Megújulásunk támogatója:  

Vízivárosi római katolikus plébániatemplom

azonosító:
6209
törzsszám:
2302
szélesség (lat):
N 47° 47,818'
hosszúság (lon):
E 18° 44,126'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
16302
település KSH kódja:
25131
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, két homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, D-i oldalához épült földszintes sekrestyével és emeletes káptalani sekrestyével. Főhomlokzatán, a két torony között, ívesen kiképzett, főbejáratot magában foglaló középrizalittal, amely törtívű oromzattal lezárt. Az oromzat csúcsán Loyolai Szent Ignác-szobor. É-i falához nyaktaggal kapcsolódik az Érseki palota (trsz.: 2304). Csehsüveg boltozatú hajó és szentély, a bejárati oldalon falazott karzat. Berendezés: 19. század második fele, 20. század; főoltár, 1958 (oltárkép: Gaál Imre). Épült 1713-1738 között a jezsuita rend számára (építész: Petrus Ross). 1788-ban Mária Terézia a templomot az esztergomi érseknek adta, aki a Víziváros plébániatemplomának jelölte ki. Tornyai 1796-1797-ben épültek (építész: Feigler Ferenc). 1820-ban Rudnay Sándor ideiglenes székesegyházul jelölte ki, D-i oldalához emeletes sekrestyét építtetett. A második világháború során bombatalálat érte, berendezése teljesen elpusztult. 1958-ban újjáépült. 1989-ben belső terét felújították. A templom oldalában: Immaculata-szobor, 1740 (trsz.: 2295).
külső leírás:
A Víziváros jellegzetes kiteresedésében áll a templom, mely környezetének meghatározó eleme. A prímási palota összeépült vele. A templom hosszanti elrendezésű, kéttornyú. Főhomlokzatának ívesen előrelendülő középrészét 2-2 korinthoszi falpillér keretezi. Tört szegmensíves záródású pillérek között neobarokk fakapu részben eredeti vasalással. Felette díszes keretben Krisztus-monogram, majd magas, szegmensíves kórusablak vakolt keretben, tört íves szemöldökkel. A földszintet záró, körülfutó főpárkány középen megszakad, (?) kereszt alakban "CARITAS" felirat. A főhomlokzat szélső mezőiben egymás fölött 2-2 ablak nyílik, az alsón apácarács. A középrészre súlyos, magasra felszökő, kétszintes oromzat nehezedik, melyet vízszintes és függőleges sávozás oszt mezőkre. Szélein sokszoros csigában végződő voluta hömpölyög le. Egy nagy hegedűablak és egy szoborral, vázákkal cifrázott timpanon koronázza. A tornyokat erős övpárkányok osztják három szintre. A tornyokon alul négyzetes, középen ovális legfölül magas, félkörös záródású harangablakok nyílnak. A felső szintet pilaszterek szegélyezik. A tornyokat órapárkány zárja, alatta órák. Lesarkított, magas, hegyes, palafedésű gúlasisakok. A főhomlokzatot hatásosan uralja a hatalmas kórusablak, mely a főpárkányból is kitör, és azt hullámvonalba kényszeríti, valamint a magasba lendülő oromfal. A hajó oldalhomlokzatát csupasz sávok osztják 3 szakaszra, bennük 1-1 nagy, szegmensíves, vakolt keretű ablak nyílik. A keskenyebb szentélyen is egy kisebb ablak, végfalán pedig hegedűablak.
A hajó északi falához tapad a háromaxisos, földszintes sekrestye. A szentélyhez hozzáépült káptalani sekrestye emeletes, háromtengelyes.

Állapotjelentések

2017.09.16 14:44 klo állapot: 5 - pont: 7

A templom állapota - különösen esztergomi mértékkel . nagyon jó. A vízivárosban általános lábazati vizesedés itt nem tapasztalható.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.