Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
6342
törzsszám:
2626
szélesség (lat):
N 47° 44,161'
hosszúság (lon):
E 18° 21,584'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
168
település KSH kódja:
33826
földhivatal:
Tata Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Főút mellett, részben lőréses körítőfallal övezett kertben, szabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, szentélyzáródás felett kontyolt nyeregtetővel. D-i oldalán újabb előcsarnok. A torony és a hajó sarkain kő armírozás. A szentélyen gótikus ablaknyílások és támpillérek, az É-i homlokzaton gótikus boltozat részletei. Síkmennyezetes hajó, a Ny-i oldalon öntöttvas oszlopokkal alátámasztott karzat. Épült a 14. század végén, a 15. században bővítették, 1649-ben újjáépítették, majd 1787-ben megújították és bővítették, ekkor épült újjá tornya, és ekkor bontották el az É-i oldalról a kápolnát. Átépítve 1891-ben (építész: Mikus Sándor és Aughoffer Adolf) és 1932-ben. Körítőfala részben középkori eredetű. A templomkertben: római kori sírkőtöredék és gótikus faragványok.
külső leírás:
Az épület az országút mentén, kőfallal övezett kertben áll. Kerítésfala szabálytalan alaprajzú, melynek északi szakasza mára már hiányzik. Az eredeti déli falszakaszt az országút szélesítése során elpusztították, s helyette, 1,6 méterrel beljebb új falat építettek. Ennek során (1954) került elbontásra a délkeleti sarokban lévő egykori építmény nagyobb része is. Keleti és nyugati oldalain egy-egy - 1816-os évszámmal datált - késő barokk, szemöldökgyámos záródású, zárókővel gazdagított keretelésű kapu nyílik. A nyugati és a keleti falban - részben elfalazva - lőrések láthatók.
A temlomkertben egy vörösmészkőből faragott, barokk kori ovális medence hever, mely - állítólag - eredetileg a XVIII. elején épült katolikus kápolnához tartozott.
A templom épülete keletelt, egyhajós, nyugati oldalán közel négyzetes alaprajzú toronnyal, támpilléres, polygonális záródású szentéllyel.
A zömök, a hajónál alig keskenyebb, csaknem az órapárkány magasságáig armírozott tornyot körben egyszerű rézsűs középkori kőlábazat kíséri, mely a déli oldalon álló ajtónál megszakad. Az ajtó igénytelen kialakítású, egyszerű, egy gerendával vízszintesen lezárt nyílás, azonban alsó, a lábazat felső síkjáig érő szakaszán, a jelenlegi kávák tégla falazatával részben takarva, az egykor itt állt gótikus kapu tagozatai ismerhetőek fel.
A torony alsó emeletszakaszában északi, nyugati és déli irányban három szűk ablak nyílik, négyzetbe illeszkedő tompa csúcsíves, az északi kivételével pálcataggal gazdagított kőkerettel.
A felső két emelet magasságában valamivel keskenyebb a torony. Egy emeletnyi szakasza nyílástalan, feljebb nagy barokk ablakok nyílnak, felettük órapárkány és hagymasisak.
A - sarkain csaknem a jelenlegi párkánymagasságig armírozott - hajó déli oldalához, a bejárat elé egy - 1995-ben, az 1891-es előzmény elbontása után épült - előcsarnok csatlakozik. Déli nyílásai egy szegmensíves záródású, négyszemes ablak, valamint egy kétszárnyú ajtó. Az előcsarnokból indul a kórusfeljáró is, egy egyszerű, nagyméretű, téglalap alakú, szegmensíves nyílással. Az előcsarnokból bejárat nyílik a hajóba, mely egy jellegtelen, téglalap alakú nyílás, melynek alsó részén a korábbi nyílás elkent profilú maradványai láthatóak. Felette téglalap alakú ablak nyílik. Tőle jobbra, a korábbi előcsarnok keleti falának elbontásakor előkerült gótikus ablak rézsűs jobb oldali kávája, valamint könyöklőjének és csúcsíves záródásának maradványai láthatóak. Az előcsarnoktól keletre a hajófalat egy jellegtelen, keskeny, téglalap formájú ablak töri át.
A hajó északi homlokzatának tengelyében a falsík kissé visszaugrik, itt egy élszedett kőkerettel szegélyezett, kétrészes, csúcsíves záródású, részben elfalazott, nagy középkori nyílás látható, melynek felső részén két neogótikus ablakot alakítottak ki. Mindez arra utal, hogy a hajó északi oldalához egykor egy - mára már lebontott - késő gótikus, bordás boltozatú építmény, alighanem kápolna csatlakozott.
A hajón - alighanem a jelentős feltöltődés miatt - sehol sem fedezhető fel lábazat.

Állapotjelentések

2012.03.23 11:11 klo állapot: 4 - pont: 6

A templom állapota viszonylag jó, előző ottjártam óta nincs változás. Így sajna nem orvosolták a vélhetően vizesedés okozta vakolatvesztést sem a torony déli oldalának lábazatán.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.154 km)
Várrom (0.850 km)
Királykút (0.924 km)
Római út (4.801 km)
Kőkereszt (5.932 km)