalogkapu. Gyalogkapu oromzatának belső oldalán párkány, fölötte tagolt profilú faltükör, faltükörben rokokó keretű, feliratos kartus; oromzat tetején, rokokó talapzaton kőkereszt. Épületegyüttes délnyugati (rövid) oldalát összekötő falon középen, két faltükördíszes, rokokó kővázával koronázott pillér között pilléres barokk díszkapu. Külső pillérek és kapu közötti fal kapu felé ívesen emelkedő. Belső kapupíllérek előtt és között, íves, feliratos, záróköves kapunyílás záradékának magasságáig vörös mészkő kváderezés. Kapu záróköve fölött rokokó keretelésű kőcímer. Kapupillérek előtt előrelépő, feliratos faltükörrel díszes talapzaton egy-egy barokk szobor. Kapu ívesen záródó, faltükördíszes felső részének két oldalán egy-egy homorú ívű oromzat. Szélein golyvázott, íves zárópárkány. Cserépborítású kapun fent középen kereszt, két szélén egy-egy puttószobor. Új kapuszárnyak. Főkapu belső ívének két oldalán egy-egy nagyméretű, oromzatos, rokokó díszű, félköríves záradékú és hátfalú falfülke, záradékában kagylódísszel. Épületegyüttes délnyugati (rövid) oldalát összekötő falon, kilences és tizenkettes cella között íves szélű, egyenes záradékú oromzattal rendelkező, szegmensíves nyílású gyalogkapu. Gyalogkapu oromzatának belső oldalán párkány, fölötte tagolt profilú faltükör, faltükörben rokokó keretű, feliratos kartus; oromzat tetején, rokokó talapzaton kőkereszt.
Grottakápolna:
A főépület délkeleti szárnyától délkeletre, a szárny hosszának felezőtengelyében, az épületről kb. húsz méterre álló négyzetes épület. Épület délkeleti homlokzatán tagozott kő kapukeret két egyszerű ajtószárnnyal. épület sarkain vakolatkváderezés maradványai. Zárópárkány. Lemezborítású lapos sátortető.
Elpusztult templom megmaradt tornya:
Tizenegyes és nyolcas cella között az elpusztult templom megmaradt tornya. Háromszintes, sarkított élű torony alsó szintjének északnyugati részén az elpusztult templom falmaradványai, ívindításokkal, párkányzónával, kis mélységű, barokk vonalú ívvel záródó falfülkével. Alsó toronyszint délnyugati homlokzatán sekrestye falmaradványai; templomtestbe mélyedő nagyobb szegmensíves nyílásban templomtestbe vezető szegmensíves ajtó; nagyobb szegmensíves nyílás záradékának belső ívén rokokó falfestés maradványai. Nagyobb szegmensíves nyílás fölött sekrestye félnyeregtetejének lenyomata, benne szegmensíves ajtó fülkéje; sekrestye félnyeregtetejének lenyomata fölött faltükör. Torony alsó szintjének délkeleti homlokzatán faltükörben lent fekvő ovális alakú, profilozott, kő ablakkeret, fent álló téglány alakú, füles, kő ablakkeret könyöklőpárkánnyal. Torony alsó szintjének északkeleti homlokzatán faltükör. Alsó toronyszintet záró, erős, tagolt párkány. Második, alacsony toronyszinten délnyugaton és északkeleten attika-szerű lábazaton kétoldalt egy- egy álló téglány alakú, szalagkeretes faltükör; faltükrök között újabb faltükörben tagozott, füles, szalagkeretes vakolt vakablak, délkeleten hasonló keretelésű kő ablakkeret, északnyugaton templomtest maradványai, osztópárkány. Felső toronyszint szélein oldalanként ión fejezetű pilaszter; pilaszterek között tagozott profilú, záróékes, kötényes ablakkeret, kötényén kagylódísszel. Pilaszterek fölött órapárkány alsó és felső eleme, óra. Zsindelyborítású lapos sátortető.
Angolkert díszkútja:
Kör alaprajzú lépcsős talapzaton, főépület délkeleti szárnyával párhuzamos elhelyezésben két toszkán oszlop; oszlopfőkről induló kovácsoltvas díszoromzat.
Udvari díszkút:
Főépület által határolt "U" alakú udvar délkeleti felének közepe táján, lépcsős vörös mészkő talapzaton álló neoreneszánsz, faragott kútház; kútház kávájából induló kovácsoltvas ív.
Jégverem:
Kolostoregyüttes épülettömbjének déli sarka mellett kívül négyzetes alaprajzú, lapos sátortetős jégverem, bejárati oldalán nyeregtetős előépítménnyel. Négyzetes épülettömbön zárópárkány; jobb és bal mellékhomlokzatán egy-egy ablak. Előépítmény hosszoldalain zárópárkány, rövid oldalán szegmensíves ajtó. Cserépborítású sátortető.
állapot leírása:
Az egyes épületek eltérő műszaki állapota miatt az arra vonatkozó megjegyzések az egyes épületek részdossziéiban szerepelnek.

Állapotjelentések

2015.10.09 12:20 piroska állapot: 4 - pont: 4

A remetelakok tetején a cserepek rendre töröttek. Egy előző felújítás során az összeset vacakkal fedték.
A főépület állapota remek.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.


Kapcsolódó Légből kapott képek

Festői környezetben fogadja a látogatókat a majki kolostor, egy komoly épületegyüttes, melynek cellaházait egykor szigorú rend szerint élő barátok lakták. A remeteség templomának ma már csak a tornya van meg, a cellaházak mellett a foresteria, azaz a konventépület része még a remeteségnek.