Megújulásunk támogatója:  

Magyar Tudományos Akadémia

azonosító:
595
törzsszám:
15440
szélesség (lat):
N 47° 30,060'
hosszúság (lon):
E 19° 2,794'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24569
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Magyar Tudományos Akadémia. Háromhomlokzatos, kétemeletes, neoreneszánsz középület. F. A. Stüler, 1862-1864.
:
Az északi oldalával az Akademia bérházahoz csatlakozó kétemeletes épület, nyugati oldalon 4-5-4 keleti oldalon 13 ablaktengelyes tömbjéből, a deli, Roosevelt téri 13 tengelyes főhomlokzatból, középen, szimmetrikusan 5 tengely-es, háromemeletes monumentális rizalit ugrik ki. A kétemeletes epülettömb, kőburkolatos homlokzatát, a magas lábazatra állított földszint fölött két részes övpárkány, az első emelet fölött - sarokpilaszterek-kel megszakított architravu és képszékű - három részes övpárkány tagolja és három részes, konzol-soros, kazettabetétes függőleges mező főparkány zárja le. A déli oldali főhomlokzat három emeletes rizalittömbjét, a homlokzat többi feliiletével meg-egyező földszinti és első emeleti osztáson túl, a maásodik emelet felett, - a kétemeletes tömb főparkányához csatlakozó főrmában - háromrészes, ám az említett párkánytól eltérően konzolsor nélküli öv-párkány helyezkedik el. A rizalittömb főpárkánya a kétemeletes fő tomb főpárkányával azonos kialakítású. A rizalit elé, azéépület főldszintjén keskeny, de falpillérekkel fut vegig. Az épület homlokzatain tagozatos keretezésű, felköríves zaródású falnyiía-sokat képeztek ki. A rizalittömb öt kapuja, vala-mint a keleti, - Akademia utcai - homlokzat, északról számított hetedik ablaktengelyébe illesztett kapu, monumentális jellegű. Az első emeleti, - kő-bábos mellvéddel ellátott - ablakok korinthuszi fe-jezetű pilaszterek közé illesztve láthatók. A közlép-ső rizalit monumentális első emeleti nyilássora mö-gött a díszterem két emelet magas tere helyezkedik el. A rizalit vállpárkányról inditott tagozatos fel-körívvel záródó falnyilásaiban hangsúlyos abla-kosztások kaptak helyet, a felkörív mezőjében egy--egy kerek ablakszemmel. Az itt kiképzett ablakokat nagyméretű, kannelurazott, eklektikus korinthuszi pilaszterpárok fogjak közre, amelyek fejezeteibe egy-egy kis allegorikus mellszobor domborművel helyeztek el. Az itteni falnyílasok felett, két oldalt két-két tengelyben eklektikus keretezésű - térdeplő geniuszok á1ta1 tartott - fekvőtéglány alakú tábladí-szek, középen angyalok tartotta koronás magyar kiscímer látható. Valamennyi Ibl Miklos alkotása. Felettük fűzéres betétdíszek helyezkednek el. A kétemeletes tömb sarkait tükröstörzsű korinthuszi pilaszterek, a rizalittömb sarkain a rizalitokat díszí-tő pilaszterekhez hasonló kialakítású monumentális pilaszterek állnak. A második emeleten eklektikucs, - kis fej betétszobrokkal ékesített fejezetű - korint-huszi pilaszterek között ikerablakok kaptak helyet. Az ablakok tagozatos fejezetéiről, illetve középen a hasonló fejezetű oszlopról indulnak. Az ablakpárok kéttős felköríveinek találkozása főlött kis rozetták ülnek a fal felületében. Az ablakok mellvedjeiben itt fekvőtéglány alakú mélyített tükros mezőket ala-kítottak ki. Hasonlóak a rizalittömb harmadik eme-letenek falnyílásai is, de felettük fűzérdíszes betét-mezők, illetve - az ökét elválasztó pilaszterpárok között - fej szobros medaillonok láthatók. Az épület legfelső szintjén, a deli főhomlokzaton a közép-ső rizalit pilaszterpárjai közé illesztett szoborkonzo-lokon az épület dunai oldali sarkán Newton és Ra-faello, az Akademia utcai sarkon Descartes es Leib-nitz, a rizalit sarkain Galilei es Revai Miklos szobo-ralakjait helyezték el. E szobrokat, terrakotta - a Revait alkotó Izsót kivéve Emil Wo]ff keszitette. (A homlokzatról 1945 utá Rafaello alakját levették, helyen ma Lomonoszov szobra 511.) Ugyancsak Wolff művei a dunaparti oldal Archeilogia, Poesis, Cosmagraphia, Jolitica, a főhomlokzaton pedig Ju-risprudentia, Historia, Phisiographia, Mathematica, Phylosophia, Hilologia allegorikus szobrai, amelyek a tudósok szoboralakjai között helyezkednek el.
Az epulet Akademia utcai homlokzatán mint-egy 5 méter széles es két meter magas bronz dom-bormű mutatja be az Akademia alapitásának aktu-sát az 1827-es pozsonyi országgyűlésen. Alkotoja Hollo Barnabks. Készült 1892-93-ban. A domborművön magyar diszruhában a következő alakok látha-tók (balrol jobbra): Kolozsvary Miklos, Balogh János, Szobotkay Pap István, Dobrentey Gábor, Mari-assy István, Takáts Gáspár, Barta1 Cyörgy, felsobü-ki Nagy Pá1, grof Desewffy József, grof Andrassy György, Vay Ábrahám, Gróf Szechenyi István, Platthy Mihá1y, grof Karolyi György, grof Ester-házy Mihály, biró Wesselenyi Miklós, biró Perenyi Zsigmond.

Állapotjelentések

2018.04.18 17:00 piroska állapot: 5 - pont: 23

A belső képek nem lettek valami jók.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.040 km)
Lakóház (0.064 km)
Lakóház (0.072 km)
Lakóház (0.118 km)
Lakóház (0.143 km)
Banképület (0.173 km)
Lakóház (0.174 km)
Lakóház (0.199 km)
Lakóház (0.204 km)